magazine top

Rosnące ceny energii elektrycznej to ogromne zagrożenie dla płynności funkcjonowania każdego biznesu. W interesie firm jest utrzymywanie kosztów na możliwie niskim poziomie, aby móc nie tylko pozostać na rynku, ale inwestować w swój rozwój. Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za prąd jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Wspieranie środowiska

Jedną z kluczowych kwestii prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu jest działanie w sposób zrównoważony, to znaczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Inwestycja w fotowoltaikę przyczynia się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Produkcja energii elektrycznej ze słońca pozwala obniżyć zapotrzebowanie na prąd pozyskiwany z paliw kopalnych.

Niższe rachunki za energię elektryczną

Obniżenie kosztów to jedno z najczęstszych wyzwań, jakie stoją aktualnie przed przedsiębiorstwami. Decydując się na fotowoltaikę można liczyć na znaczące obniżenie opłat za energię elektryczną, co w przypadku wielu branż jest bardzo dużym kosztem działalności. Po podłączeniu instalacji firma staje się prosumentem, a więc jednocześnie zużywa energię elektryczną, jak i oddaje jej wyprodukowane nadwyżki do sieci. Oznacza to, że finalnie rachunki będą znacznie niższe (nawet jeśli energia będzie droższa), a w wielu przypadkach jest możliwe pokrycie zapotrzebowania firmy na prąd niemal w całości z paneli fotowoltaicznych.

Zwrot z inwestycji i dofinansowanie

W przypadku fotowoltaiki dla firm trudnością mogą być koszty, które należy ponieść w związku z założeniem całej instalacji. Nie zmienia to faktu, że ta inwestycja się zwraca, biorąc pod uwagę, w jak wielkim stopniu będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię elektryczną. Ponadto firmy mogą skorzystać z dofinansowania do paneli fotowoltaicznych z programu FENG (Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) - wsparcia w formie dotacji, pożyczek, pożyczek z opcją umorzenia, a także m.in. gwarancji i poręczeń bankowych. Na realizację celów programu (m.in. priorytetowego “Zazielenienia przedsiębiorstw”) przeznaczono 8 mld euro. Ponadto firmy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Energia Plus. W jego ramach wsparcie może przyjąć formę pożyczki oraz dotacji, a jego maksymalna kwota (w formie pożyczki) w 2023 roku wynosi od 0,5 mln do 500 mln zł. Natomiast wsparcie w formie dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Niezależność energetyczna

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja, która podnosi niezależność firmy. Zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci nakładają na zakłady ograniczenia w zakresie poboru energii. Firmy, które mają instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, nie muszą się przejmować tymi ograniczeniami, ponieważ same produkują i magazynują energię. Jak zainstalować fotowoltaikę w firmie, aby przyniosła wspomniane korzyści i była inwestycją na lata? Warto skontaktować się z Fiberlink Fotowoltaika, gdzie wspieramy zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych - od projektu instalacji, przez składanie wniosków o dofinansowanie, po finalne prace instalacyjne.

fb button

grab my essay banner

logo jooble