magazine top

Outsourcing to korzystanie z zewnętrznych zasobów (Outside-resource-using). Polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać te procesy w sposób bardziej efektywny.

Innymi słowy ousourcing polega na przekazaniu części zadań lub procesów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie.

Outsourcing w praktyce

Outsourcing może dotyczyć wielu różnych procesów biznesowych. Szczególnie popularny jest w księgowości, usługach HR oraz usługach prawniczych. Zamiast zatrudniać na etacie jedną lub kilka osób zajmujących się księgowością, zleca się prowadzenie rozliczeń księgowych zewnętrznej firmie. Niewątpliwym plusem dla pracodawcy jest oszczędność kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na etacie oraz możliwość wyboru doświadczonej firmy, która specjalizuje się w księgowości, na bieżąco śledzi przepisy i ma doświadczenie właśnie w tej materii. 

Na czym polega outsourcing BHP?

Outsourcing może dotyczyć również obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Każda firma, która zatrudnia pracowników ma obowiązek zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP, która ma pełnić funkcje doradcze i kontrolne.

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i wypełnianiem przepisów BHP może wykonywać pracownik etatowy, posiadający odpowiednie kwalifikacje lub zewnętrzna firma, działająca jak zewnętrzny dział BHP, a więc na zasadzie outsourcingu.

Co mówią przepisy?

Obsługa zewnętrzna w zakresie BHP i Ppoż. została uregulowana w Kodeksie Pracy:

„Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.” (art. 237 przypis 11 § 2).

Realizacja ustawowych zadań może przebiegać w oparciu o stałe umowy lub jednorazowe zlecenia, dotyczące np. szkoleń wstępnych lub okresowych dla pracowników.

W przypadku stałej obsługi BHP, zewnętrzna firma przejmuje kontrolę nad wypełnianiem przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przedsiębiorstwie.

Co wchodzi w zakres stałej obsługi BHP?

Zlecenie zewnętrznej firmie stałej obsługi, odciąża pracodawcę z obowiązków na wielu polach działalności związanych z BHP i Ppoż, które nakłada na niego ustawodawca.

A zatem organizowanie na bieżąco szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników leży po stronie firmy, zajmującej się kompleksową obsługą BHP. Zewnętrzna firma może też przejąć obowiązki pracodawcy związanych z pilnowaniem terminów ważności szkoleń okresowych pracowników. Pracownicy szkoleni są na bieżąco, a pracodawca nie musi się martwić, że coś zostanie zapomniane lub zaniedbane.

W zakres usług outsourcingowych wchodzi też przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz aktualnymi przepisami.

W ramach wymaganej od pracodawców dokumentacji BHP zewnętrzna firma sporządza oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, przygotowuje instrukcje BHP, opracowuje norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony. Współpraca z zewnętrzną firmą w zakresie BHP przydaje także się w przypadku wystąpienia wypadku. Firma przygotowuje dokumentację powypadkową, pomaga w procesie zgłaszania wypadku do właściwych organów, ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz opracowuje wnioski profilaktyczne.

Prowadzi też rejestr wypadków oraz chorób zawodowych.

Korzystanie z outsourcingu usług BHP to dla pracodawcy znaczna oszczędność pieniędzy oraz czasu. Warto wybrać firmę rzetelną i zaufaną, której można zlecić całość zadań związanych z obowiązkami służby BHP. Bez konieczności martwienia się o terminy i zmieniające się przepisy.  A zaoszczędzony czas poświęcić na to, co robi się najlepiej i co stanowi sedno działalności. 

Partnerem publikacji jest firma BHP Dorada, oferująca usługi outsourcingowe z zakresu BHP, stałą obsługę firm oraz szkolenia wstępne i okresowe BHP w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

fb button

grab my essay banner

logo jooble