magazine top

APREO LOGISTICS to operator logistyczny, który cieszy się uznaniem w Polsce i całej Europie, świadcząc usługi w zakresie transportu całopojazdowego i drobnicowego, materiałów

sypkich i ponadgabarytowych oraz spedycji morskiej, a także logistyki magazynowej. Firma specjalizuje się w dystrybucji na terenie kraju, wspomaga usługi logistyczne oraz zapewnia obsługę celną, co czyni ją prawdziwym ekspertem w dziedzinie kompleksowego zarządzaniu łańcuchem logistycznym.

Bogata tradycja


Chociaż Apreo Logistics rozpoczał działalność spedycyjną stosunkowo niedawno, bo zaledwie trzy lata temu, ma jednak bogatą tradycję – jej korzenie sięgają firmy Euroad oraz holenderskiej Grupy Vos Logistics. Założona w 1990 roku firma Euroad była liderem polskiej branży TSL, specjalizującej się w logistyce transportu. W 2003 roku Grupa Vos Logistics przejęła Euroad, który zmienił nazwę na Vos Logistics Polska, stając się tym samym częścią międzynarodowej firmy logistycznej posiadającej 30 oddziałów w krajach europejskich. 1 czerwca 2007 spółka Apreo Logistics przejęła działalność od Vos Logistics Polska, a jej akcjonariuszami zostali Fundusz Inwestycyjny Tar Heel Capital oraz partnerzy. Dziś Apreo Logistics zarządza flotą ponad 500 samochodów o pojemności do 120 m3 i ładowności do 24 ton. Pragnie spełniać najwyższe standardy obsługi oraz budować partnerskie stosunki z klientami. W 2008 roku przychód firmy ze sprzedaży wyniósł 72 milionów złotych, natomiast w 2009, na skutek poszerzenia oferty i portfela klientów, obrót przekroczył 100 milionów złotych, co sytuuje Apreo Logiscts wśród grona największych operatorów logistycznych w Polsce. Dzięki takiemu dynamicznemu przyrostowi, w czerwcu 2009 Apreo Logistics SA wygrało ranking Rzeczpospolitej i zdobyło prestiżowy tytuł „LTS Mobile”.

Oddziały terenowe


Od początku działalności Apreo Logistics dynamicznie sie rozwijało na różnych płaszczyznach, np. poprzez otwieranie kolejnych oddziałów terenowych. W 2007 roku spedytor miał do dyspozycji oddziały w Warszawie, Gdyni, Zielonej Górze, Rzeszowie, Tychach, Radomsku i Skierniewicach. W 2008 roku firma nadal otwierała nowe placówki – w Toruniu, Wrocławiu, Augustowie i Olsztynie, oraz w 2009 roku – w Pile. Jak przyznaje Arkadiusz Glinka, Prezes Apreo Logistics SA, przyjęta przez spółkę strategia regionalizacji działalności poprawia jej potencjał operacyjny i przynosi konkretne efekty. Działania te nie tylko pozwoliły Apreo Logistics utrzymać stabilny rozwój nawet w czasie kryzysu ekonomicznego, ale także okazały się kluczowym elementem w budowaniu trwałych relacji z kontrahentami. Ponieważ jednym z najważniejszych wartości firmy jest bycie blisko swoich klientów, oddziały rozmieszczone na terenie całej Polski stwarzają możliwość wzajemnej komunikacji i mają istotny wpływ na jakość i terminowość oferowanych usług. Apreo Logistics SA nadal planuje inwestować w zagęszczanie sieci oddziałów terenowych.

Patrząc w stronę wschodu…


Rozwój firmy przybiera także formę obierania nowych, odległych kierunków do których oferuje ona swoje usługi transportowe. W 2009 roku Apreo Logistics, jako jedna z pierwszych polskich firm logistycznych, zaczęła działalność na terenie Turcji i w krajach Bliskiego Wschodu. Prezes Glinka wiąże duże nadzieje z obsługą nowych kierunków, mając nadzieję na zdobycie nowych intratnych kontraktów, które pozwolą na dalszy rozwój:„W ciągu kilku lat zamierzamy stać się znaczącym graczem na rynku tureckim, a Turcja ma być dla nas bazą, z której wyruszymy na podbój Bliskiego Wschodu.” Działalność transportowa wspomagana jest logistyką magazynową w Turcji, więc ładunki z Polski będą trafiały do terminalu tranzytowego i magazynów zlokalizowanych w Istambule, skąd wyruszać będą w dalszą drogę na wschód. Organizacja odpraw celnych przewidziana jest na całym terytorium Turcji i Polski. W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, Apreo Logistics zatrudniło pracowników, którzy umożliwią obsługę nowego kierunku komunikując się zarówno w języku polskim i tureckim. Klientom zainteresowanym tym kierunkiem firma oferuje obecnie drogowy transport całopojazdowy oraz drobnicowy, zarówno dla towarów neutralnych jak i niebezpiecznych.

Poszerzanie oferty


Apreo Logistics świadczy usługi transportowe w Polsce, innych krajach europejskich, Turcji, na Bliskim Wchodzie, w Rosji, oraz na terenie byłych republik radzieckich. Oferta obejmuje transport drogowy całopojazdowy (FTL) oraz drobnicowy (LTL), drogowy transport kontenerowy, transport ładunków ponadnormatywnych/ponadgabarytowych, spedycję morską, lotniczą i kolejową. Dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby klientów, Apreo Logistics sukcesywnie poszerzało zakres oferty, decydując się w 2009 roku na znaczne rozszerzenie usług i skupienie się na kompleksowej obłudzie logistycznej dla swoich klientów. Teraz firma jest także ekspertem w dziedzinie magazynowania i procesu dystrybucji, tak by móc stworzyć doskonały system logistyczny połączony z usługami transportowymi. Jak przyznaje Prezes Glinka, „nowa oferta to dowód na to, że Apreo Logistic stale dostosowuje się do potrzeb klientów.” Ponadto, w ramach doskonalenia współpracy z kontrahentami spółka wprowadziła już ofertę szybkich płatności oraz wdrożyła inne korzystne dla przewoźników warianty rozliczeń. Logistyka magazynowa stanowi uzupełnienie oferty Apreo Logistics, czyniąc z firmy operatora logistycznego – tzw. 3PL (third party logistics), specjalizującego się w usługach, które są mu powierzane z zewnątrz. Powierzenie zarządzania magazynami operatorowi logistycznemu jest niezmiernie korzystne dla obu stron. Klient oszczędza czas i redukuje koszty logistyczne, a Apreo Logistics ma możliwość wykorzystania efektu skali, co skutkuje obniżeniem kosztów świadczenia usług, przekładając się na konkurencyjność oferty. Magazyn, którym dysponuje Apreo jest atrakcyjnie położony niedaleko Wrocławia; jego dostępna powierzchnia składowania wynosi 5000m2 z opcja szybkiego rozszerzenia do ponad 20000m2. Jest nowoczesny i umożliwia realizację szerokiej gamy usług z zakresu logistyki magazynowej tj. kompletację, konfekcjonowanie (co-packing, co-manufacturing), przeładunki (cross-docking). Poszerzanie wachlarza usług jest możliwe także dzięki stosowanym w firmie zaawansowanym technologiom informatycznym. W Apreo Logistics wykorzystuje się pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP oparty na autorskim programie SWIP (System Wspomagania i Planowania Pojazdów), zawierającym między innymi moduły w pełni elektronicznego obiegu dokumentów (ESOD) i CRM oraz integrujący zarządzanie procesami operacyjnymi z systemem f-k. Wszystkie działy w firmie są zinformatyzowane i w pełni ze sobą zintegrowane, co oznacza, że informacja wprowadzona do systemu przez jeden dział jest od razu widoczna i obowiązująca dla pozostałych działów. W 2008 roku Apreo Logistics zdobył tytuł „Lidera Informatyki”, który przyznawany jest przez tygodnik „Computerworld”.

Najlepszy Pracodawca 2009


Apreo Logistics jest nie tylko specjalistą w usługach transportowych, ale także doskonałym pracodawcą, który troszczy się o swój ponad 100-osobowy personel. Firma została nagrodzona tytułem „Najlepszego Pracodawcy 2009 roku” w badaniu przeprowadzonym przez Hewitt Associates. Firma uplasowała się na piątym miejscu w kategorii małe i średnie firmy, będąc jedyną firmą z branży TSL w gronie laureatów. Sukces został podsumowany przez Prezesa Arkadiusza Glinkę w następujący sposób: „Cieszę się, że nasza polityka personalna mająca na celu budowanie więzi pracowników z przedsiębiorstwem została doceniona. Apreo Logistics zawsze dbało o atrakcyjne warunki pracy oraz o dobrą atmosferę w zespole. Promujemy inicjatywę i entuzjazm czego najlepszym przykładem jest pakiet motywacyjny „LEO”, którego nazwa pochodzi od słów Lojalność, Efektywność i Operatywność. Zadaniem opracowanego programu jest wyzwolenie z wewnątrz istniejących struktur organizacyjnych ducha przedsiębiorczości i nagradzanie pracowników za efektywną i długoterminową współpracę. Według mnie nie ma lepszej motywacji do pracy niż bezpośrednie partycypowanie w jej wynikach.” Wśród czynników, które pozwoliły wyróżnić Apreo jako doskonałego pracodawcę jest także udział pracowników w licznych szkoleniach i kursach językowych, które stale podnoszą ich kwalifikacje, oraz możliwość korzystania z funduszu i pakietu socjalnego. Ponadto, realizując cele biznesowe, Apreo propaguje zdrowy styl życia wśród swoich pracowników i aktywnie angażuje się w imprezy sportowe.

fb button

grab my essay banner

logo jooble