magazine top

Hałas to każdy dźwięk, który jest niepożądany i który jest uciążliwy bądź szkodliwy dla zdrowia. Hałas w środowisku pracy może prowadzić nawet do utraty słuchu oraz powodować inne szkodliwe dla zdrowia i psychiki skutki.

Narażenie pracowników na hałas powoduje liczne zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa. Przede wszystkim może doprowadzić do utraty słuchu. Nadmierny i długotrwały hałas uszkadza komórki rzęsate w ślimaku. Jednak utrata słuchu jest stopniowa i bezbolesna, dlatego dość długo może być niezauważona. Najniebezpieczniejsze są hałasy przekraczające 130 dB, w tym hałasy impulsowe, które mogą nawet doprowadzić do natychmiastowej utraty słuchu. Utrata słuchu jest jedną z najczęściej występujących i nieodwracalnych chorób zawodowych.

Poza tym nadmierny hałas negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, powodując między innymi wzrost ciśnienia krwi oraz reakcje stresowe. Wpływa także na zwiększenie ryzyka wypadków przy pracy, gdyż utrudnia komunikację między pracownikami i zmniejsza słyszalność sygnałów alarmowych.

Gdy normy hałasu zostają osiągnięte lub przekroczone pracodawca ma obowiązek redukcji źródła hałasu oraz zapewnienia pracownikom indywidualnych środków ochrony przed hałasem w postaci nauszników i wkładek przeciwhałasowych.

Środki ochrony słuchu

Środki te są nazywane także ochronnikami słuchu i są najprostszym i najlepszym sposobem ochrony słuchu pracowników. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien zredukować hałas poprzez zastosowanie środków technicznych takich jak wyciszenie maszyny, ekrany akustyczne, odpowiednia adaptacja hali oraz organizacyjnych, czyli skrócenie czasu pracy na stanowiskach pracy narażonych na nadmierny hałas. Po ich wyczerpaniu jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w środki ochrony słuchu. Dzieli się je na dwie kategorie, tj. nauszniki przeciwhałasowe oraz wkładki przeciwhałasowe.

Nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki to środki ochrony przed hałasem, które składają się z dwóch czasz tłumiących obejmujących małżowiny uszne. Mają miękkie poduszki uszczelniające przylegające do głowy. Czasze tłumiące wypełnia się materiałem pochłaniającym dźwięki. Wyróżnia się nauszniki niezależne i nahełmowe. Te pierwsze są noszone bezpośrednio na głowie (sprężyna dociskowa może być noszona na szczycie głowy, z tyłu głowy albo pod brodą). Te drugie mocuje się przy użyciu półsprężyn na przemysłowych hełmach ochronnych. Oba rodzaje nauszników mogą być wyposażone w układy elektroniczne (nauszniki z aktywną redukcją hałasu, z regulowanym tłumieniem, z łącznością bezprzewodową i przewodową). Taki układ elektroniczny daje możliwość podwyższenia skuteczności ochronnika w zakresie niskich i średnich częstotliwości o około kilkanaście decybeli w porównaniu do tradycyjnych nauszników.

Wkładki przeciwhałasowe

Wkładki to ochronniki słuchu, które są noszone w zewnętrznym kanale słuchowym lub w małżowinie usznej. Służą do szczelnego zamknięcia kanału słuchowego. Dzieli się je na jednorazowe i wielkokrotnego użytku. Mogą być dostosowane indywidualnie do przewodu słuchowego konkretnego użytkownika. Nie mogą być noszone przez osoby, które mają przeciwwskazania do ich stosowania. Są wykonane z materiałów takich jak wata mineralna, guma, silikon, tworzywa sztuczne czy pianka poliuretanowa. Dostępne są modele wyposażone w układy elektroniczne, które działają podobnie jak te w nausznikach przeciwhałasowych.

Szeroki wybór środków ochrony przed hałasem można znaleźć na stronie: https://eprotect.pl/pol_m_OCHRONA-SLUCHU-2093.html.

fb button

grab my essay banner

logo jooble