magazine top

Fiński koncern Uponor to międzynarodowy lider w produkcji systemów rurociągowych z tworzyw sztucznych do stosowania w sieciach zewnętrznych oraz budownictwie. Firma jest cenionym dostawcą niezawodnych rozwiązań dla gospodarki komunalnej, drogownictwa i infrastruktury oraz systemów energooszczędnego ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.  Uponor zatrudnia ponad 4 tys. pracowników na całym świecie, a jego produkty są dostępne w 30 krajach.

Lider rozwiązań infrastrukturalnych
W Polsce firmę reprezentują 2 spółki: Uponor Infra Sp. z o.o. (rozwiązania infrastrukturalne dla sieci zewnętrznych) oraz Uponor Sp. z o.o. (instalacje wewnętrzne dla budownictwa). Uponor Infra, świętująca w tym roku jubileusz 30-lecia działalności na polskim rynku, jest jednym z największych producentów nowoczesnych systemów rur z tworzyw sztucznych dla zastosowań infrastrukturalnych. Firma oferuje szeroki wybór rur, kształtek, studzienek i zbiorników z polietylenu i polipropylenu, które są wykorzystywane do budowy wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej czy rurociągów przemysłowych. Zbiorniki i systemy rurowe Uponor Infra są również stosowane do odwadniania dróg, linii kolejowych, lotnisk, centrów handlowych, a także terenów przemysłowych i rekreacyjnych. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologiczny i systematyczne poszerzanie produkcji Uponor Infra posiada kompleksową ofertę produktów zarówno w zakresach ciśnieniowych (DN90-1800 mm) jak i grawitacyjnych (DN300-3000 mm), które umożliwiają zbudowanie kompletnego systemu przesyłowego. Technologia PEHD umożliwia ponadto produkcję nietypowych kształtek, studzienek i zbiorników, co pozwala na idealne dostosowanie układu do wymogów projektu np. specyficznych warunków gruntowo-wodnych czy ograniczonego miejsca.

W fabryce Uponor Infra w Kleszczowie k/Bełchatowa w zależności od potrzeb jest możliwość prefabrykowania dłuższych odcinków rurociągów, gotowych zbiorników czy układów kształtek, co skraca czas pracy na budowie i oszczędza koszty. Oprócz produkcji firma angażuje się w proces projektowania i realizacji inwestycji. W ramach usługi Uponor Infra 360 ™ klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy od koncepcji. Uponor Infra oferuje pomoc w zakresie projektowania i obliczeń, zarządzania projektem, konsultacji technicznych w trakcie trwania prac, montażu i nie tylko. Celem jest dostarczenie klientom kompleksowego, zaawansowanego technologicznie rozwiązania, ściśle dopasowanego do ich potrzeb.

Technologia na lata
Szeroki wachlarz zastosowań technologii PEHD wynika z jej doskonałych właściwości. Rurociągi PEHD są całkowicie odporne na korozję i zarastanie w odróżnieniu od rurociągów wykonanych z tradycyjnych materiałów. Cechuje je wysoka odporność na ścieranie - największa ze wszystkich tworzyw sztucznych - dzięki czemu mogą być stosowane do budowy kolektorów ściekowych, a także wymagających instalacji przemysłowych. Wśród innych zalet należy wymienić: niski współczynnik chropowatości bezwzględnej k=0,01 oraz doskonałe właściwości hydrauliczne m.in. odporność na uderzenia hydrauliczne, co znacząco podnosi bezpieczeństwo i obniża koszty eksploatacji rurociągów ciśnieniowych. Rurociągi PEHD Uponor Infra są niezwykle wytrzymałe dzięki łączeniu metodą zgrzewania doczołowego (rurociągi ciśnieniowe) lub spawania ekstruzyjnego (rurociągi grawitacyjne). Otrzymane połączenia są jednorodne, stuprocentowo szczelne i przenoszą wszystkie siły osiowe. Dzięki temu systemy PEHD są odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań - mogą być instalowane pod ciągami komunikacyjnymi, parkingami, na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie a nawet na obszarach aktywnych sejsmicznie. Połączenie technologii polietylenowej z wymienionymi metodami spawania gwarantuje udowodnioną 100-letnią żywotność systemów rurowych.

Rury i zbiorniki PEHD Uponor Infra są także proste i szybkie w montażu, natomiast wysokie parametry wytrzymałościowe sprawiają, że systemy PEHD można instalować zarówno w otwartym wykopie, jak i przy użyciu metod bezwykopowych (relining, kraking, przewierty horyzontalne, metoda ciasnopasowana) czy zatapiania (przekroczenia rzek i innych akwenów, wyloty morskie).

Wysoka jakość produktów i usług pozwoliły Uponor Infra stać się cenionym partnerem wśród polskich inwestorów i wykonawców. Jej produkty mają opinię niezawodnych i trwałych, co potwierdzają m.in. referencje bezawaryjnej pracy. Kolektor ściekowy DN1400 w Nowym Sączu, dostarczony przez Uponor Infra, pracuje bez awarii już od 27 lat a dzięki znakomitym właściwościom (brak starzenia kolektora, samooczyszczenie) nie wymaga konserwacji. Nawet w czasie powodzi w 2010 roku, kiedy na pewnym odcinku został podmyty i wypchnięty na powierzchnię, zachował całkowitą szczelność a ponowne posadowienie go nie przysporzyło trudności. Takich referencji jest wiele, ale warto też wspomnieć o innych ciekawych inwestycjach, w których uczestniczyła Uponor Infra. Nasi czytelnicy być może pamiętają dwie awarie kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie w 2020 i 2021 roku. To właśnie Uponor Infra wyprodukowała i dostarczyła rurociąg tymczasowy, który został posadowiony na moście pontonowym na Wiśle, zastępując uszkodzony kolektor. Firma dostarczyła elementy układu w rekordowym czasie (w 2020 roku w 7 dni dostarczono prawie 2800 m rurociągu) a jej ekipy serwisowe pracowały 24 godziny na dobę, by jak najszybciej uruchomić przesył i zatrzymać zrzut nieczystości do rzeki. Szczelność połączeń, elastyczność – niezbędna przy pracującym moście pontonowym – odporność na korozję oraz wytrzymałość materiału sprawiły, że przez cały okres działania rurociąg funkcjonował bez zarzutu i został zdemontowany dopiero po decyzji o rozebraniu mostu pontonowego.

Uponor Infra jest też od wielu lat liderem na rynku instalacji przemysłowych, gdzie żywotność i niezawodność to podstawowe kryteria doboru materiałów. Od ponad 25 lat firma jest głównym dostawcą rurociągów PEHD dla KGHM Polska Miedź S.A., gdzie wiele sieci funkcjonuje na terenach szkód górniczych. Ma też na swoim koncie modernizację rurociągów solankowych dla IKS Solino (grupa Orlen,) dostawy rurociągów wody surowej (elektrownia Bełchatów, Kozienice, Jaworzno), rurociągów derywacyjnych dla MEW czy zakończoną niedawno modernizację sieci wody obiegowej dla Grupy Azoty Puławy. Jak podkreśla Edyta Zalewska, dyrektor ds. sprzedaży Uponor Infra, która osobiście czuwała nad tymi projektami: „Jakość zastosowanej technologii i materiału dla trwałości i bezawaryjnej eksploatacji jest absolutnie kluczowa. Rurociagi Uponor mogą być bez problemu stosowane również dla bardzo trudnych warunków pracy, ale musimy pamiętać jak ważne jest kontrolowanie i egzekwowanie jakości. Nie opierajmy się jedynie na deklaracjach producentów, ale wymagajmy referencji z wieloletniej pracy oraz wydłużonych 10-letnich gwarancji dla wykonawstwa i materiałów. To może nas ustrzec przed koniecznością napraw nowo wybudowanych sieci.”

Budujemy dla przyszłych pokoleń
Niezawodność i żywotność produktów Uponor Infra, wynosząca ponad 100 lat, w naturalny sposób sprzyja ochronie środowiska naturalnego i realizacji szeroko rozumianych celów zrównoważonego rozwoju. Zmiany klimatu i wyczerpywanie się zasobów to obecnie najważniejsze wyzwania dla branży budowlanej, która jest niezwykle zasobochłonna i odpowiada za ok. 40% całkowitej emisji gazów cieplarnianych CO2 na świecie (GHG). Działalność
Uponor Infra od lat wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o charakterystykę i funkcjonalność produktów, technologię montażu, jak i uniwersalność zastosowań rurociągów polietylenowych. Produkty Uponor Infra już dziś spełniają założenia gospodarki zrównoważonej i przyjaznej środowisku: są całkowicie bezpieczne, ponieważ nie wchodzą w interakcję z otoczeniem, są odporne na korozję oraz działanie związków chemicznych, a ich duża elastyczność sprawia, że są również odporne na ruchy terenu. Są też odporne na ścieranie i stuprocentowo szczelne, co zmniejsza ryzyko wycieków do gruntu oraz infiltracji wód podziemnych do sieci przesyłowej. Ponadto nie wymagają napraw, które wiążą się z poborem energii oraz niejednokrotnie pracą ciężkiego sprzętu. Wszystko to wpływa na obniżenie śladu środowiskowego rurociągów PEHD, które mają udowodniony naukowo mniejszy ślad środowiskowy od rurociągów wykonanych z innych materiałów.

Edyta Zalewska wskazuje, że długowieczność i bezawaryjność rozwiązań oferowanych przez firmę nabiera dodatkowego znaczenia w dobie zmian klimatycznych i towarzyszących im gwałtownych zjawisk pogodowych: „W ostatnich latach stosowanie odpowiedniej jakości materiałów stało się kluczowe ze względu na coraz większe obciążenia jakim poddawane są np. instalacje wod-kan. Mam na myśli ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli deszcze nawalne i susze. Tradycyjny sposób projektowania przestaje się sprawdzać, bo instalacje, które jeszcze 10 lat temu funkcjonowały dobrze teraz ulegają uszkodzeniu wskutek ekstremalnej pogody. Wiele wskazuje na to, że ten proces będzie się nasilał, dlatego, aby budować trwałe obiekty, które będą służyły nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom, już na etapie koncepcyjnym powinniśmy brać pod uwagę nadzwyczajne warunki, w jakich może w przyszłości pracować instalacja. Materiały powinny być dobierane tak, żeby spełniały wymagania nie tylko w normalnym stanie pracy, ale także w stanie awaryjnym i ekstremalnym”. Podobnego zdania są inwestorzy, którzy coraz chętniej wybierają rozwiązania Uponor Infra do szczególnie wymagających inwestycji. Tylko w 2022 roku
firma dostarczyła baterie zbiorników retencyjnych PEHD m.in. do odwodnienia linii kolejowej na terenie modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia, czy nowobudowanej trasy N-S na Śląsku, która biegnie przez obszary szkód górniczych. W Warszawie, po znakomitej współpracy przy budowie rurociągów na moście pontonowym Uponor dostarczył niedawno rury ciśnieniowe – w tym rekordową pod względem średnicy rurę DN 1770 - do budowy alternatywnego układu przesyłowego ścieków.

W ostatnich latach firma potwierdziła swoje zaangażowanie w kwestie środowiskowe i społeczne m.in. podejmując zobowiązanie do realizacji 4 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (czysta woda i warunki sanitarne, wzrost gospodarczy i godna praca, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu). Uponor przystąpił również do inicjatywy Science Based Targets (SBT), w ramach której czyni wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia do 1,5o w porównaniu z epoką przedindustrialną w oparciu o wiedzę naukową a także do programu Operation Clean Sweep, mającego na celu zapobieganie przedostawaniu się granulek tworzyw sztucznych do środowiska podczas procesu produkcji.

Razem możemy więcej
Uponor Infra to marka rozpoznawalna i doceniana w branży wod-kan Firma jest kilkukrotnym laureatem nagrody TYTAN, ostatnio za Produkt Roku 2022 za inteligentne zbiorniki retencyjne. Za tymi sukcesami stoją także, a może przede wszystkim, ludzie. Edyta Zalewska, wyróżniona nagrodą Builder Super Power 2022 w kategorii „Handel i sprzedaż”, podkreśla jak ważna przy pracy na projektach jest dobra praca zespołowa, elastyczność oraz umiejętność znajdowania nieszablonowych rozwiązań. Uponor Infra chce jak najlepiej pomagać swoim klientom, dostarczając rozwiązania na miarę ich potrzeb oraz wyzwań, przed którymi stoi branża budowlana. Jak pokazało ostatnie 30 lat działalności firmy w Polsce, jest znakomicie przygotowana do tego zadania.

Autor:
Ewa Krasuska. Informacji o firmie udzieliła Edyta Zalewska, dyrektor ds. sprzedaży Uponor Infra.

 

fb button

grab my essay banner

logo jooble