magazine top

Lumel S.A. to jedna z największych i najstarszych zielonogórskich firm. Od 1953 roku marka jest znana z produkcji najwyższej jakości urządzeń automatyki przemysłowej i aparatury pomiarowej. W 2020 roku Lumel został uznany za jednego ze światowych liderów w produkcji przetworników, analizatorów parametrów sieci i mierników analogowych. Lumel Alucast Sp. z o.o. to natomiast jeden z czołowych europejskich producentów precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Od kilkunastu lat Lumel jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwo wysoką pozycję na rynku osiągnęło dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju, kompetencjom i wysokim kwalifikacjom pracowników oraz nowoczesnym środkom techniki projektowania, produkcji i badań. W spółkach Lumelu jest zatrudnionych około 600 osób. Firma eksportuje produkty do 65 krajów na całym świecie.

O historii firmy, inwestycjach, aktualnych wyzwaniach, planach rozwoju i wielu innych kluczowych dziedzinach działalności opowiada Izabella Ciesielska-Turomsza, Kierownik Działu Promocji i Marketingu.

Lumel od wielu dekad jest liderem wśród polskich zakładów produkujących aparaturę pomiarową, urządzenia automatyki i precyzyjne odlewy ciśnieniowe. Czy mogłaby Pani pokrótce przedstawić historię rozwoju firmy?

Historia firmy rozpoczęła w 1953 roku (to już prawie 70 lat temu), od produkcji mierników analogowych. Początek lat 70. to rozwój nowych grup produktowych – mierników uniwersalnych Lavo, mierników cyfrowych, przetworników i rejestratorów. W 1969 roku powstał zakład odlewów – obecny Lumel Alucast. Lata 90. to czas pierwszych lumelowskich urządzeń z interfejsem cyfrowym, a od roku 2015 to już era rozwoju urządzeń IoT. W 2011 roku Lumel został zakupiony przez firmę Rishabh z Indii i stał się częścią grupy kapitałowej w skład której wchodzą firmy z Indii, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Chin.

Lumel oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług z zakresu aparatury pomiarowej, automatyki przemysłowej i wielu innych. Czy mogłaby Pani omówić szczegółowo aktualny przedmiot działalności firmy?

Oferta Lumel S.A. to kilkanaście grup wyrobów – m.in.: mierniki parametrów sieci, mierniki cyfrowe, przetworniki, regulatory, moduły komunikacyjne i mierniki analogowe, przekładniki oraz boczniki. Urządzenia dedykowane są do pomiarów, regulacji i rejestracji procesów przemysłowych. W 2020 roku ofertę produktową poszerzyliśmy o przekaźniki zabezpieczeń SN oraz bramki radiometryczne. Dostarczamy również kompleksowe rozwiązania z zakresu monitoringu mediów, zielonej energii, parametrów środowiskowych i montażu kontraktowego. Lumel Alucast jest znanym na świecie producentem precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Obok produkcji odlewów specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie form oraz narzędzi, obróbce mechanicznej i powierzchniowej detali.

Do ilu krajów obecnie eksportujecie swoje wyroby? Które państwa są liderami sprzedaży zagranicznej?

Eksportujemy do 65 krajów na świecie. Rozwój firmy, a wraz z nią rozwój sieci sprzedaży spowodował, że dziś trudno nawet wymienić państwo, do którego nie eksportujemy produktów. Wśród największych partnerów handlowych należy wymienić Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Hiszpanię, Węgry, kraje Dalekiego Wschodu i Indie.

Co wyróżnia firmę Lumel spośród innych działających w tej samej branży? Co uważacie za swoje największe atuty?

Kompleksowość oferty, gwarancja jakości, umiejętność odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku i – co dla nas bardzo ważne – zaufanie, którym darzą nas odbiorcy i nasi partnerzy handlowi. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale też zdajemy sobie sprawę, że zaufanie nie jest dane nam raz na zawsze. Dlatego codziennie staramy się robić wszystko, by udowodnić, że Lumel to najlepszy wybór i nie ma dla nas znaczenia czy realizujemy wielki projekt na kilkanaście milionów złotych czy dostawę kilkunastu urządzeń pomiarowych. Byliśmy, jesteśmy i chcemy być wyborem numer jeden dla odbiorców na całym świecie.

Implementowanie nowatorskich rozwiązań i technologii to istotne źródło przewagi konkurencyjnej firmy. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o zapleczu badawczo-rozwojowym przedsiębiorstwa?

Od początku istnienia, jednym z najważniejszych fundamentów spółki były innowacje. Rozwój realizowany dzięki własnej kadrze konstruktorów, programistów, mechaników. To dzięki tej grupie osób potrafimy tak szybko i elastycznie dostosować ofertę do zmieniających się wymagań rynku. Przy realizacji nowych projektów korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszego międzynarodowego zespołu sprzedaży by informacje z rynku były jak najszersze. To pomaga również naszym zespołom R&D z grupy kapitałowej tworzyć produkty na globalny rynek. Aktualnie w całej grupie kapitałowej w Działach R&D pracuje ok. 60 osób. Mamy też własne, dobrze wyposażone laboratoria pomiarowe z odpowiednio przygotowaną kadrą naukową w Polsce i w Indiach.

Jakie nowości produktowe planujecie wprowadzić do oferty w kolejnych miesiącach?

Jednym z ciekawszych projektów realizowanych przy współpracy z Miastem Zielona Góra, Zielonogórskim Uniwersytetem i Uniwersytetem z Cottbus jest zintegrowany system monitoringu środowiska. Polega on na tym, że czujniki zamontowane na autobusach miejskich zbierają dane dotyczące jakości powietrza i przesyłają w celu analizy do centralnego systemu zarządzania. Dzięki zebranym danym powstaje bardzo dokładna mapa zanieczyszczeń, która jest informacją dla władz miasta i mieszkańców o sytuacji środowiska w danej dzielnicy miasta. Aktualnie zrealizowana została pilotażowa cześć projektu w Zielonej Górze i Cottbus. W niedalekiej przyszłości projekt zostanie rozszerzony na inne miasta w województwie lubuskim i Brandenburgii. Kolejne duże projekty związane są z rozwojem urządzeń i oprogramowania do pomiarów i analizy energii elektrycznej oraz rodziny przekaźników zabezpieczeń do rozdzielnic SN dla energetyki i projektów OZE.

Firma Lumel otwarła nowoczesny zakład produkcyjny w 2020 roku. Czy mogłaby Pani opowiedzieć szerzej o tej inwestycji?

Budowa nowego zakładu Lumel 4.0. była ściśle powiązana z planami rozwoju firmy w kilku obszarach:

  • kontynuacji prac nad produktami automatyki przemysłowej,
  • rozwojem prac z zakresu odnawialnej energii,
  • rozwojem usług montażu kontraktowego m.in. dla sektora z branży motoryzacyjnej, do którego swoje produkty dostarcza spółka Lumel Alucast.

A ponieważ plany mamy ambitne i globalne, takie same warunki musiał spełniać nasz nowy zakład. W ten właśnie sposób zaprojektowany i wybudowany został zakład Lumel 4.0, w którym:

  • cała przestrzeń produkcyjna spełnia wymagania strefy EPA,
  • wykorzystanie energii i innych mediów nadzoruje inteligentny system zarządzania oraz system monitoringu parametrów środowiska,
  • energooszczędność zapewnia: 125 kW instalacja fotowoltaiczna, system wentylacji z częściowym odzyskiem ciepła, energooszczędne oświetlenie LED, niskoemisyjne kotły gazowe, konstrukcja maksymalnie wykorzystująca efekt naturalnego oświetlenia.

Za innowacyjne i ekologiczne rozwiązania zakład otrzymał w 2021 roku tytuł Mister Budowy – nagrodę przyznaną przez Lubuską Izbę Budownictwa.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Ile osób zatrudnia obecnie firma? W jaki sposób pozyskujecie pracowników do swojej firmy?

Aktualnie w Lumelu pracuje ok. 600 osób. Spektrum działania, mnogość procesów i technologii wymaga specjalistów z wielu dziedzin. Oczywiście pozyskanie najlepszych specjalistów z rynku nie jest łatwe, ale jak pokazują nasze wyniki potrafiliśmy stworzyć taki zespół – i z tego jesteśmy bardzo dumni. Zarówno w Lumel S.A. jak i Lumel Alucast pracują międzynarodowe zespoły. Współpracujemy z Wyższymi Uczelniami w kraju i zagranicą, mamy specjalne programy staży dla studentów. Kilka lat temu otworzyliśmy klasy patronackie w szkołach zawodowych w Zielonej Górze. W kwietniu przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim na Wydziale Mechaniki, powstał pogram dla studentów z Indii, którzy łączą studia z pracą zawodową u nas.

Jakość oferowanych produktów jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie z renomowanymi dostawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

W ramach ciągłego doskonalenia procesów rozwijamy i standaryzujemy procesy związane z wyborem dostawców i poddostawców. Wszyscy nasi kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwalifikacji i oceny opracowane zostały w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, dlatego pozwalają minimalizować ryzyka współpracy oraz maksymalizować jakość tej kooperacji. Ze względu na szerokie spektrum działalności i globalny łańcuch dostaw trudno wskazać na 2 lub 3 podmioty. Aktualnie bowiem nasza baza poddostawców liczy kilkadziesiąt podmiotów, a fakt trwania współpracy pokazuje, że są to najlepsi z najlepszych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. W jaki sposób angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

Wspieramy liczne projekty o charakterze sportowym, kulturalnym, oświatowym i społecznym. Adresowane są one do pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnej, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Razem budujemy lokalną wspólnotę, bo jest ona dla nas nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji. Właśnie z myślą o pracownikach przy nowym zakładzie w 2020 roku powstała nowoczesna hala sportowa z siłownią, w której pracownicy z rodzinami i znajomymi mogą aktywnie spędzać czas wolny. W tym roku reaktywowaliśmy po ponad 30 latach Klub Lekkoatletyczny Lumel, w którym trenuje obecnie 60 młodych lekkoatletów. W maju byliśmy sponsorem Europejskiej Nocy Muzeów. Podczas tej imprezy odbyła się również licytacja obrazów autorstwa Prezesa Lumelu – Dinesh’a Musalekar’a, a pieniądze z aukcji trafiły na pomoc humanitarną na Ukrainę. Wspieramy lokalną drużynę żużlową, małe kluby sportowe. Jesteśmy obecni na wyższych uczelniach i szkołach średnich. Wspieramy fundacje i akcje charytatywne – bo pomaganie mamy w genach!

Co stanowi obecnie największe wyzwanie dla Państwa przedsiębiorstwa?

Niewątpliwie są to wysokie ceny mediów – szczególnie gazu, wysoka inflacja, wciąż niestabilne łańcuchy dostaw i nadchodzące w całej gospodarce globalnej spowolnienie gospodarcze. Nie pomaga również mało stabilna sytuacja na rynku walut i rosnące stopy procentowe hamujące inwestycje. Wierzymy jednak w to, że kiedy wojna na Ukrainie zakończy się, rynki globalne wrócą do normalności, a wraz z tym na rynki zawita więcej optymizmu. Ponadto, dzięki elastyczności i szybkiej reakcji na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, potrafimy na te wyzwania skutecznie odpowiedzieć.

Jak przedstawiają się plany firmy i kierunki rozwoju na najbliższe miesiące, lata?

Plan rozwoju Lumel S.A. i Lumel Alucast jest precyzyjnie zdefiniowany w Strategii Rozwoju 2020 - 2025. Jest on również integralną częścią rozwoju całej grupy kapitałowej, w której oba zakłady pełnią kluczową rolę. Jeżeli chodzi o Lumel S.A. to będziemy koncentrować się na rozwoju urządzeń i systemów dedykowanych Przemysłowi 4.0, zielonej energii i rozwiązaniach z obszaru średniego napięcia. Plany Lumel Alucast to rozwój automatyzacji produkcji i wdrożenie nowych technologii, których efektem będzie jeszcze wyższa jakość i efektywność produkcji oraz niższy wpływ na środowisko.

Lumel to firma z bardzo długimi tradycjami, która zdołała zapisać wiele sukcesów na kartach swojej historii. Z jakich dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa są Państwo najbardziej dumni?

Choć zakład przechodził przez różne okresy w swojej historii – to zawsze priorytetem w działaniu byli ludzie i rozwój. To, gdzie jesteśmy dziś, zawdzięczamy właśnie tej konsekwencji. Lumel to bowiem coś więcej niż miejsce pracy dla ponad 600 osób. To symbol i marka znana w kraju i zagranicą – i z tego właśnie jesteśmy dumni. Mamy też nowy i bardzo nowoczesny zakład automatyki, plany rozbudowy zakładu odlewów, świetny i profesjonalny zespół pracowników – a to gwarantuje, że z optymizmem patrzymy na kolejne lata.

fb button

grab my essay banner

logo jooble