magazine top

Service design to nie tylko modne pojęcie, które służy nowoczesnym organizacjom do wybicia się na tle konkurencji. To realne korzyści – zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i jego klientów. Poznaj 7 argumentów przemawiających za stosowaniem projektowania usług!

  1. Dogłębne zrozumienie perspektywy klienta

W procesie service design zdobywasz realną wiedzę na temat swoich klientów oraz ich zwyczajów i zachowań. Dzięki temu możesz zmieniać swoje usługi w taki sposób, aby zwiększać przychody, dbając jednocześnie o satysfakcję konsumenta.

  1. Rozwój kultury innowacyjności

Kultura innowacyjności składa się z trzech cech, którym służy service design:

  • ciekawość i chęć poznawania potrzeb klientów,
  • umiejętność współpracy i patrzenia poza swoją perspektywę,
  • poczucie współodpowiedzialności i realnego wpływ jednostki na zmiany.

Projektowanie usług wspiera taką ewolucję w każdej organizacji.

  1. Rozwój kompetencji w organizacji

W service design liczą się nie tylko efekty, ale również sam proces. W jego trakcie organizacja uczy się zarządzania projektami, kreatywności oraz radzenia sobie z dynamicznymi zmianami. Każda nowoczesna firma powinna posiadać te kompetencje, jeśli myśli poważnie o konkurowaniu z największymi graczami na rynku.

  1. Kreowanie pozytywnego wizerunku marki

Service design to proces, który nie umknie uwadze klientów. Docenią oni odbywające się z myślą o nich zmiany. Co więcej, dzięki projektowaniu usług organizacja wypracowuje sobie pozytywny wizerunek nie tylko na zewnątrz, ale także wśród swoich pracowników.

  1. Burzenie silosów

W życiu każdej firmy ważne są projekty, które integrują ze sobą różne działy i kadry. Service design jest jednym z nich. Dzięki pracy nad doskonaleniem usług dochodzi do ko-kreacji, czyli szerokiej współpracy całego przedsiębiorstwa. Każda jednostka (wliczając w to również przedstawicieli innych obszarów biznesowych oraz klientów) może być w równym stopniu zaangażowana w ten proces.

  1. Skrócenie procesów wdrażania

Każde stworzone w organizacji rozwiązanie wymaga czasu, zanim zostanie wdrożone w życie. Mowa tu zarówno o procesach wewnętrznych, jak i wypuszczanych na rynek produktach. Service design może znacząco skrócić ten okres i przyczynić się do usprawnienia każdej usługi w przeciągu paru tygodni, a nawet kilku dni.

  1. Zminimalizowanie konieczności poprawek

Dzięki service design firma na bieżąco otrzymuje informacje o tym, co należy zmienić we wprowadzanej bądź optymalizowanej usłudze. Rzadziej dochodzi więc do poprawek, co w oczywisty sposób przekłada się również na oszczędności finansowe.

Jak widzisz, service design to mnóstwo korzyści dla każdej firmy. Nie czekaj dłużej i zajmij się projektowaniem usług w swojej organizacji!

fb button

grab my essay banner

logo jooble