magazine top

Planując zakup nieruchomości zawsze powinniśmy wziąć pod uwagę, że wraz z rozpoczęciem jej eksploatacji mogą ujawnić się wady konstrukcyjne budynku, które narażą nas na dodatkowe, i co tu dużo mówić, często bardzo wysokie koszty. Jak ustrzec się przed taką nieprzyjemną sytuacją? Pomocna może okazać się fachowo przeprowadzona ekspertyza, która oceni stan budynku i wskaże ewentualne zagrożenia, m.in. konstrukcyjne. Warto wiedzieć, że ekspertyzy budowlane mogą być również wymagane przepisami prawa w sytuacji, gdy zachcemy zmodernizować nasz dom, czy inny budynek, bądź też zmienić jego przeznaczenie. Co warto wiedzieć na ten temat? Podpowiadamy najważniejsze kwestie.

Okresowe badanie stanu technicznego budynku wymagane jest przez polskie prawo

Co jest niezwykle ważne, ekspertyzy budowlane przez zakupem nieruchomości mogą ustrzec nas przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów w przyszłości. Jednak nie tylko na etapie zakupu nieruchomości, ale i w trakcie jej użytkowania badanie techniczne to wyraz naszego rozsądku. Okazuje się bowiem, że ocena stanu technicznego budynku powinna być przeprowadzana regularnie, w miarę równych odstępach czasu. Taki obowiązek nakłada na nas polskie prawo budowlane. Dlaczego to tak istotne? Otóż eksploatacja budynku naturalnie prowadzi do jego pewnych zmian. Te należy systematycznie monitorować. Dzięki temu będziemy w stanie wykryć ewentualne usterki w momencie, kiedy te nie będą jeszcze stanowiły zagrożenia dla naszego zdrowia, a nawet życia. Więcej informacji znajdziesz na stronie stekra.pl.

Ekspertyzę najlepiej zlecić rzetelnym fachowcom

Ocena stanu domu standardowo składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to opinia techniczna wystawiona w oparciu o oględziny i dostępną dokumentację projektową. Druga to z kolei ekspertyza techniczna wynikająca z badań i wyliczeń dotyczących m.in. wytrzymałości ścian, fundamentów, czy elewacji. Na jej podstawie formułowane są wnioski, które pozwalają określić kierunek i sposób dalszego postępowania.

Aby ocena dostarczyła nam wiarygodnych i rzetelnych informacji zawsze należy zlecać jej przeprowadzenie specjaliście. W przypadku opinii technicznej będzie to inżynier lub technik z uprawnieniami budowlanymi. Jeśli chcemy uzyskać ekspertyzę techniczną konieczna będzie pomoc rzeczoznawcy budowlanego.

Pęknięcia ściany? Warto wezwać eksperta

Jak już wspomnieliśmy, ocena stanu technicznego budynku jest niezastąpiona podczas jego nabywania, a konieczna z chwilą modernizacji lub zmiany przeznaczenia budynku. Co jednak w sytuacji, gdy zauważymy pęknięcia na ścianie, a podczas otwierania drzwi lub okien dostrzeżemy, że elementy te niebezpiecznie się przemieszczają? W takiej sytuacji również warto sięgnąć po pomoc fachowców. Przeprowadzona ekspertyza pozwoli określić, czy zaistniałe zmiany to kwestia naruszenia konstrukcji budynku, czy też jedynie oznaka, że obiekt po prostu się starzeje, a jego eksploatacja prowadzi do takich właśnie, jednak zupełnie naturalnych i nie niebezpiecznych zmian.

fb button

grab my essay banner

logo jooble