magazine top

vw1Idealna firma to firma efektywna gospodarczo, przyjazna dla środowiska, z doskonałymi produktami i przede wszystkim z wysoko wykwalifikowaną i zadowoloną załogą. Taka firma to cel każdego przedsiębiorcy. Na ile możliwy w praktyce? - Przeczytaj historię zakładu Volkswagen Motor Polska z Polkowic. Jego menedżerowie wiedzą, jak pogodzić skuteczność i efektywność gospodarczą z myśleniem proekologicznym, dbając przy tym wzorowo o własnych pracowników.

Fakty i liczby
Spółka Volkswagen Motor Polska powstała 13 maja 1998 roku. Po wnikliwej analizie infrastruktury, rynku pracy i warunków logistycznych zapadły pierwsze i, jak się później okazało, trafne decyzje. Zarząd Koncernu Volkswagen postanowił, że nowoczesna fabryka Volkswagen Motor Polska zostanie zbudowana w Polkowicach, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W marcu 1999 roku, po pół roku od położenia kamienia węgielnego (16 września 1998 roku), taśmę montażową opuścił pierwszy próbny silnik. Po upływie kolejnych pięciu miesięcy, 25 sierpnia 1999 roku, miało miejsce oficjalne otwarcie fabryki, którego dokonał Ferdynand Piëch, wnuk Ferdynanda Porsche, piastujący od 2002 roku stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Volkswagen AG. Jak dotąd w polkowicki zakład zainwestowano około 370 milionów euro. Aktualnie produkuje on ponad 600 tys. silników rocznie.

Nagrody i wyróżnienia
Mimo stosunkowo krótkiej historii spółka Volkswagen Motor Polska potrafiła wystarczająco zaznaczyć swoją obecność na polskim rynku. Dowodzi tego długa lista prestiżowych nagród
i wyróżnień. W 2000 roku Volkswagen Motor Polska zajął
I miejsce w rankingu polskich eksporterów – zaledwie dwa lata po rozpoczęciu działalności. Tak błyskawiczny sukces zdarza się naprawdę rzadko. Od tego czasu zakład nieprzerwanie lokuje się
w czołówce największych pod względem obrotu, zysku i eksportu firm
na Dolnym Śląsku oraz w całym kraju.
W uznaniu zasług firmy Volkswagen Motor Polska dla polskiej gospodarki prezydent Aleksander Kwaśniewski w 2003 roku przyznał firmie najbardziej prestiżową nagrodę gospodarczą w kategorii najlepszy eksporter. Ponadto przedsiębiorstwo uhonorowano wyróżnieniem Krajowej Izby Gospodarczej (2002), nominacją do nagrody gospodarczej Dolnośląski Gryf (2004) oraz Dolnośląską Nagrodą Jakości (2004). Kolejne lata przynoszą prawdziwy deszcz nagród.
Są to m. in.:

Lider Ekorozwoju (2005);
II nagroda tygodnika Newsweek wśród najbardziej aktywnych niemieckich przedsiębiorstw w Polsce, finalista konkursu „Filary Polskiej Gospodarki (2006);
V miejsce na liście 500 największych firm Rzeczpospolitej w kategorii największy eksporter;
trzykrotny finalista (2007, 2008
i 2009) w konkursie o nagrodę EFQM, wyróżnienie w 2009 roku
za „Przywództwo i stałość celów”;
tytuł firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matkom (2007);
certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom (2009);
certyfikat DQS na zgodność z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością i oraz VDA 6.1.
W roku 2010 audyt z wynikiem 99%;
Certyfikat Systemu Zarządzania środowiskowego wg normy 14001
od roku 2000;
jako pierwszy zagraniczny zakład
w koncernie VW, Certyfikat Systemu Zarządzania Energią wg EN 16001;
nagroda Filary Polskiej Gospodarki oraz wyróżnienie Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR (2011).

Podłoże sukcesów
Kierując się prostą, lecz sprawdzoną dewizą – „zrób raz, a dobrze” – Volkswagen Motor Polska konsekwentnie stawia na pracowników, jakość oraz przyszłość. Polityka jakości musi odzwierciedlać najnowsze trendy ekologiczne – zysk zakładu to dziś także zysk dla środowiska. Fabryka Volkswagen Motor Polska w Polkowicach jak mało która realizuje przyszłościową filozofię produkcji całego koncernu. Wytwarzane tu nowoczesne silniki wysokoprężne docierają do zakładów Volkswagena na całym świecie. Napędzają wiele modeli samochodów marek należących do koncernu takich jak SEAT, Škoda, Audi oraz wiele modeli samej marki Volkswagen. Silniki produkowane w Polkowicach cechuje wyjątkowo ekonomiczna eksploatacja. Charakteryzują się one dodatkowo niską zawartością szkodliwych gazów wydzielanych podczas spalania a wśród klientów cieszą się dobrą renomą, ponieważ przy niskim zużyciu paliwa osiągają bardzo dobre parametry akustyczne podczas pracy oraz oferują ponad standardową dynamikę.

Trwałość i niezawodność
Ochrona środowiska ma istotne znaczenie w cyklu życia pojazdu. Dlatego też Volkswagen podejmuje działania, które nie tylko zagwarantują długie i maksymalnie możliwe bezawaryjne użytkowanie samochodu, ale także ulepszą proces jego recyklingu. Od 1994 roku koncern Volkswagen działa zgodnie z normą środowiskową, która określa założenia dotyczące recyklingu pojazdu i jego części. Sekret udanego odzysku? To jakość w służbie środowiska. Dobry recykling to również taki, który ma miejsce po jak najdłuższym życiu pojazdu. Dlatego Volkswagen dba o trwałość produkowanych samochodów. Wymaga to stosowania najnowocześniejszych materiałów, technologii łączenia elementów oraz zabezpieczeń przed korozją. Wysoką jakość wykonania widać tu nawet w najdrobniejszych szczegółach. Niewątpliwym przykładem mogą być tutaj Volkswageny Golfy drugiej i trzeciej generacji, które nadal można spotkać w doskonałym stanie zarówno na niemieckich, jak i polskich drogach. Czy może być wyraźniejszy dowód wysokiej trwałości tych aut?

Po pierwsze, komunikacja
Proces produkcji odbywa się w Polkowicach zgodnie z zasadą “strumień produkcji = strumień materiałów”. Ta sprawnie realizowana zasada pozwala usprawnić komunikację, skrócić drogi przepływu informacji oraz włączyć działy pomocnicze do procesu produkcyjnego fabryki. Dlatego też w polkowickim Volkswagenie w szklanych, przezroczystych biurach pracują razem pracownicy i ich przełożeni. Nie ma barier i utrudnień, dzięki temu jest poczucie integracji i zespołu. Proces obróbki skrawaniem został zautomatyzowany. Zastosowanie obrabiarek do produkcji seryjnej podnosi wydajność produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości. Jednakże nieodzownym elementem zautomatyzowanego procesu jest człowiek, który ostatecznie decyduje o procesie produkcji i kontroli wyrobu. Zautomatyzowany proces produkcji to jednak tylko połowa zakładu, obróbka mechaniczna. W procesie montażu główną rolę odgrywa pracownik. Pozornie proste czynności montażowe wymagają jednak bardzo wysokich kwalifikacji i umiejętności, dlatego też pracownik zanim podejmie pracę na montażu przechodzi cykl szkoleń. Część z nich realizowana jest w nowo powstałym zakładowym Centrum Szkoleniowym (Trainig Center). Tu można podnieść swoje kwalifikacje, wykonując czynności montażowe bezpośrednio na silniku, jak również na stanowiskach specjalnie zaprojektowanych do ćwiczenia sprawności manualnych, niezbędnych do wykonywania określonych czynności.

Kontrola jakości
Niezawodność produkowanych silników to wartość nadrzędna dla Volkswagen Motor Polska. Utrzymaniu jak najwyższych standardów produkcji służy potrójny system kontroli jakości. Dwa elementy tego systemu – pośrednie punkty pomiarowe oraz wyznaczone pomieszczenia pomiarowe – znajdują się w obszarach poszczególnych linii produkcyjnych. Pozostałe specjalistyczne pomieszczenia i laboratoria pomiarowe prowadzone są przez pracowników Działu Zapewnienia Jakości. Polkowicki zakład produkuje codziennie 2400 silników diesla, z czego już niewielki udział to silniki w technologii z pompowtryskiwaczami, a istotna część silników w technologii common-rail. Spektrum mocy silników rozciąga się na ponad 120 modeli od 77 KW do 103 KW (PD) i od 55 KW do 103 KW (1,6/2,0CR). W całym procesie produkcji zastosowano około 300 różnych maszyn (obrabiarek i linii transferowych) i urządzeń montażowych. Obok wysoko wykwalifikowanej załogi, to one przyczyniają się do tego, że silniki Volkswagena produkowane są terminowo z najwyższą jakością i precyzją. Silnik jest sercem każdego pojazdu. Gdy silnik pracuje jak należy, sprawnie funkcjonuje cały samochód. Taki właśnie cel stawia sobie Volkswagen Motor Polska.

Szef w zasięgu ręki
Największy kapitał Volkswagen Motor Polska to pracownicy. Polkowicki zakład zatrudnia średnio 1130 osób oraz dodatkowo ponad 300 osób w firmach podwykonawczych, pracujących na co dzień na terenie zakładu. Wytwarzany w fabryce silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem to produkt o zaawansowanej technologii, wymagający zatrudnienia fachowców o najwyższych kwalifikacjach. Fachowcy ci mają zapewnione najlepsze możliwe warunki pracy. W Polkowicach panuje przekonanie, że „zadowolony pracownik to dobry pracownik”. Najważniejsze w tak dużym zakładzie to zapewnić sprawną, otwartą i wielokierunkową komunikację. Pozwalają na to odpowiednie rozwiązania architektoniczne. Budynek jest w dużej części oszklony, a dzięki temu w pełni transparentny – szklane ściany znajdujące się w samym środku fabryki sprawiają, że wszystko jest przejrzyste i tym samy bardzo przyjazne dla załogi na każdym jej szczeblu. Ponadto ma to pozytywny wpływ na efektywność pracy, wzmacnia poczucie wspólnoty oraz przyczynia się do silnej identyfikacji zatrudnionych osób z przedsiębiorstwem. Kluczową rolę odgrywa tu także postawa kierownictwa. To właśnie kadra zarządzająca buduje klimat w firmie. Tu niezbędne są wysoka kultura osobista, umiejętności negocjacyjne oraz wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Niezwykle ważną rolę w całym procesie odgrywa komunikacja. Przełożeni przekazują informację „w dół”, między innymi w czasie cotygodniowych spotkań dot. nadzorowania celów działowych, ale także mają obowiązek przekazać głos pracowników „w górę” na wyższy szczebel kierownictwa. Zadowolenie pracowników ma tu bardzo duże znaczenie. Dlatego też Volkswagen corocznie bada poziom zadowolenia swoich pracowników za pomocą „barometru nastrojów”. Narzędzie to pozwala usprawnić procesy oraz reagować na potrzeby pracowników. Dzięki „barometrowi nastrojów” polkowicki Volkswagen zrealizował wiele zadań, które istotnie poprawiły zadowolenie wśród załogi np. automaty z gorącymi napojami ustawione na produkcji czy duży monitorowany parking. Nieocenioną funkcję w procesie dialogu przełożonych i pracowników odgrywają spotkania szkoleniowo-integracyjne. W czasie tych spotkań, organizowanych poza miejscem pracy, obie strony mają okazję porozmawiać o firmie w swobodnej atmosferze, wymienić poglądy i opinie, jak również wypracować i uzgodnić nowe cele. „Nie zostawiamy pracownika w potrzebie” – oto kolejna dewiza Volkswagen Motor Polska. Kierując się tą zasadą zakład utworzył we współpracy z organizacja związkową NSZZ „Solidarność” fundusz socjalno-zapomogowy. Dzięki środkom z tego funduszu udało się już wielokrotnie wesprzeć pracowników lub członków ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach losowych. Fundusz pomagał powracać do zdrowia po poważnych urazach będących następstwem wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych jak pożary czy nawet pobicia. Volkswagen Motor Polska myśli o zdrowiu swoich pracowników w aspekcie teraźniejszości, ale również przyszłości. To dla pracowników utworzono zakładowe ambulatorium, w którym regularnie przyjmuje lekarz internista oraz lekarze specjaliści jak: laryngolog, dermatolog, ortopeda, pulmonolog czy lekarz medycyny pracy. W ramach działań profilaktycznych ruszył tu program „Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna”, którego celem jest prowadzenie regularnych badań kontrolnych, promowanie aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego odżywiania. Te ostatnie działania natychmiast wdrożono w zakładowej stołówce, gdzie w bogatym menu pojawiły się dodatkowe potrawy lekkostrawne, jak gotowane mięso czy warzywa.

Działaj lokalnie
Wchodząc na polski rynek, firma Volkswagen zobowiązała się wobec władz Polski do wniesienia jak największego wkładu w rozwój krajowego rynku. Volkswagen Motor Polska jest współtwórcą organizowanej konferencji AUTO FORUM, która stała się ważną imprezą dla branży na Dolnym Śląsku. Daje ona możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów z potencjalnymi dostawcami lub odbiorcami oraz bliższego poznania się managerów najważniejszych firm motoryzacyjnych. Osoby te zrzesza dziś AUTO FORUM Club. Kolejna inicjatywa Volkswagen Motor Polska to pomysł utworzenia Parku Przemysłowego w gminie Polkowice. W projekcie tym biorą także udział władze gminy oraz zakład produkujący siedzenia samochodowe Sitech Sp. z o.o. Teren zaplanowany pod Park Przemysłowy znajduje się w południowo-zachodniej części gminy Polkowice, w bezpośrednim sąsiedztwie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bez wątpienia w ostatnich kilkunastu latach małe miasteczko Polkowice odniosło ogromny sukces. Inne, o wiele większe ośrodki miejskie, mogą rzeczywiście tylko zazdrościć Polkowicom dynamiki rozwoju. Volkswagen Motor Polska ma swój niezaprzeczalny wkład w sukces tego miasta. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble