magazine top

serpentines-931717 1280

Rozwój technologii GPS zaowocował między innymi imponującym rozwojem systemów monitoringu pojazdów, które są niezwykle popularne wśród wszelkich firm dysponujących pojazdami. Jedną z funkcjonalności tych systemów jest tzw. automatyczny moduł raportów okresowych. Narzędzie to świetnie wykorzystuje możliwości, jakie stwarza system komunikacji satelitarnej. Oto niektóre z nich.

Gromadzenie i przetwarzanie danych
Nowoczesny system GPS wyposażony w moduł automatycznych raportów okresowych pozwala nie tylko na monitorowanie bieżącej pozycji pojazdu ale również na gromadzenie i przetwarzanie danych. Dane te stanowią kopalnię wiedzy przydatnej podczas ustalania strategii finansowej czy personalnej firmy – pozwalają np. na określenie jak często danym kierowcom zdarza się odstępować od harmonogramu, przekraczać dopuszczalną prędkość, jaka jest ich efektywność – poprzez dotrzymywanie (lub nie) terminów w realizacji zleceń oraz jak kształtują się koszty związane z obsługą tras – parkingami, noclegami, przewozami morskimi etc. Rozbudowana funkcjonalność automatycznych raportów okresowych pozwala m.in. z łatwością wytypować „najlepszych” pracowników - kierowców zasługujących na premię i tych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Rozliczanie paliwa
Do czasu pojawienia się systemów monitoringu floty rozliczanie paliwa było niezwykle trudne. De facto dyspozytorzy i osoby odpowiedzialne za rozliczenie floty byli zdani na informacje przekazywane przez kierowców i nigdy nie można było mieć stuprocentowej pewności, że paliwo rzeczywiście zostało wykorzystane w celach zawodowych. Jazda na „refundowanym” paliwie w celach prywatnych była powszechna i uznawana za coś oczywistego. Dzięki automatycznym modułom raportowym i funkcji alarmów, w zaawansowanych systemach monitoringu GPS istnieje możliwość kontrolowania ilości paliwa niezbędnego do wykonania zadania/zlecenia. W przypadku zdecydowanego przekroczenia jej – by móc obciążyć kosztami pracownika – oczywiście po przedstawieniu mu „twardych” danych. Należy pamiętać, by wskazań raportów nie trzymać się „kurczowo”, bo na trasie czasami zdarzają się okoliczności zmuszające np. do nadłożenia drogi lub wymuszające zwiększone zużycie paliwa. Oczywiście w przypadku notorycznego przekraczania limitów powinno to już spotkać się z naszą reakcją.

Ustalanie harmonogramu
Automatyczny moduł raportów okresowych jest przydatny również w przygotowywaniu planu pracy. Dzięki niemu mamy dostęp do bieżących danych dotyczących poziomu paliwa w poszczególnych pojazdach czy ilości przepracowanych przez kierowców godzin lub pobytu uśrednionym czasie pobytów podczas rozładunków u kontrahenta/zleceniodawcy. Możemy dzięki temu tak zaplanować trasy, aby połączyć efektywność frachtu z bezpieczeństwem. Kierowca przemęczony to nie tylko zagrożenie nałożeniem na nas kary w przypadku kontroli (lub złożenia skargi) ale także poważne zagrożenie dla niego samego, przewożonego ładunku, pojazdu oraz innych uczestników ruchu. Zaawansowany system monitoringu GPS pozwala również brać pod uwagę przy ustalaniu harmonogramu panujące na drogach przepisy – ograniczenia prędkości czy ew. zatory.

Możliwości które oferują systemy monitoringu GPS stale rosną. Praktycznie co roku pojawiają się nowe funkcje i narzędzia, które stają się coraz bardziej zaawansowane. Coraz więcej firm, które wcześniej nie korzystały z takich rozwiązań, decyduje się na ich wdrożenie, by być bardziej konkurencyjnymi i móc optymalizować koszty zw. z transportem i czasem pracy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble