magazine top

bagat

Spółka BAGAT rozpoczęła swoja działalność w 2010 roku. Firma oferuje niezawodne i wysokiej jakości usługi branży TSL, które spełniają międzynarodowe standardy. O firmie rozmawiamy z Panem Eugeniuszem Bochanem - Prezesem Zarządu BAGAT Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Państwa przedsiębiorstwa i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Początki prowadzenia działalności w branży TSL, gdzie była i nadal jest dość duża konkurencja, nie były łatwe. Zaczynaliśmy praktycznie od zera w kilka osób, które jednak miały już doświadczenie w tej branży. Obecnie zatrudniamy około 50 osób – wszystkie na podstawie umowy o pracę. Do najważniejszych momentów początkowych można zaliczyć podpisanie Umowy Spółki oraz uzyskanie odpowiedniej licencji, która de facto umożliwiała rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie organizacji międzynarodowych i krajowych przewozów towarów. Również ważnym momentem w historii rozwoju naszej firny jest to, że od maja 2012 roku zaczęła działać nasza Agencja Celna jako Oddział BAGAT Sp. z o.o. w Siemianówce. Dzięki uruchomieniu tego oddziału poszerzył się zakres usług, świadczonych na rzecz naszych klientów o usługę dokonywania eksportowych oraz importowych odpraw celnych towarów.

Świadczycie pełen zakres usług w zakresie organizacji międzynarodowego transportu różnego rodzaju towarów z Europy Zachodniej do wszystkich krajów WNP, Mongolii i innych krajów Dalekiego Wschodu i Azji Środkowej, a także w przeciwnym kierunku. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o oferowanych usługach transportowych i logistycznych Firmy?

Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów w sprawach dotyczących przewozów i powierzanych nam towarów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym, jednocześnie pomagając zaoszczędzić na transporcie towarów. Dokładnie badamy potrzeby klientów i na podstawie otrzymanych informacji oferujemy najbardziej racjonalne rozwiązanie. Nasi wykwalifikowani specjaliści mogą zorganizować transport o dowolnej złożoności, dowolnym środkiem transportu: samochodowym, kolejowym, lotniczym, morskim, a także kombinowanym, zarówno FTL, jak i LTL. Oferujemy naszym klientom pełny zakres usług:

  • opracowujemy optymalny schemat logistyczny transportu, w tym np. „od drzwi do drzwi” - jednym środkiem transportu lub z przeładunkiem towaru na inny środek transportu, tzn. transportem multimodalnym;
  • dobieramy środek transportu, odpowiedni do specyfiki towaru i warunków dostawy;
  • oferujemy możliwość przechowywania, konsolidacji, przepakowywania i etykietowania towarów w magazynach w Polsce, Niemczech, na Białorusi i krajach bałtyckich;
  • oferujemy odprawy celne przewożonych ładunków;
  • dodatkowo ubezpieczymy ładunek na czas trwania przewozu, jeśli zachodzi taka potrzeba;
  • monitorujemy przebieg przewozu powierzanych nam towarów i codziennie informujemy klienta o aktualnym miejscu znajdowania się środków transportu z towarem;
  • zapewniamy profesjonalne doradztwo we wszystkich kwestiach powiązanych.

Cena oferowanych przez nas usług jest adekwatna do ich jakości i profesjonalizmu.

Specjaliści firmy BAGAT posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowego przewozu ładunków ciężkich, ponadgabarytowych, niebezpiecznych oraz wymagających specjalnych warunków transportu. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Zdobycie zaufania klientów jest jednym z największych naszych wyzwań, gdyż z doświadczenia wiemy, że na zaufanie klienta często trzeba długo pracować. Na pierwszym etapie dążymy do poznania klienta, jego potrzeb, oczekiwań i ograniczeń. Bardzo ważne jest otrzymanie od klienta rzetelnych informacji na temat jego potrzeb. Dobry wywiad jest punktem wyjścia do oceny sytuacji i przygotowania prawidłowego rozwiązania biznesowego, jak również spersonalizowanej oferty, adekwatnej do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta. Oczywiście bezpośrednie spotkanie z klientem to najlepsza szansa, aby wzbudzić jego zaufanie i zdobyć sympatię. Naszą domeną jest przyjazne podejście i szczerość, która wzmacnia zaufanie. Gramy w otwarte karty i mimo wszelkiej elastyczności nie boimy się mówić o ograniczeniach lub niemożliwych rozwiązaniach. Jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie sprostać pewnym wymaganiom, dążymy do ich modyfikacji. Czasami jest to konieczne właśnie na tym etapie, aby nie narazić na szwank zaufania, wizerunku i zasobów zarówno własnych jak i klienta. Natomiast wykonując konkretne zlecenie stawiamy przede wszystkim na jakość i profesjonalizm. Dlatego też staramy się solidnie przygotowywać się do wykonania powierzanych nam zadań, dbając o każdy szczegół. A następnie czuwamy nad przebiegiem każdego przewozu i na bieżąco przekazujemy klientowi aktualną informację. Ponadto, z nami można skontaktować się nie będąc nawet naszym klientem na każdym etapie transportu w przypadku jakiegokolwiek problemu napotkanego w trakcie współpracy z innymi firmami. Niejednokrotnie ratowaliśmy obecnie już naszych stałych klientów w sytuacjach problemowych, gdy upływały im terminy albo zachodziły problemy czy to na granicy, czy to z odprawą celną, czy to z dokumentami itp. Doświadczenie naszego zespołu oraz umiejętność znajdowania rozwiązań w praktycznie beznadziejnych sytuacjach odróżnia nas od konkurencji.

Jakość to dla Państwa priorytet. Doskonale wiecie, że w usługach nie ma miejsca na kompromisy, dlatego obracacie się wyłącznie wśród najlepszych kontrahentów w Polsce i zagranicą.

Bardzo często w wykonanie przewozu towaru zaangażowany jest cały łańcuch kontrahentów, za działania których jesteśmy odpowiedzialni wobec klienta jak za swoje własne. Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek zawiódł w tym debugowanym mechanizmie, dlatego zwracamy szczególną uwagę na weryfikację i ocenę naszych podwykonawców. W tym celu stworzyliśmy w naszej firmie służbę bezpieczeństwa, której zadaniem jest dopuszczenie lub niedopuszczenie wykonawców do realizacji prowadzonych przez nas projektów. W trybie bezwarunkowym sprawdzana jest legalność prowadzenia działalności przez firmy, posiadanie niezbędnych licencji i zezwoleń, aktywność polis ubezpieczeniowych, badamy również istniejące opinie o kontrahentach, sprawdzamy, czy posiadają doświadczenie we wdrażaniu podobnych projektów, analizujemy sprawy sądowe, historię kredytową itp. Istnienie co najmniej jednego podejrzenia dyskwalifikuje kontrahenta.

Celem firmy jest zdobycie zaufania klientów jako wiodącego partnera zapewniającego wysoką jakość serwisu w realizacji dedykowanych usług transportowych. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Ponieważ BAGAT Sp. z o.o. znajduje w ciągłym rozwoju, dlatego też na tym etapie najważniejsze dla nas jest umiejętność odpowiedzi sobie na trzy podstawowe pytania:

  • gdzie przedsiębiorstwo znajduje się w danym momencie?
  • gdzie chciałoby się znaleźć, to znaczy, co chce osiągnąć?
  • jak chce się tam znaleźć?

Inaczej mówiąc, na tym etapie dla nas bardzo ważne jest określenie strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, przedstawienie tej strategii menadżerom poszczególnych działów w celu jej wdrożenia w życie, a tym samym uzyskanie pozytywnych efektów w optymalizacji działań przedsiębiorstwa i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w branży, w której działamy. Naszym zdaniem, kluczem do sukcesu jest strategiczne zarządzanie, przez co rozumiemy zarówno umiejętne określenie przez kadrę zarządzającą długoterminowych kierunków ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, sięgających nawet od kilku do kilkunastu lat, wyznaczanie celów strategicznych, popartych wcześniejszą analizą stanu teraźniejszego oraz przyszłego przedsiębiorstwa, sformułowanie i wykonywanie planu działań, ukierunkowanego na osiągnięcie stanu docelowego, a także monitorowanie bieżących zmian w celu zapewnienia ich zgodności z przyjętymi założeniami co do stanu docelowego oraz skuteczne korygowanie wszelkich odchyleń. Przy tym nie mniej ważne jest dążenie do integrowania procesów organizacyjnych w jedną strategię, koordynującą działanie przedsiębiorstwa, jak również traktowanie przedsiębiorstwa jako spójnej całości oraz poszukiwanie metod na podniesienie wartości firmy, gdyż zwiększenie wartości firmy, skutkuje zagwarantowaniem jej stabilnego rozwoju.

Przy obsłudze kontraktów korzystacie z doświadczonego i wykwalifikowanego zespołu specjalistów, aby realizować umowę na najwyższym możliwym poziomie. Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień budują markę i sukces firmy?

Zespół pracowników naszej firmy tworzą osoby, mające bogate doświadczenie w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki, posiadające znajomość języków obcych oraz dobrze znające rynek transportowo – spedycyjny. Ze względu na specyfikę naszej działalności, a mianowicie, obecność klientów w Europie Zachodniej i krajach WNP są to osoby posiadające nie tylko obywatelstwo polskie, lecz także osoby posiadające obywatelstwo innych państw, w tym momencie przeważnie białoruskie. Wielu z nich pracuje w BAGAT Sp. z o.o. od początku utworzenia Spółki. Warto zaznaczyć, że w przeważającej większości są to osoby młode, energiczne, pozytywnie nastawione do życia, a jednocześnie osoby dobrze zorganizowane, zdyscyplinowanie i opanowanie, które posiadają taką niezbędną w tej branży umiejętność, jak komunikatywność, dzięki której potrafią budować trwałe relacje z klientami. Wielu z pracowników odznacza się także podzielnością uwagi, spostrzegawczością, dokładnością, wyobraźnią przestrzenną oraz zdolnościami organizacyjnymi. Ponadto należy pamiętać, że spedycja to branża, w której często należy szybko działać i podejmować decyzję, dlatego też cenimy w swoich pracownikach odporność na stres oraz umiejętność zachowania tzw. zimnej krwi w sytuacjach kryzysowych, jak również umiejętność pracy pod presją czasu. Specjaliści BAGAT Sp. z o.o. są w pełni świadomi stawianych przed nimi zadań, szybko reagują w razie problemów, z należytą starannością dbają o stan powierzanych przez klientów przesyłek, jak również o terminowość dostaw.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Transport ładunków jest dość skomplikowaną branżą, która ciągle się rozwija, zmienia, ulepsza. Branża ta jest bardzo uzależniona od międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej. Sankcje zastosowane wobec jednego z krajów mogą radykalnie zmienić trasy i geografię transportu. Obecność lub brak zezwoleń, przyjęcie określonych aktów prawnych może znacznie zwiększyć lub obniżyć koszty transportu itp. Jeśli chodzi o spedycje, tutaj, niestety, pojawia się ogromna liczba firm jednodniowych, które zajmują się odsprzedażą frachtów między różnymi giełdami, są niewypłacalne i niosą za sobą same tylko szkody. Dlatego też stale monitorujemy portale branżowe oraz serwisy społecznościowe, gdzie codziennie pojawiają się m.in. informacje o nowych podmiotach, które nie płacą. Natomiast, aby jak najmniej być podatnym na ewentualne negatywne zdarzenia w branży, wybraliśmy dla siebie pewną strategię, której trzymamy się przez wiele lat. Tą strategią jest posiadanie portfela klientów zdywersyfikowanego według branży, rodzaju transportu i kraju, jak również korzystanie z lokalizacji Polski na skrzyżowaniu wielu korytarzy transportowych.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Oczywiście, nie chcemy skupiać się tylko i wyłącznie na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Staramy się otwierać na innych, zauważać ich potrzeby, angażować się w działalność nie wiązaną z branżą TSL. Popieramy również oddolne inicjatywy naszych pracowników w tym zakresie oraz chętnie dołączamy do realizacji takich inicjatyw. Preferujemy świadczyć pomoc dzieciom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą się Państwo pochwalić?

Już w czwartym roku istnienia na rynku firma BAGAT Sp. z o.o. znalazła się z „Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorców” w rankingu największych przedsiębiorstw w województwie podlaskim przeprowadzonym przez dziennik „Kurier Poranny” i z tego tytułu została wyróżniona odpowiednim certyfikatem. W tym samym roku otrzymaliśmy od Ministerstwa Gospodarki „Podziękowanie” z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Od 31.01.2011 roku jesteśmy uczestnikiem Programu Rzetelna Firma, a w czerwcu 2019 zostaliśmy odznaczeni Złotym Certyfikatem Rzetelności Płatniczej.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy dumni, że w stosunkowo krótkim czasie udało nam się stworzyć stabilną i silną firmę, która stała się jednym z liderów w swojej branży we wschodniej Polsce, a także stała się rozpoznawalna daleko poza jej granicami. A wszystko to nie byłoby możliwe bez pracowników. Mówi się, że „To nie korporacje robią interesy, lecz ludzie”, dlatego też kierownictwo BAGAT Sp. z o.o. jest nieskończenie wdzięczne zespołowi profesjonalistów, jak również całemu swojemu personelowi za osiągnięte wyniki, codzienną wspólną pracę, osobisty wkład w rozwój i udział w życiu firmy!

fb button

grab my essay banner

logo jooble