magazine top

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” sp. z o. o. od ponad 30 lat zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem najwyższej jakości kontenerów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych. Specjalnością przedsiębiorstwa jest produkcja kontenerów przeznaczonych do transportu samochodowego, segregacji odpadów i ich składowania. W tym segmencie należy do jednej z największych polskich firm, a swoje produkty w zdecydowanej większości eksportuje do wielu krajów na świecie. AMG dysponuje nowoczesnym zapleczem produkcyjnym oraz wysoce wykwalifikowanym zespołem specjalistów. Firma wdrożyła wiele nowatorskich rozwiązań i wciąż przoduje w innowacyjnym podejściu do produkcji. Dumą zarządu jest fakt, iż należą do grona jednych z najlepszych pracodawców w województwie pomorskim.

O historii firmy, oferowanych produktach, inwestycjach i planach na przyszłość opowiada Maciej Babij – Prezes Zarządu.

Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić historię przedsiębiorstwa „AMG”?

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” sp. z o. o. to firma rodzinno-koleżeńska założona przed ponad trzydziestu laty przez mojego tatę Michała Babija i jego kolegę Jana Klimeckiego. Spółka utrzymała swój charakter do dnia dzisiejszego, gdyż w działalność firmy zaangażowane jest aktywnie kolejne pokolenie obu założycieli. W początkowym okresie bazą firmy była dzierżawiona hala, jednak już w pierwszym okresie działalności wspólnicy zakupili obiekty po byłych zakładach włókienniczych w Lęborku i tam rozwijali produkcję, kierując swoje produkty głównie na niemiecki i skandynawski rynek. Z biegiem lat firma wdrażała kolejne technologie skoncentrowane na automatyzacji procesu i podnoszeniu jakości produktu. W 2000 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2005, który w kolejnych latach rozszerzyło o ISO 14001: 2015. W 2018 spółka przeniosła swoją działalność do nowoczesnego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lęborku, którą to inwestycje zrealizowała w ramach unijnego programu innowacji technologicznych. Aktualne linie produkcyjne są w dużej mierze zautomatyzowane i zrobotyzowane, Spółka kontynuuje robotyzację i cyfryzację procesów w ramach strategii osiągnięcia poziomu Przemysłu 4.0.

Przedsiębiorstwo „AMG” to jedno z czołowych firm produkujących kontenery w Polsce. Czy mógłby Pan omówić aktualną ofertę przedsiębiorstwa?

Oferta AMG koncentruje się głównie na kontenerach przeznaczonych do transportu samochodowego. Są to zarówno duże kontenery hakowe w przedziale 12-50 m3, jak zbiorniki o pojemności 3-10 m3 czyli tzw. muldy. Wykonujemy swoje produkty w oparciu o normy dedykowane poszczególnym rynkom: skandynawski zgodnie z normami SS3021 i SS3020, niemiecki zgodnie z DIN30720
i DIN30722. Kontenery produkowane w AMG są w dużej mierze „szyte na miarę” wg potrzeb klienta, mogą być otwarte lub posiadać dach wspomagany systemami hydraulicznym lub pneumatycznym. Poza kontenerami AMG oferuje także zbiorniki na olej napędowy, a także koliby na odpady o pojemności 0,3 do 2,1 m3.

Do jakich grup odbiorców kierowana jest oferta firmy? Kim są Państwa główni klienci?

Obecnie działamy na wielu rynkach europejskich, do których dostarczamy blisko 95% naszej produkcji. AMG współpracuje zarówno z firmami handlowymi działającymi lokalnie w poszczególnych krajach europejskich jak i dostarcza kontenery do użytkowników kontenerów zarówno w sektorach komunalnych jak i branży złomowej oraz budowlanej. We współpracy dążymy do budowania wieloletnich relacji, a naszymi odbiorcami są często, podobnie jak my, firmy rodzinne. W ostatnich latach otrzymujemy i realizujemy coraz więcej zleceń na rynku polskim.

Jaką ilość kontenerów produkujecie rocznie?

Aktualnie firma jest wstanie wyprodukować ok. 8000 kontenerów i zbiorników łącznie w trakcie roku.

Co wyróżnia Państwa spółkę spośród innych działających w tej samej branży? Co uważacie za swoje największe atuty?

W swojej działalności skupiamy się na osiągnięciu zdolności do efektywnej odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby klientów. Naszymi atutami jest kompleksowość obsługi, od przygotowana projektu technicznego do dostawy kontenerów w oparciu o własny tabor samochodowy do miejsca wskazanego przez klienta. Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości wykonania naszych produktów, tak aby przez wiele lat zachowywał swoją funkcjonalność i estetykę.

Przedsiębiorstwo „AMG” wdrożyło wiele innowacyjnych rozwiązań i wciąż pracuje nad nowymi. Czy mógłby Pan opowiedzieć o zapleczu badawczo-rozwojowym firmy i najważniejszych wdrożeniach?

Przez cały okres swojej działalności firma nastawiona jest na innowacyjność, zarówno poprzez udoskonalanie technologii jak i inwestując w nowoczesne rozwiązania techniczne. Już w latach dziewięćdziesiątych XX w. wprowadziliśmy spoiny ciągłe w produkcji kontenerów, następnie zaczęliśmy piaskować kontenery przed pokryciem ich farbą. Stopniowo odchodziliśmy w możliwie wielu etapach procesu produkcyjnego od czynności manualnych na rzecz automatyzacji i robotyzacji. Największy postęp technologiczny dokonał się w trakcie projektowania i budowy nowego zakładu produkcyjnego w latach 2016-2018, podczas którego wspólnie z Politechniką Gdańską opracowaliśmy innowacyjną linię technologiczną do produkcji kontenerów. Planując rozwój firmy poza doświadczeniami własnymi i bogatą myślą techniczną prezentowaną przez naszych inżynierów, staramy się współpracować z ekspertami w zakresie, który aktualnie rozwijamy. Poza Politechniką Gdańska, współpracowaliśmy również z Politechniką Częstochowską, kilkoma firmami doradczymi, zarówno w obszarze technicznym, jak i dotyczącym organizacji produkcji i branży IT.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Ile osób zatrudnia obecnie przedsiębiorstwo? Czy mógłby Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów zatrudnionych w firmie „AMG”?

Firmę AMG tworzy zespół ok. 200 ludzi, którzy bez względu na pełnioną funkcję są zorientowani na realizację założonych celów. Wierzę, że tylko taki zespół, a więc firma, może osiągać sukcesy i się rozwijać. Poza odpowiednimi kwalifikacjami, ważną cechą tego zespołu jest stabilność. Poza wspomnianymi już inżynierami, z których znaczna część zaangażowana jest w przygotowanie projektów technicznych i rozwój produktu, trzeba podkreślić, że na każdym etapie, zaczynając od wielojęzycznego działu handlowego, poprzez zespół przygotowujący i realizujący proces produkcyjny, a na działach administracyjno-księgowych i okołoprodukcyjnych kończąc firma dysponuje wysoko wykfalifikowanymi pracownikami. Planowanie strategii i realizacja celów w oparciu o tak dobry i zintegrowany zespół pozwala Zarządowi Spółki i wspólnikom optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Sprawna produkcja nie byłaby możliwa bez doświadczonej kadry, ale również bez odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Czy zakład w Lęborku wpisuje się w trend Przemysłu 4.0 i jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie produkcji oraz kontroli jakości?

Opracowaliśmy mapę drogową dojścia spółki do organizacji spełniającej kryteria odpowiednie dla firmy w rozumieniu Przemysłu 4.0. Produkcja w dużej mierze oparta jest już na maszynach przetwarzających dane cyfrowe, proces jest wspierany przez system klasy ERP, który w przyszłości może być dopełniony systemem klasy MES. Proces cięcia blach realizowany jest poprzez lasery światłowodowe, spawanie w dużej części obsługują roboty, natomiast przed pokryciem farbą, kontenery śrutowane są w pełni zautomatyzowanej śrutowni za pomocą kilkunastu turbin. Aktualnie firma jest w trakcie procesu inwestycyjnego wspieranego z pilotażowego programu unijnego dla Przemysłu 4.0. w ramach którego rozszerzy i zintegruje robotyzację procesów spawalniczych.

Jakość oferowanych produktów jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Podobnie jak z klientami, tak i z dostawcami, zarówno materiałów do produkcji jaki i maszyn i urządzeń, staramy się budować relację długofalowe i partnerskie. Jesteśmy nastawieni na współpracę z firmami dostarczającymi wysoką jakość i posiadającymi stabilny łańcuch dostaw, co szczególnie w ostatnim okresie okazało się strategią wysoce uzasadnioną.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy i oferowanych produktów są posiadane świadectwa oraz wyróżnienia. Jakimi najważniejszymi certyfikatami, nagrodami i tytułami mogą się Państwo pochwalić?

Poza wspomnianymi już certyfikatami ISO, firma posiada również certyfikat „Hardox in my body” dla produktów wytwarzanych z blach trudnościeralnych dostarczanych przez firmę SSAB. Tytułem otrzymanym przez spółkę, który bardzo wysoko cenię jest „Pomorski Pracodawca Roku 2019”. Warto również podkreślić, że w 2018 roku AMG otrzymało Certyfikat Ziemi Lęborskiej, a w roku 2020 została wyróżniona w ramach Nagród Pomorski Gryf Gospodarczy w kategoriach Lider Inwestycji i Lider Eksportu – średnie i duże przedsiębiorstwo.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. Czy angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

Jest to dla mnie pojęcie bardzo szerokie, zawierające zarówno dbałość o warunki pracy w organizacji i rozumienie firmy jako zespołu ludzi z uwzględnieniem związanej z tym odpowiedzialności, ale także jako odziaływanie na środowisko, a więc dbałość o energooszczędną i niskoemisyjną produkcję oraz inwestowanie w OZE. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozbudowy parku fotowoltaicznego o 200 kW. Nie mniej ważne jest wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji, a także zdolność do reakcji oraz udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych jak choćby te ostatnie związane z pandemią i wojną w Ukrainie. Chcemy być i jesteśmy aktywni we wszystkich tych zakresach.

Najpierw pandemia koronawirusa, teraz wojna w Ukrainie – odcisnęły mocno swoje piętno na wielu branżach. W jakim stopniu wpłynęły one na działalność Państwa firmy?

Ostatnie dwa lata cechuje duża niestabilność. Przywołane wydarzenia zmieniły w sposób zasadniczy dotychczasowe prawidłowości, dzięki którym można było przewidywać sytuację i planować kolejne miesiące. Mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku stali, jak i często zerwanych w okresie pandemii łańcuchach dostaw, a także ostrożności klientów w dokonywaniu zakupów, firma AMG utrzymuje obrany kurs. Sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie i nie wycofaliśmy się z żadnej z planowanych inwestycji. Niewątpliwie było to możliwe dzięki wypracowanej przez lata dywersyfikacji po stronie rynku zbytu, jak i współpracy z rzetelnymi partnerami po stronie zaopatrzenia. Czas pandemii był też okresem próby dla naszego zespołu, który z determinacją stanął na wysokości zadania. Wierzę, że po trudnych czasach nastaną lepsze, a wojna w Ukrainie w najbliższym czasie dobiegnie końca.

Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe miesiące, lata?

Sytuacja w gospodarce jest trudna, inflacja rośnie, podnoszenie stóp procentowych schładza rynek. Staram się zachować optymizm, jednak wydaje mi się, że przed nami duże wyzwania związane ze spowolnieniem gospodarczym, a może nawet recesją. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wstrzymania inwestycji, zarówno tych przemysłowych, jak i w budownictwie, bo to one napędzają rynek. Planujemy kontynuować realizację przyjętej strategii, koncentrując się na równoległym rozwijaniu własnych możliwości i obsługiwanego rynku.

„AMG” to firma z ponad 30-letnimi tradycjami, która na kartach swojej historii zapisała wiele sukcesów. Z jakich dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa jest Pan najbardziej dumny?

Uważam, że największym sukcesem firmy jest stabilny, profesjonalny zespół ludzi, którzy ją tworzą. Jestem również dumny z faktu, że na ryku postrzegani jesteśmy jako firma dostarczająca produkty o wysokiej i co bardzo ważne, powtarzalnej jakości.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne