magazine top

sirmax

Spółka Sirmax Polska jest częścią włoskiej Grupy Sirmax produkującej materiały termoplastyczne oraz dystrybuującej polimery i dodatki chemiczne. Grupa działa w Europie, Ameryce Południowej i Pólnocnej, a od ubiegłego roku także w Azji (Indie). Sirmax Polska jest producentem compoundów, czyli mieszanek polipropylenowych stosowanych do produkcji elementów technicznych.

Spółka jest dostawcą granulatu plastikowego dla największych producentów sprzętu AGD takich jak np. Indesit Companany / Whirlpool Corporation oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, dla branży motoryzacyjnej, m.in. dla grupy FCA oraz do produkcji elementów urządzeń zmechanizowanych takich producentów jak GGP/Stiga czy Kaercher. O historii firmy, obecnych możliwościach i przyszłości rozmawiamy z Dyrektorem Generalnym na Polskę, panem Aleksandrem Tyszkiewiczem.

Proszę powiedzieć, jakie były początki i najważniejsze momenty w rozwoju firmy Sirmax Polska?

Impulsem do powstania spółki Polsce oraz do budowy zakładu produkcyjnego w Kutnie było lokowanie w latach 2000-2005 przez międzynarodowe koncerny z branży AGD produkcji na terenie Polski . Pierwszym dużym odbiorcą produktów z naszego zakładu w Kutnie była firma Indesit Company, później do grona klientów dołączyli także inni globalni producenci. Praktycznie od samego początku odnotowujemy regularnie rok do roku wzrost produkcji. Istotnymi momentami w historii firmy było z pewnością uzyskanie w latach 2014 oraz 2016 dwóch kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalność na terenie Łódzkiej SSE, co umożliwiło nam dalszą rozbudowę zakładu oraz instalację kolejnych linii technologicznych. Rok 2017 to przełomowy rok, który zamknęliśmy po raz pierwszy w historii spółki, wielkością produkcji przekraczającą 50 tys. ton granulatu w ciągu roku. Planujemy oczywiście dalszy rozwój zakładu i osiągnięcie w roku 2021 maksymalnej wydajności na poziomie ok. 80.000 t/rocznie dzięki docelowej liczbie 8 linii technologicznych do ekstruzji.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Sirmax to grupa o długoletnim i bogatym doświadczeniu w dziedzinie modyfikacji polimerów. Nasz dział R&D współpracuje ściśle z klientami tak, aby spełnić ich szybko rosnące i zróżnicowane oczekiwania co do jakości, własności mechanicznych oraz estetyki produktów. Naszą filozofią jest lokalne dostarczanie naszym globalnym klientom rozwiązań materiałowych, które pomogą im spełnić oczekiwania końcowych klientów, w każdym miejscu na świecie. Dlatego Grupa Sirmax zdecydowała się kontynuować strategię globalnej obecności blisko swoich kluczowych klientów. Z tego względu powstały spółki produkcyjne na innych kontynentach: Brazylia (2014), USA (2015) oraz spółka JV Autotech-Sirmax Indiach (2017). Kluczem do sukcesu jest także finansowa niezależność, elastyczność, reaktywność na szybko zmieniające się potrzeby klientów - co umożliwia nam dość płaska i efektywna struktura prywatnego, rodzinnego przedsiębiorstwa.

Czy mogą Państwo opowiedzieć nam o swoich produktach, technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

To co oferujemy klientom na wszystkich kontynentach to dedykowane rozwiązania w zakresie polimerów modyfikowanych , przeznaczonych do formowania metodami wtrysku (tzw. tworzywa termoplastyczne). Nasze porfolio produktowe oparte jest na szerokiej gamie polimerów bazowych, takich jak np. polipropyleny (PP), poliamidy (PA), polimery i kopolimery styrenowe (PS, ABS, ASA), poliwęglany oraz blendy (PC, PC/ABS), Poliacetal (POM) oraz wiele innych. Surowce bazowe w procesie tzw. kompaundingu są homogenicznie mieszane z szeregiem dodatków, takich jak chociażby: włókno szklane, proszki mineralne, uniepalniacze, stabilizatory, antyoksydanty, barwniki, dodatki elastomerowe, co powoduje uzyskanie materiału o znacznie wyższych od bazowego polimeru własnościach technicznych, estetycznych oraz przetwórczych. Takie „szyte na miarę” zmodyfikowane tworzywo sztuczne jest następnie granulowane i dostarczane do naszych klientów, którzy w procesie przetwórstwa uzyskują z niego komponenty wykorzystywane w montażu takich wyrobów jak chociażby: sprzęt AGD, samochody, sprzęt zmechanizowany czy też elektrotechniczny, wytwarzany przez wiodących światowych producentów.

Który produkt Państwa zdaniem, jest obecnie najważniejszy i dlaczego?

W naszym przekonaniu nie ma jednego najważniejszego produktu – siłą naszej oferty jest kompletny wachlarz produktów, który zapewnia naszym klientom spełnienie różnych wymagań, w różnych projektach, bez konieczności poszukiwania nowego dostawcy. Natomiast z uwagi na udział w globalnej sprzedaży Grupy zdecydowaną większość stanowią materiały na bazie polipropylenu, który ze względu na swoją dostępność, relatywnie korzystną cenę oraz niski ciężar właściwy zyskuje coraz szersze zastosowanie w branży AGD oraz w motoryzacji, gdzie kluczowym wymaganiem jest dzisiaj redukcja masy.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Potencjał firmy stanowi zespół oddanych pracowników oraz wieloletni know-how. Filozofia firmy opiera się od samego początku na re-inwestycji własnego, wypracowanego kapitału. Kluczem do sukcesu jest pełna niezależność finansowa oraz specyficzna pozycja firmy na rynku. Jesteśmy z jednej strony na tyle duzi, iż możemy sprostać wymaganiom ilościowym dużych międzynarodowych odbiorców, a z drugiej strony mniejsi od czołowych korporacyjnych „gigantów”, z którymi konkurujemy przede wszystkim elastycznością oraz stosunkowo krótkim czasem dostawy, a w wielu przypadkach także ceną, przy zachowaniu jednocześnie wymaganego poziomu jakości.

Proszę powiedzieć, ile osób pracuje w tym momencie nad coraz większym sukcesem, który odnosi firma?

Nasz zespół sukcesywnie się rozrasta, niemniej za sukces odpowiada nadal stosunkowo wąska grupa osób, wliczając w to oczywiście naszych właścicieli , czyli Panów Massimo, Roberto oraz Vittorio Pavin, związanych z firmą od długiego czasu i w pełni zaangażowanych w to, aby zapewnić firmie stabilny i długofalowy rozwój.

Jakie nowe produkty i nowe technologie w przyszłości pojawią się w Państwa ofercie?

Planujemy przede wszystkim wzmocnić naszą pozycję w branży automotive, w związku z czym stawiamy na dalszy rozwój tworzyw polipropylenowych wzmacnianych włóknem szklanym, także tzw. długim włóknem szklanym „LGF” (oraz w przyszłości także włóknem węglowym), które dzięki swoim bardzo dobrym własnościom mechanicznym oraz niskiej masie coraz częściej stosowane są jako substytut metali w ultralekkich pojazdach. Drugim kierunkiem rozwoju jest wzbogacenie oferty tworzyw uniepalnionych których stosowanie wymagane jest coraz częściej zaostrzającymi się przepisami prawnymi dot. urządzeń gospodarstwa domowego. Wreszcie nasza spółka w Polsce planuje w ciągu najbliższych kilku lat uruchomić w Kutnie drugi zakład produkcyjny, który pozwoli nam poszerzyć lokalną ofertę także o szeroki wybór modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych, głównie z grupy poliamidów (PA), styrenów (PS, ABS) oraz poliwęglanów (PC) i blend PC/ABS.

Jakie inwestycje były realizowane na przestrzeni ostatnich dwóch lat?

Ostatnie dwa lata to przede wszystkim inwestycje mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych naszego zakładu w Kutnie oraz zwiększenie stopnia automatyzacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych. W tym okresie zakład zyskał 2 nowe wysoko-wydajne linie do wytłaczania granulatu, osiągając w sumie liczbę 6-ciu linii produkcyjnych o maksymalnej wydajności przekraczającej 50.000 ton w roku. Aby uzyskać ten efekt potrzebna była także modernizacja infrastruktury towarzyszącej, przede wszystkim układu chłodzenia oraz transportu pneumatycznego i automatycznego podawania surowców.

Czy mają Państwo w planach nowe inwestycje?

Tak, dynamika rynku i zwiększanie udziału w sprzedaży do największych naszych klientów wymusza podążanie ścieżką ciągłego wzrostu. Do roku 2021 planujemy rozbudowę potencjału firmy o kolejne 2 linie technologiczne, co umożliwi nam produkcję do 80.000 t granulatu w ciągu roku w istniejącym zakładzie. W związku z tym planujemy zainwestować w istniejącej lokalizacji kwotę min.6 mln. Euro. Jednocześnie w dłuższym okresie czasu przygotowujemy się do budowy drugiego zakładu produkcyjnego spółki, także na terenie Łódzkiej SSE, Podstrefy Kutno, który będzie wytwarzał komplementarne w stosunku do istniejącej fabryki tworzywa sztuczne o odmiennym składzie polimerowym. Będą to materiały przeznaczone do bardziej wymagających zastosowań, głównie w pojazdach oraz w elektrotechnice.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jako pierwsza spółka Grupy, która powstała poza rodzinnymi Włochami można powiedzieć, że „przetarliśmy szlak” do dalszej ekspansji już nie tylko w Europie, ale na wszystkich kontynentach. Niebawem będziemy największym zakładem produkcyjnym grupy pod względem tonażu wytwarzanych granulatów. Udowodniliśmy , że w Polsce można robić skuteczny biznes, można inwestować z zyskiem i znaleźć właściwych ludzi oraz właściwy klimat do tworzenia i rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstwa. Jesteśmy częścią bardzo dynamicznie rozwijającego się organizmu, i nie tylko potrafimy za tym rozwojem nadążyć, ale potrafimy także utrzymać wiodącą pozycję wśród wszystkich 8 fabryk naszej grupy na świecie pod względem dochodowości i efektywności. Teraz to my powoli stajemy się źródłem doświadczenia dla innych zakładów.

Którzy z Państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?

Każdy klient jest dla nas ważny. Poruszamy się na bardzo konkurencyjnym rynku. W branży AGD jesteśmy liderem w Europie jeżeli chodzi o dostawy modyfikowanego polipropylenu. Jesteśmy głównym dostawcą 2 spośród 3 największych producentów dużego AGD obecnych w Polsce. A Polska to obecnie największy producent tego typu urządzeń w Europie. Niestety ta pozycja zobowiązuje, ponieważ to inni nasi konkurenci starają się przejąć cześć naszego „tortu”. Klienci z tej branży są bardzo ważni. Niemniej patrząc w przyszłość musimy oczywiście stawiać na rozwój i dywersyfikację naszego portfela klientów – a tą szansę daje nam przemysł motoryzacyjny, gdzie jak na razie nasz udział jest jeszcze znacznie mniejszy aniżeli w branży AGD. Chociaż nasze materiały obecne są już w wielu jeżdżących po drogach Europy modelach takich producentów jak FCA, Volkswagen Group czy Daimler.

Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Jako firma rodzinna stawiamy na relacje międzyludzkie. Nie tylko te wewnątrz firmy, ale także te w lokalnym środowisku. Wspieramy na różne sposoby lokalną społeczność i jesteśmy także głównym sponsorem tytularnym zespołu koszykarskiego dziewcząt w kategorii U-16 „KKS Pro-Basket Sirmax Kutno”.

Jakimi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Najlepszym wyróżnieniem jest oczywiście zaufanie naszych klientów, czego dowodzi ciągle rosnąca sprzedaż zarówno spółki polskiej jak również całej Grupy Sirmax. Przykładem takiego wyróżnienia jest np. nagroda „BSH Supplier Award 2016” otrzymana w roku 2016 od firmy BSH Hausgeräte GmbH, jednego z naszych największych klientów z branży AGD , wytwarzającego produkty pod markami Bosch , Siemens oraz Zelmer. Nasza dobra kondycja finansowa, stabilność oraz twardy „kręgosłup etyczny” w biznesie zostały także kilkukrotnie docenione poprzez wyróżnienia w takich rankingach jak Gazele Biznesu czy Diamenty Forbes’a.

fb button

grab my essay banner

logo jooble