magazine top

System Zarządzenia Energią w skrócie SZE to według normy PN-EN ISO 50001:2012 organizacja obszaru technicznego, którego modernizacja wpływa na poprawę efektywności energetycznej. Oznacza to, że potrzebne zmiany w obrębie systemu SZE wpływają na obniżenie kosztów zużycia energii oraz redukcji obciążeń zawiązanych z ich eksploatacją na rzecz środowiska. System Zarządzania Energią dotyczy całości działań i organizacji przedsięwzięć. Jakie są korzyści wdrożenia SZE? Czy jest to opłacalne?

System Zarządzania Energią – podstawowe informacje

Aby lepiej zrozumieć całe zagadnienie, należy najpierw zastanowić się nad tym, na czym polega System Zarządzania Energią i jakie są największe plusy wdrożenia takiego rozwiązania do Twojej firmy.  

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią:

  • Poprawa efektywności energetycznej,
  • Oszczędność energetyczna
  • Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem budynku
  • Redukcja zanieczyszczeń i emisji spalin
  • Poprawa strategii oraz struktury gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.

System Zarządzania Energią koncentruje się głównie na poprawie wydajności oraz efektywności energetycznej, obniżeniu kosztów oraz redukcji gazów cieplarnianych przed przedsiębiorstwo.

System Zarządzenie Energią – etapy wdrożeń

Jak przebiegają poszczególne etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią? Cały proces składa się z 4 kroków: planowania, wykonywania, sprawdzania oraz działania. Na początek należy wykonać audyt zewnętrzny oraz wewnętrzny struktury firmy. Powinien on polegać między innymi na identyfikacji zużywanych surowców energetycznychszacowaniu przyszłego zużycia energii przez przedsiębiorstwo oraz na zgromadzeniu innych danych, które pozwolą w skuteczny sposób zoptymalizować zużycie energii.

Oprócz tego warto również zlecić wykonanie audytu zewnętrznego, na którego podstawie zostanie dokonana termomodernizacja firmy. Audyty energetyczne Efektywniej pozwolą w znaczący sposób poprawić efektywność energetyczną Twojego przedsiębiorstwa.

Kolejnym krokiem powinno być przemyślenie całej polityki energetycznej. Zebrane dane powinny wskazać kierunek, w jakim należy dokonać termomodernizacji. Postaw na profesjonalistów i wybierz świadectwa energetyczne – Wrocław i okolice. Eksperci przygotują dokument, w którym będą zebrane rzetelne informacje, które pozwolą zmodyfikować politykę energetyczną przedsiębiorstwa.

Dalszy plan wdrożenia Systemu Zarządzania Energią polega na nadaniu kompetencji oraz określeniu odpowiedzialności za prawidłowe wdrożenie SZE do struktur firmy. Pracownicy powinni przejść szkolenie, aby poznać swój zakres obowiązków. Na tym etapie to przede wszystkim od pracowników zależy sukces wdrożenia oraz utrzymania Systemu Zarządzania Energią.

System Zarządzania Energią – podsumowanie

System Zarządzania Energią to bardzo dobry sposób na zmianę polityki energetycznej przedsiębiorstwa. To wyzwanie, które wymaga zaangażowania oraz poniesienia pewnych kosztów, jednak jego efekty mogą być bardzo opłacalneJeżeli chcesz, aby tak się stało, musisz podjąć współpracę z rzetelną firmą zajmującą się przeprowadzaniem audytów energetycznych oraz przygotowywaniem świadectw energetycznych.

Bardzo ważną kwestią w drodze do sukcesu w zmianie polityki energetycznej przedsiębiorstwa jest również przestrzeganie poszczególnych etapów wdrażania Systemu Zarządzania Energią. W tym przypadku każdy szczegół jest ważny, dlatego należy konsekwentnie i sumiennie przejść przez każdy z 4 kroków: planowania, wykonywania, sprawdzania oraz działania. W końcowej fazie procesu należy zadbać o profesjonalne szkolenie pracowników, które jest bardzo istotnym elementem składającym się na długotrwały sukces całego przedsięwzięcia.

źródło zdjęcia: freepik.com 

fb button

grab my essay banner

logo jooble