magazine top

Projekty IT zawsze są prowadzone w oparciu o ściśle określone cele biznesowe, których realizację mają przybliżać. Dlatego biorą w nich udział analitycy biznesowi, bez których finalny efekt mógłby znacząco rozmijać się z oczekiwaniami klienta. Na czym dokładnie polega rola analizy biznesowej w projektach IT?

Analiza biznesowa w IT

Główną rolą programisty jest zapewnienie efektywnego działania tworzonego narzędzia. Aby uniknąć rozbieżności narzędzia z celami biznesowymi zespół projektowy składa się z osób, o różnych kompetencjach. Jedną z podstawowych ról w takim zespole jest analityk biznesowy. Jego zadaniem jest komunikacja z przyszłym użytkownikiem i zrozumienie przedstawionych celów biznesowych. Analityk musi "przetłumaczyć" je na język programisty. Analiza biznesowa ma na celu również wdrażanie i planowanie proponowanych zmian. Ponadto, analitycy projektują narzędzia służące do raportowania i pracy z danymi.

Analiza biznesowa – najważniejsze korzyści

Główną korzyścią wynikającą z analizy biznesowej jest finalny efekt, czyli narzędzie ściśle dopasowane do potrzeb biznesowych organizacji. Dzięki temu dochodzi do redukcji kosztów oraz czasu poświęconego na tworzenie optymalnego narzędzia, ponieważ konieczność zmian pojawia się zdecydowanie rzadziej. Analiza biznesowa skupia się nie tylko na doraźnych celach, ale również i tych długofalowych, a w ten sposób oprogramowanie posłuży użytkownikowi dłużej i można je w przyszłości modyfikować.

Analiza jako usługa zewnętrzna w ramach body leasing

Prowadząc projekt IT warto rozważyć wsparcie analityków biznesowych z zewnątrz. Body leasing to usługa pozwalająca tymczasowo zrekrutować nie tylko zgrany zespół programistów, ale również analityków biznesowych, biznesowo-systemowych oraz innych specjalistów z pokrewnych dziedzin. Zapewniają oni bazę wiedzy oraz świeże spojrzenie z zewnątrz, jako osoby niezaangażowane bezpośrednio w powstawanie projektu. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane w oparciu o platformę Salesforce CRM, tego rodzaju body leasing oferuje na polskim rynku firma Craftware.

fb button

grab my essay banner

logo jooble