magazine top

Poczta Polska, w ramach postępowania przetargowego, wyłoniła wykonawcę na dostawę czterech przenośników do opracowywania przesyłek gabarytowych. Nowe taśmociągi zostaną zamontowane w sortowniach we Wrocławiu, Warszawie, Niepołomicach i Pruszczu Gdańskim. To kolejna inwestycja w automatyzację procesów logistycznych Poczty Polskiej, realizowana w myśl obranej strategii rozwoju na rynku KEP (przesyłki kurierskie, paczkowe, ekspresowe). Spółka przeznaczy na nią ok. 2,5 mln złotych.

Automatyzacja Poczty Polskiej jest jednym z kluczowych działań, zaplanowanych i ujętych w strategii Spółki na lata 2021–2023. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP, a także dostosowania procesów do rosnących oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy. W tym roku uruchomiono już dodatkowe przenośniki do opracowywania dużych przesyłek w Zabrzu i Komornikach.  

– Inwestycje w najnowocześniejszy park maszynowy zapewnią nam systematyczny rozwój na strategicznym dla nas rynku KEP. Właśnie podpisaliśmy umowę na budowę czterech przenośników do przesyłek gabarytowych a równolegle trwa postępowanie zakupowe na trzy nowoczesne maszyny paczkowe dla trzech sortowni we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Automatyzacja procesów logistycznych jest jednym ze strategicznych celów naszej Spółki, którego realizacja przełoży się na wzrost efektywności pracy, zapewnienie terminowości przesyłek kurierskich na oczekiwanym przez klientów poziomie i w efekcie zapewni Poczcie długofalowy rozwój  – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.  

​Cztery nowoczesne urządzenia wspomagające sortowanie dużych przesyłek (tzw. przenośniki łuskowe) zasilą sortownie we Wrocławiu, Warszawie, Niepołomicach i Pruszczu Gdańskim. Będą miały kształt pętli, a ich struktura będzie zbliżona do bagażowych przenośników na lotniskach. Szacuje się, że nowe urządzenia umożliwią sprawniejszą obsługę ok. 20 000 przesyłek dziennie. Umowa na wykonanie i montaż urządzeń została zawarta z Cassioli Polska Sp. z o.o.   

Na początku tego roku Poczta Polska uruchomiła nowe przenośniki przesyłek gabarytowych w sortowni w Komornikach (pod Poznaniem) oraz  w sortowni zabrzańskiej. 

Aktualnie, do 05.07.2021 r., Poczta Polska oczekuje na składanie ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na trzy w pełni zautomatyzowane, sortery, które zasilą sortownie we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie (pod Bydgoszczą), obsługujące tysiące paczek dziennie. W planach jest też uruchomienie drugiej zautomatyzowanej sortowni w Warszawie. Poczta Polska wymienia także regularnie flotę i obecnie dysponuje ponad tysiącem nowych samochodów dostawczych – to ok. 20% floty Spółki, która łącznie liczy ok. 5 tys. aut do oraz powyżej 3,5 t.  

Inwestycje Poczty Polskiej są m.in. odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor e-commerce, który znacznie zwiększył swój udział w całym rynku zakupowym, realizowanym zarówno przez duże, jak i mniejsze podmioty. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 1,2 mld zł. w ciągu trzech lat, w tym roku będzie to kwota ok. 400 mln zł. Inwestycje będą finansowane zarówno ze środków własnych, jak i kredytów oraz leasingu. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble