magazine top

Ubezpieczenia komunikacyjne to forma zabezpieczenia pojazdów mechanicznych. Normują je przepisy prawne. W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem tego typu są polisy OC. Dodatkowo możesz zdecydować się na Autocasco, Assistance oraz NNW. Co jeszcze musisz wiedzieć o tych ubezpieczeniach?

Ubezpieczenia komunikacyjne – definicja

Ubezpieczenia te wchodzą w skład segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Mowa o pozostałych ubezpieczeniach osobowych oraz ubezpieczeniach majątkowych. Ubezpieczenia komunikacyjne służą ochronie przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń wynikających z korzystania z pojazdów mechanicznych. Można z nich korzystać m.in. w przypadku awarii samochodu.

Ubezpieczenie OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które trzeba zakupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Polisa jest ważna przez 12 miesięcy i chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochroną objęte jest mienie, zdrowie i życie poszkodowanych.

Autocasco

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zabezpiecza przed finansowymi konsekwencjami kradzieży i zniszczenia pojazdu, pieniądze otrzymuje właściciel. W zależności od warunków ustalonych w umowie zakres ochrony może się różnić. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku pokrywania całości szkody, może też być zwolniony z odpowiedzialności w przypadku zdarzenia wynikającego z poważnego zaniedbania kierowcy.

Ubezpieczenie NNW

NNW to dobrowolna polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje życie kierowcy i nierzadko pasażerów. Poszkodowany otrzymuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Polisa NNW obejmuje nie tylko zdarzenia mające miejsce w ruchu drogowym, ale również te związane ze wsiadaniem do samochodu czy załadunkiem. Zabezpiecza ona bliskich kierowcy w razie jego śmierci w wypadku. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z sytuacjami, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności.

Assistance

To dobrowolne ubezpieczenie, które może zapewniać wsparcie serwisowe, informacyjne czy medyczne. By dowiedzieć się, co dokładnie wchodzi w zakres polisy, sprawdź oferty ubezpieczeń komunikacyjnych różnych towarzystw. Najczęściej ubezpieczenie gwarantuje naprawę auta na miejscu, holowanie czy wymianę opon. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, dlatego zapoznaj się dokładnie z warunkami umowy.

Podsumowanie

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. Ubezpieczenia dobrowolne mogą zabezpieczyć kierowcę finansowo w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Jeśli wahasz się nad ich zakupem, sprawdź oferty różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu oszacujesz, czy to rozwiązanie jest opłacalne.

fb button

grab my essay banner

logo jooble