magazine top

System APS i Excel to narzędzia najczęściej wykorzystywane do planowania i harmonogramowania produkcji. Różnic między nimi jest mnóstwo, dlatego w dzisiejszym wpisie skupimy się na pięciu - naszym zdaniem najistotniejszych z perspektywy ich wpływu na efektywność i wydajność produkcji.

 

Wprowadzanie/zbieranie  danych

 Ręczne wprowadzanie danych to nie tylko strata czasu, ale także ryzyko wielu błędów. Mowa między innymi o zwykłych pomyłkach i tzw. “czynniku ludzkim” -  o  zaokrąglaniu danych i spisywaniu z pamięci. Jako że pliki excela mogą być ręcznie edytowane przez wielu użytkowników, kolejnym zagrożeniem jest przypadkowa modyfikacja zawartości pliku podczas wprowadzania nowych danych.  Jest to nie do sprawdzenia i przy skali działania firmy produkcyjnej wymyka się spod kontroli.  Dzięki wdrożeniu OptiMES możesz zapomnieć o czasochłonnym ręcznym zbieraniu i przetwarzaniu danych.  Moduł do zbierania danych z produkcji MES dostarcza kompleksowe dane do modułu APS.

 

Odwzorowanie technologii wytwarzania

Wiele zakładów produkcyjnych wykorzystujących excela zmaga się z trudnościami wynikającymi z braku możliwości adekwatnego odwzorowania technologii procesu produkcyjnego. Pojawiające się alternatywne technologie i trudne zagadnienia przekraczają możliwości excela. Tymczasem kwestie takie jak kompetencje operatorów, dostępność narzędzi, parametryzacja zmiennych wpływających na czas przezbrojeń to chleb powszedni dla firm produkcyjnych. APS od OptiMES zapewnia szablony technologii (marszrut, procesów), operacji i normatywy. Dzięki temu  zbudujesz BOMy i technologie wyrobu gotowego z półproduktów z zachowaniem właściwego obiegu dokumentów produkcyjnych.

 

Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

System APS działa w oparciu o rzetelne dane produkcyjne aktualizowane w czasie rzeczywistym.  Excel jest jak tak aktualny, jak wiedza i  tempo działania ostatniego pracownika wprowadzającego do niego dane- zawsze będzie o krok do tyłu względem profesjonalnych, zautomatyzowanych systemów dedykowanych dla produkcji.

 

Czas reakcji na zmiany i tworzenie nowych harmonogramów

Biorąc pod uwagę, że dane do arkuszy excelowskich wprowadzane są ręcznie oraz tylko jeden użytkownik w danym momencie może modyfikować plik,  spowolniona  reakcja na zmiany planistów i innych osób decyzyjnych to norma.  Każda zmiana dostępności zasobów produkcyjnych, materiału, popytu wymaga szybkiej zmiany sekwencji operacji. Podczas gdy system APS wykonuje tę skomplikowaną i czasochłonną czynność bezbłędnie w kilkanaście sekund, w ramach Excela cała odpowiedzialność i stres spada na planistę. System APS uwzględnia przy tym wiele zmiennych tj. wyjątki, macierze uprawnień czy urlopy.

 

Przepływ danych oraz stopień wykonalności harmonogramu

W rozwijających się firmach produkcyjnych przychodzi moment, w którym pojawiają się problemy komunikacyjne a planiści i produkcja działają na własnych, niepowiązanych plikach Excela. Zmiany w planie nie trafiają natychmiast do działów powiązanych, a planiści często nie są poinformowani o bieżącej sytuacji produkcyjnej. Co więcej, planista - nie mając pełnej wiedzy o np. o nieobecnościach, dostępności surowca - przygotowuje plan, którego wykonalność będzie weryfikowana dopiero w późniejszym etapie!  Nie ma symulacji różnych alternatywnych planów i porównania ich opłacalności/atrakcyjności. 

System APS  układając plan uwzględnia wszystkie kluczowe zmienne, dlatego planista ma gwarancję wykonalności planu. Poza tym, APS od OptiMES pozwala na generowanie symulacji typu “what if”, dzięki czemu można  przygotować kilka wariantów i przeanalizować różne interesujące scenariusze.

fb button

grab my essay banner

logo jooble