magazine top

MAGNETI MARELLI to lider na międzynarodowym rynku w projektowaniu i produkcji komponentów i systemów high-tech dla przemysłu motoryzacyjnego. W Polsce posiada 5 zakładów produkcyjnych, które od ponad 18 lat rozwijają markę zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym.

Włoska historia firmy

Spółka Magneti Marelli (jej nazwa pochodzi od nazwiska założyciela Ercole Marelli) powstała we Włoszech w 1919 r. jako spółka joint-venture Ercole Marelli & Co i Fiata Torino. Początkowo działalność firmy opierała się na produkcji jednego komponentu – iskrownika (wł. magneto – stąd pierwszy człon nazwy firmy), przeznaczonego dla przemysłu motoryzacyjnego i lotnictwa. Następnie zaczęła także produkcję komponentów do urządzeń gospodarstwa domowego. W latach 70. podzielono produkty na wysoko wyspecjalizowane linie produkcyjne, aby stawić czoła wymagającemu rynkowi międzynarodowemu. W latach 90. Magneti Marelli postawiła na wzmocnienie swojej głównej działalności biznesowej i kluczowej produkcji dla sektora motoryzacyjnego.

Historia Magneti Marelli w Polsce 

Firma Magneti Marelli w Polsce powstała w 1992 r. w wyniku nabycia fabryki FSM przez włoską grupę Fiata. Początkowo zakłady Magneti Marelli miały za cel produkcję komponentów samochodowych dla Fiata Auto Poland. Pod koniec lat 90. polityka przemysłowa, polegająca na produkcji dużej ilości komponentów przy użyciu różnorodnych technologii, uległa zmianie. Przeprowadzono inwestycje mające na celu zwiększenie wydajności i utrzymanie opłacalności wśród rosnącej konkurencji na rynku. W polskich zakładach zracjonalizowano produkcję: mniej produktów wytwarzanych przy użyciu wysoko wyspecjalizowanej technologii przy równoczesnym zwiększeniu kręgu odbiorców.

Na dzień dzisiejszy działalność Magneti Marelli w Polsce obejmuje pięć wyspecjalizowanych linii biznesowych:

- Automotive Lighting Polska, zakład zlokalizowany w Sosnowcu, produkcja elementów lamp i reflektorów do samochodów, 
- Magneti Marelli Exhaust Systems Polska, również w Sosnowcu, produkcja komponentów do zespołów wydechowych,
- Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko, zakład zlokalizowany w Bielsko-Białej, (produkcja amortyzatorów i zawieszeń),
- Plastic Components and Modules, dwa zakłady w Sosnowcu, produkcja zderzaków, desek rozdzielczych, elementów wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz zbiorników paliwa z tworzywa sztucznego.

Zaufanie klientów

Grupa Magneti Marelli współpracuje ze wieloma koncernami samochodowymi. Oprócz Fiata klientami grupy są: Volkswagen, Toyota, Opel, Audi, Ford, Citroen, Mitsubishi i Hyundai. W tym kontekście bardzo ważna jest włoska część historii grupy. Pozycja godnego zaufania partnera, jaką zajmuje Magneti Marelli, jest wynikiem złożonego procesu specjalizacji przedsiębiorstwa, w którym Badania naukowe i Rozwój od początku grały kluczową rolę w jej przemysłowej historii. Dzięki temu powstała ogromna ilość zaawansowanych technologicznie produktów. Długiej tradycji Badań naukowych i Rozwoju prestiżu dodaje fakt, że przed drugą wojną światową dyrektorem generalnym Laboratoriów Badań Naukowych Magneti Marelli we Włoszech był Enrico Fermi, naukowiec o światowej sławie. Od początku istnienia Magneti Marelli, która niedawno obchodziła 90-lecie działalności, lat znak firmowy pozostał niezmieniony. Potwierdza to ogromny kapitał tej marki i daje wyobrażenie o jej rozpoznawalności.

Potencjał strategiczny Polski

Potencjał strategiczny Magneti Marelli w Polsce wynika z wielu czynników, m.in. innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych połączonych z kompleksową obsługą we wszystkich fazach życia produktu od projektowania przez produkcję aż po serwis. Potencjał strategiczny wynika też z faktu, że grupa polska jest częścią większej przemysłowej rzeczywistości, dzięki czemu ma możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań opracowanych w grupie na poziomie globalnym. Ma też możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i know-how z innymi częściami grupy. Podążając drogą rozwoju na poziomie światowym, utworzono w Polsce dla części Divisione Lighting Centrum Wdrożeniowe (Application Center), zatrudniające 40 Polaków, którzy zdobyli doświadczenie we Francji, Niemczech i Włoszech. Na poziomie globalnym Magneti Marelli inwestuje około 4,5 % swoich obrotów we wspieranie Badań naukowych i Rozwoju. Rozwój Magneti Marelli w Polsce trwa nadal, czego dowodem jest projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego, mającego w przyszłości stać się europejskim biegunem produkcji amortyzatorów. Strategiczne znaczenie ma położenie polskich zakładów Magneti Marelli: w pobliżu jej głównych klientów, jak również blisko sieci wyspecjalizowanych dostawców. Najnowsze trendy w światowej gospodarce pozwalają przewidywać wzrost sprzedaży w krajach Europy Wschodniej. W planowaniu strategicznym należy wziąć pod uwagę także wymogi ekologiczne, dlatego też technologiczna innowacyjność produktów i produkty zielone staną się w przyszłości jednym z kluczowych pól globalnej rywalizacji. Potencjał polskich zakładów: wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów, współpraca z uczelniami technicznymi oraz wysoko wyspecjalizowana siła robocza pozwala myśleć, że grupa jest dobrze przygotowana na przyszłe wyzwania.

Polityka kadrowa

Grupa Magneti Marelli w Polsce liczy 4910 etatów. Jest bardzo cenionym pracodawcą, ponieważ oferuje stabilne zatrudnienie w jednej z największych grup przemysłowych w regionie, co jest szczególnie ważne w warunkach braku stabilności rynku pracy. Polityka kadrowa Magneti Marelli w Polsce polega na szkoleniu i inwestowaniu w rozwój najbardziej obiecujących pracowników, w oparciu o spersonalizowane kursy doszkalające i systemy oceny. Od wielu lat zakłady grupy utrzymują bardzo niski wskaźnik rotacji pracowników. Ważnym elementem polityki kadrowej jest dążenie do uświadomienia pracownikom roli każdego stanowiska dla całej struktury oraz znaczenia ich pracy dla wyników całej grupy na poziomie globalnym, od pracowników fizycznych, takich jak operatorzy wtryskarek, do pracowników najwyższego szczebla. Aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w ubiegłym roku firma rozpoczęła wdrażanie programu World Class Manufacturing, w ramach którego przeprowadzono szereg szkoleń. W listopadzie firma pomyślnie przeszła pierwszy audyt WCM konieczny do osiągnięcia poziomu perfekcji.

Produkty - rynek

Grupa określa swoją strategię następująco: „w zakresie swojej misji jako dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego na poziomie globalnym, Magneti Marelli stawia na połączenie jakości z konkurencyjnością, rozwiniętej technologii z elastycznością, mając na celu udostępnienie kluczowych technologii po atrakcyjnych cenach dla finalnego użytkownika”. Lata przed kryzysem: 2005, 2006 i 2007 charakteryzował intensywny rozwój. Wzrost wartości produkcji umożliwił ekspansję przedsiębiorstwa, umożliwiając znaczące inwestycje. Wybudowano dwie nowe hale produkcyjne o powierzchni ponad 25.000 m2, uruchomiono nowe linie produkcyjne oraz zakupiono nową linię biznesową – Ergom Automotive, wyspecjalizowaną w produkcji komponentów plastikowych. Jednakże skala kryzysu finansowego była taka, że tylko nieliczni uprzywilejowani nie odczuli jego skutków w sposób mniej lub bardziej dotkliwy. Oczywiście także Magneti Marelli podczas zeszłorocznej zimy musiała stawić czoła pogorszeniu sytuacji rynkowej, jednak szybko udało jej się przezwyciężyć okres zahamowania dzięki poprawie koniunktury na początku bieżącego roku oraz dzięki bodźcom, które pozytywnie wpłynęły na sprzedaż głównego klienta. Obecnie, gdy rynki odzyskują stabilność, przedsiębiorstwo ma nadzieję na kontynuację tendencji wzrostowej. Polska w ciągu ostatnich pięciu lat przeszła gigantyczne zmiany. Z ostatniej fali kryzysu udało jej się wyjść na pozycji gospodarczego lidera Europy Wschodniej. Jako jeden z nielicznych krajów europejskich zdołała uniknąć recesji oraz utrzymać dodatni wzrost gospodarczy. Wpłynęło na to strategiczne położenie geograficzne oraz popyt na wysokim poziomie. Polska przyciągnęła różne międzynarodowe grupy, głównie przemysłowe, a nie bankowe, jak w przypadku krajów nadbałtyckich oraz stworzyła odpowiednią infrastrukturę na przyjęcie nowych inwestycji. Przyniosło to niewiele natychmiastowych korzyści, ale znacząco przyczyniło się do długofalowego wzrostu. Poza tym Polska, jako najliczniejszy kraj wśród nowych członków UE, oferuje potencjalnemu inwestorowi dostęp do szerokich zasobów ludzkich: zarówno pracowników fizycznych, jak i wykwalifikowanych inżynierów. Jednocześnie znaczny wzrost gospodarczy kraju przyczynił się do powstania klasy średniej, która jest w stanie stymulować gospodarkę silnym popytem wewnętrznym, co jeszcze kilka lat temu nie byłoby możliwe.

Strategie eksportowe Magneti Marelli

Ostatni kryzys finansowy, który uderzył we wszystkich, dotknął także Magneti Marelli, powodując nieznaczne spowolnienie. Nie przyniósł jednak poważnych skutków dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych przez Magneti Marelli produktów dystrybuowanych do dużej ilości klientów. Większość produkcji zakładów Magneti Marelli w Polsce przeznaczona jest na eksport. Naturalne jest to, że w dobie globalizacji, gdy gospodarki poszczególnych krajów są ze sobą ściśle powiązane, działalność eksportowa nabiera nowego, istotnego znaczenia. Fakt, że włoska centrala wciąż inwestuje w polskie zakłady świadczy o tym jak duże strategiczne znacznie ma nasz kraj z punktu widzenia przyszłego rozwoju grupy. W tym kontekście ważna jest także rola rynków wschodzących. Na możliwości przyszłego wzrostu ilości eksportowanych będzie miała wpływ zdolność do nawiązania i utrzymywania kontaktów z rynkami wschodzącymi: włoska centrala Magneti Marelli inwestuje również znacząco między innymi w Chinach, Indiach i Brazylii. Przynależność polskich zakładów do tak dużej rzeczywistości przemysłowej stanowi dla niej kolejną szansę nawiązania kontaktów z dostawcami, którzy w dłuższej perspektywie mogą okazać się kluczowi i zastąpić pod tym względem kraje europejskie. Magneti Marelli jest dumna z tego, że zapisała się w historii polskiego przemysłu, przyczyniła się do rozwoju regionu oraz całego kraju, oferując miejsca pracy i możliwości rozwoju młodym Polakom. Grupa ma nadzieję na kontynuację tego sukcesu, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Przesłaniem, jakie firma chciałaby skierować do czytelników Manufacturing Journal jest zachęta do dalszego projektowania, produkowania i sprzedawania innowacyjnych produktów wysokiej jakości. Tylko w ten sposób można ocalić integralność gospodarki przedsiębiorstw na poziomie krajowym i europejskim w obliczu rosnącej konkurencyjności rynków wschodzących.

fb button

grab my essay banner

logo jooble