magazine top

DOMASZ to jeden z wiodących polskich dostawców maszyn dla sektora rolniczego i przemysłu. Przedsiębiorstwo od wielu lat zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów do ważenia oraz pakowania. Urządzenia są z powodzeniem wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, gdzie często pakowanie różnorodnych produktów odbywa się w cyklu pracy trzyzmianowej. Produkcja innowacyjnych, bezpiecznych oraz niezawodnych maszyn dostosowanych do indywidualnych wymogów odbiorców, to główne cele stawiane przez pracowników i właścicieli firmy. Oprócz konkurencyjnej ceny urządzeń, DOMASZ oferuje swoim klientom fachowe doradztwo, transport, instruktaż przy pierwszym uruchomieniu maszyn, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Specjalnie dla BusinessPL odpowiedzi na pytania udzielił Tomasz Waligóra, właściciel firmy DOMASZ.

Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić historię rozwoju przedsiębiorstwa DOMASZ?

Firma DOMASZ powstała 16 lat temu. W pierwszych kilku latach była to działalność kilkuosobowa. Firma znajdowała się na terenie gospodarstwa rolnego, gdzie produkowane i testowane były pierwsze maszyny. Korzystano wtedy z doświadczeń związanych z budową maszyn, ale także istotną pomocą było doświadczenie związane z procesem produkcji i pakowania różnych gatunków warzyw. Na przestrzeni kilku kolejnych lat stopniowo wzrastało zatrudnienie. Zwiększała się produkcja, ale i asortyment oferowanych maszyn. Dużą dynamikę w rozwoju przedsiębiorstwa zaobserwować można w ostatnich latach. Oprócz zatrudnienia większej rzeszy doświadczonych pracowników, można zauważyć także rozbudowanie parku maszynowego, budynków produkcyjnych i administracyjnych.

Do jakich branż w szczególności kierujecie swoją ofertę? Kim są Państwa główni klienci i czy znajdują się oni wyłącznie w Polsce?

Pakowanie warzyw oraz pakowanie materiałów sypkich to dwie duże grupy. W jednym i drugim przypadku podstawowym urządzeniom naważająco-pakującym często towarzyszą inne maszyny związane z czyszczeniem, sortowaniem oraz myciem pakowanych produktów. Około 50% klientów znajduje się na terenie Polski, natomiast pozostała część obsługiwana jest poza granicami kraju poprzez zewnętrzną sieć dealerską.

Co uważa Pan za największe atuty produkowanych urządzeń?

Bardzo dobra jakość i charakterystyka maszyn dostosowana do specyficznych wymagań klienta. Są to cechy, dzięki którym możemy otwarcie mówić, że firma DOMASZ jest wysoko konkurencyjna w branży maszyn związanych z pakowaniem różnorodnych produktów. Dużym atutem jest także to, że firma daje możliwości i gotowe rozwiązania łączenia poszczególnych urządzeń w duże, rozbudowane linie technologiczne, często konfigurowane bezpośrednio pod potrzeby danego odbiorcę.

Co wyróżnia przedsiębiorstwo DOMASZ spośród innych działających w tej samej branży?

Ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji maszyn, jak i bezpośredni kontakt, znajomość środowiska. Wymienione aspekty pozwalają na tworzenie nowych rozwiązań uwzględniających dynamikę rynku. Przykładem jest wdrożenie zrobotyzowanych linii umożliwiających ułożenie worków na palecie za pomocą robota. Firma DOMASZ zareagowała tym samym na silną potrzebę zautomatyzowania procesów produkcyjnych w firmach, który ma na celu eliminację czynnika ludzkiego.

Firma stale pracuje nad rozwojem oferowanych maszyn i systemów. Czy mógłby Pan opowiedzieć o zapleczu projektowym oraz konstrukcyjnym przedsiębiorstwa?

Produkowane urządzenia cechują się dużym stopniem skomplikowanych procesów, jeżeli chodzi o stronę mechaniczną. Układy sterujące wyposażone są w odpowiednie oprogramowanie wymagające od firmy zastosowania nowoczesnych technologii już na etapie projektowym. Inżynierowie czuwający nad projektami wyposażeni są w odpowiedni sprzęt, komputery, oprogramowanie pozwalające na stałe usprawnianie urządzeń i wprowadzanie nowych metod.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Ile osób zatrudnia obecnie przedsiębiorstwo? Czy mógłby Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy DOMASZ?

Na dzień dzisiejszy firma DOMASZ zatrudnia 90 osób. Oprócz fachowców biorących udział bezpośrednio w produkowaniu maszyn, zatrudnione są osoby pełniące funkcje konstruktorów, menadżerów sprzedaży działających na terenie Polski i za granicą, a także rozbudowany dział administracyjny. Każdy w firmie pełni ważną i określoną rolę. Śledząc cały proces produkcyjny możemy stwierdzić, że początek występuje w dziale handlowym. Tam finalizowane są transakcje z klientami, domawiane szczegóły, ustalane warunki. Zamawiane urządzenia załączane są do planu produkcyjnego, który trafia do działu konstrukcyjnego. Po odpowiedniej weryfikacji, przekazywany jest do działu związanego bezpośrednio z produkcją. Zamówienia trafiają do działu obróbki metalu i spawalni, później do działu zajmującego się przystosowaniem do malowania, jak i samym malowaniem metodą proszkową. Na dziale elektrycznym następuje montaż szafy sterującej urządzenia. Pomalowane urządzenia trafiają na kolejny dział związany bezpośrednio z montażem i uruchomieniem. Każdy z działów posiada zespół specjalistów odpowiedzialny za odpowiednie wykonanie poszczególnych części maszyn. Wyprodukowane urządzenia trafiają do magazynu głównego skąd dostarczane są bezpośrednio do klienta końcowego. Osoby nadzorujące cały proces w każdym przypadku są fachowcami związanymi bezpośrednio z określonym etapem produkcji. Każdy z nich stanowi bardzo ważny element i każdy z nich bezpośrednio wpływa na jakość produkowanych urządzeń w firmie DOMASZ.

Produkcja urządzeń nie byłaby możliwa bez doświadczonej kadry, ale również bez odpowiedniego zaplecza technologicznego. Czy zakład produkcyjny w Dominowie wpisuje się w trend Przemysłu 4.0 i jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie?

W naszej branży absolutnie wskazane jest ciągłe unowocześnianie technologii. Wdrożenie nowych modeli biznesowych, dostęp do nowoczesnych technologii to istotne elementy mające bezpośredni wpływ na rozwój firmy. Dzisiaj potrzebna jest dobra organizacja, maksymalne podniesienie jakości w procesie produkcyjnym oraz wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów (tendencja ta jest bardzo widoczna). Właściciele dobrze rozwijającego się przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość wyzwań, jakie niesie przed nimi przyszłość.

Jakość oferowanych maszyn jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami komponentów oraz podwykonawcami. Czy są wśród nich takie firmy, które zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Na przestrzeni wielu lat doszło do odpowiedniej weryfikacji dostarczonych podzespołów do produkcji maszyn wytwarzanych w firmie Domasz. Stawiamy na jakość i sprawdzone rozwiązania mając świadomość, że tej jakości oczekują od nas nasi klienci. Takie firmy jak Mitsubishi, Metal-Work, Radius, Astor oraz wiele innych pozwoliły nam zapewnić wysoką jakość naszych maszyn poprzez zaimplementowanie pewnych i niezawodnych podzespołów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności gospodarczej. Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową?

Zaangażowanie takie występuje, skupiamy się generalnie na społeczności lokalnej. Wiele inicjatyw lokalnej społeczności występujących na terenie działalności firmy może liczyć na wsparcie finansowe oraz na pomoc bezpośrednią.

Co stanowi obecnie największe wyzwanie dla Państwa przedsiębiorstwa?

Stworzenie odpowiednio dużego i dobrze zorganizowanego magazynu. Pozwoliłby on dodatkowo usprawnić cały proces produkcyjny, ale również stworzy odpowiedni bufor dla części do produkcji, bardzo potrzebny na ostatnio zdestabilizowanym rynku komponentów dostarczanych dla naszej firmy.

Jakie stawiacie przed sobą cele?

Ciągle zmieniający się rynek opakowań wszelakich producentów stawia stale nowe cele i wyzwania przed rozwijającą się firmą. Nasi klienci i odbiorcy stale dążą do eliminacji czynnika ludzkiego i obniżania kosztów. Tak stale zmieniający się rynek stawia przed firmą nowe wyzwania, ale pozwala też spoglądać w przyszłość ze spokojem.

Firma DOMASZ od momentu jej powstania dynamicznie rozwija swoją działalność, systematycznie budując swoją pozycję na rynku. Co uważa Pan za największe osiągnięcie firmy?

Największym osiągnięciem firmy jest transformacja z małego rodzinnego przedsiębiorstwa bazującego na doświadczeniu produkcji gospodarstwa rolnego do średniej wielkości, dobrze zorganizowanej firmy, której produkcja i działalność opiera się na wykwalifikowanej i zmotywowanej kadrze. Cały zespół w dziale produkcji operuje na najlepszej jakości sprzęcie do obróbki stali. Firma nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania polepszające jakość i efektywność naszej działalności. Największą wartością naszej firmy są ludzie, ich wiedza oraz zaangażowanie w rozwój firmy Domasz.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne