magazine top

MDI ENERGIA SA jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest ekspertem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Powstałe ponad 20 lat temu przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji biogazowni, instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Oprócz branży OZE, MDI ENERGIA realizuje równolegle szereg projektów kubaturowych – są to m.in. osiedla mieszkaniowe oraz budowle komercyjne (hale produkcyjne i magazynowe, biurowce). MDI ENERGIA prowadzi projekty zarówno jako generalny wykonawca, jak i inwestor zastępczy. Struktura organizacyjna firmy składa się z kilkunastu oddziałów rozmieszczonych w całej Polsce. Profesjonalna kadra specjalistów oferuje pełne wsparcie i najnowsze rozwiązania technologiczne czołowych producentów. Przedsiębiorstwo realizuje usługi kompleksowo – począwszy od projektu i pozwoleń, poprzez budowę, aż do finalnego oddania do użytkowania. MDI ENERGIA jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o ilość wybudowanych biogazowni.

O historii firmy, kluczowych aspektach działalności oraz planach na przyszłość rozmawiamy z przedstawicielami MDI ENERGIA SA.

Czy mogliby Państwo pokrótce przedstawić historię działalności przedsiębiorstwa MDI ENERGIA SA?

Przedsiębiorstwo MDI ENERGIA rozpoczęło działalność w 2001 roku w sektorze energetycznym. Wchodząc na rynek staliśmy się jednocześnie pionierem w branży odnawialnych źródeł energii poprzez realizacje pierwszych projektów farm wiatrowych w Polsce. W 2003 roku odpowiadaliśmy za 50% mocy zainstalowanej w tym okresie w kraju. Łącznie wybudowaliśmy około 200 turbin wiatrowych. Plany rozwoju w kierunku odnawialnych źródeł energii pchnęły nas ku projektom elektrociepłowni na biogaz rolniczy. W 2014 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o biogazownie stając się liderem w tym zakresie na rynku. Warto tu wspomnieć, że w 2020 roku odpowiadaliśmy za 40% wybudowanych w tym okresie elektrowni na biogaz rolniczy. Rok 2015 był dla MDI ENERGIA SA bardzo ważnym okresem, ponieważ był to nasz debiut na GPW w Warszawie. W 2019 roku wdrożyliśmy projekty związane z instalacjami fotowoltaicznymi. Wieloletnie doświadczenie w energetyce pozwoliło na sprawne zaadaptowanie wiedzy i wyspecjalizowanie się w instalacjach PV.

Firma MDI ENERGIA od wielu lat rozwija swoje portfolio produktów i usług w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa. Czy mogliby Państwo omówić aktualny przedmiot działalności spółki?

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianej energetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Oferujemy realizację pod klucz. Od pozyskania i przygotowania projektów, dokumentacji, po budowę instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, jak i obsługę posprzedażową. Dbamy również o dopilnowanie wszelkich formalności takich jak pozwolenia na budowę, warunki przyłączeniowe, decyzje środowiskowe czy plany zagospodarowania terenu. Obecnie spółka skupia się na realizacji szeregu kontraktów na budowę farm fotowoltaicznych, biogazowni, a także farm hybrydowych. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku 6 elektrowni na biogaz rolniczy powiększając portfel realizacji do 21 wybudowanych obiektów. Sukcesywnie oddajemy do użytku również farmy fotowoltaiczne w całej Polsce. Wybudowaliśmy również oraz uruchomiliśmy dwie farmy PV wraz biogazowniami. Hybrydy osiągnęły zakładane parametry, dzięki czemu podpisaliśmy kolejne trzy umowy na wybudowanie instalacji fotowoltaicznych przy wcześniej wybudowanych przez nas i funkcjonujących biogazowniach.

Do jakich grup odbiorców kierujecie swoją ofertę? Kim są Państwa główni klienci?

Współpracujemy głównie z dużymi profesjonalnymi inwestorami. Jako generalny wykonawca realizowaliśmy projekty m.in. dla takich przedsiębiorstw jak UNISUN, PGB, R.POWER, INVENERGY. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów, które posiadają ziemię pod budowę elektrowni i chcą rozpocząć inwestycję. Jesteśmy również zainteresowani odkupieniem projektów z pozwoleniem na budowę. Jako MDI ENERGIA SA skupiamy się na kompleksowej budowie dużych farm PV, nie realizujemy mikroinstalacji. Do inwestycji poniżej 50 kW powołaliśmy odrębną spółkę MDI SOLAR, która specjalizuje się w instalacjach przydomowych dla klientów indywidualnych.

Co wyróżnia firmę MDI ENERGIA spośród innych działających w tej samej branży? Gdzie upatrujecie swoją przewagą nad konkurencją?

MDI ENERGIA SA posiada długoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Wchodziliśmy na rynek wraz z odnawialnymi źródłami energii, więc towarzyszą nam one od samego początku. Podejmujemy się najbardziej skomplikowanych projektów, które w wielu przypadkach dla innych firm były niewykonalne. Z powodzeniem oddaliśmy do użytku wszystkie obiekty, które budowaliśmy, a było ich w sumie kilkaset. Struktury organizacyjne spółki pozwalają na budowę równocześnie 15 odrębnych, rozsianych po całej Polsce obiektów. Posiadamy wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę inżynierską oraz własne biuro projektowe. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, analizujemy każdy aspekt inwestycji oraz dobieramy optymalne i efektywne rozwiązania. Wychodzimy z założenia, iż każdy inwestor ma swoje określone potrzeby i aby sprostać oczekiwaniom należy rozważać każdą budowę indywidualnie. Staramy się również na bieżąco reagować na pojawiające się zmiany czy też czynniki niezależne od nas.

MDI ENERGIA może pochwalić się wykonaniem bardzo dużej liczby przedsięwzięć. Jaka jest łączna moc zrealizowanych przez Państwa projektów? Czy mogliby Państwa opowiedzieć o flagowych realizacjach?

Łącznie zainstalowaliśmy 411MW energii z wiatru, 78 MW energii ze słońca i 21 MW energii z biogazu. Jesteśmy bardzo dumni z budowy farm hybrydowych w Tończy i Zawadach. Zastosowane rozwiązanie połączenia elektrowni biogazowej z instalacją fotowoltaiczną pozwoliło na zasilanie biogazowni energią wytwarzaną przez fotowolatikę, co w zasadniczym stopniu poprawiło rentowność inwestycji. W chwili obecnej realizujemy kolejne projekty farm hybrydowych.

Który obszar Państwa działalności związanym z sektorem odnawialnych źródeł energii ma najlepsze perspektywy rozwoju i widzicie w nim największy potencjał na dalszy rozwój?

Wszystkie gałęzie OZE mają ogromny potencjał rozwoju. Niestety prawo nadal uniemożliwia budowę farm wiatrowych. Fotowoltaika zagościła na polskim rynku na dobre, jednak my widzimy ogromny, jeszcze niewykorzystany potencjał jaki tworzą biogazownie. Według nas to najbardziej ekologiczne rozwiązanie ze względu na wytwarzanie energii i ciepła. Biogazownie to również niezależne od warunków atmosferycznych źródło OZE. Wiatr i słońce to jednak żywioły, od których zależne jest funkcjonowanie budowanych elektrowni. Oczywiście są to niewyczerpalne źródła energii, jednak produktywność inwestycji jest uzależniona od nasłonecznienia czy też siły wiatru, która napędza turbiny wiatraków.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zarządzania i wykwalifikowanego personelu. Ile osób zatrudnia obecnie przedsiębiorstwo? Czy mogą Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów firmy MDI ENERGIA?

Zarząd MDI ENERGIA to grupa ambitnych, wykwalifikowanych ludzi z pasją i doświadczeniem w zarządzaniu. Prezes spółki Grzegorz Sochacki, mgr inżynier budownictwa od 1999 r. pełnił wysokie funkcje w spółkach związanych z „zieloną energią”. Wiceprezes Spółki Piotr Gajek, mgr inżynier budownictwa pełnił szereg funkcji w zarządach firm notowanych na GPW. Mgr prawa Przemysław Skwarek, dyrektor finansowy spółki, od 2015 r.
związany jest z firmą. MDI ENERGIA SA posiada oddziały w kilkunastu miastach w Polsce. Zatrudniamy łącznie około 50 doświadczonych inżynierów zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przede wszystkim specjalizujących się w projektach OZE. Współpracujemy również ze specjalistycznymi podwykonawcami, przetestowanymi na projektach realizowanych przez ostatnie lata. W naszych strukturach jest miejsce dla ludzi świadomych i zaangażowanych, fachowców w swoich dziedzinach. Zatrudniamy najlepszych inżynierów, projektantów, koordynatorów budów, specjalistów OZE.

Jakość oferowanych usług jest dla Państwa priorytetem, dlatego współpracujecie wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Czy są wśród nich, tacy, którzy zasługują na szczególne wyróżnienie, jako najważniejsi partnerzy?

Każdy kontrahent, z którym współpracujemy jest dla nas bardzo ważny i odgrywa istotną rolę w naszej działalności. To dzięki współpracy z rzetelnymi dostawcami i podwykonawcami możemy zapewnić naszym klientom terminową realizacje projektów i gwarancję jakości. Naszymi partnerami biznesowymi są między innymi firmy: BAKS, ENERGOBUD, ENERGY 5, KONE, REMOR SOLAR, ZPUE . Wśród sprawdzonych dostawców możemy wymienić: GAMESA, HUAWEI, MAN, SADEF, SIEMENS, VESTAS.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest również bardzo ważnym elementem działalności. W jaki sposób angażują się Państwo w działalność pozabranżową?

MDI ENERGIA wspiera zdolnych sportowców Akademii Badmintona Roberta Mateusiaka w Warszawie. Jako sponsor strategiczny czynnie angażujemy się w rozgrywki, turnieje, a także wydarzenia ABRM. Wybór takiej inicjatywy związany jest m.in. z pasją prezesa spółki Grzegorza Sochackiego, który od wielu lat bierze udział w turniejach badmintona zarówno w Polsce jak i za granicą. Motto MDI ENERGIA brzmi „działamy z energią”. Ma to zastosowanie zarówno w procesie realizacji projektów jak i w życiu codziennym. Sport to niezastąpione źródło pozyskiwania pozytywnej energii.

Kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 wpłynął na wiele branż i podmiotów. W jakim stopniu epidemia Covid-19 wpłynęła na działalność Państwa firmy?

Na szczęście nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu pandemii na działalność spółki. Realizowaliśmy kontrakty zgodnie z założeniami. W 2020 r. zwiększyliśmy obroty o 44% w stosunku do roku 2019. Z początkiem roku 2020 rozpoczęliśmy budowę 8 biogazowni. Jeśli chodzi o fotowoltaikę to w 2020 r. zrealizowaliśmy 73 projekty o łącznej mocy 69 MW dla inwestora zagranicznego. Zysk netto z 2020 r. wyniósł 4,8 mln zł. W 2021 roku ukończyliśmy kolejne biogazownie i kilkadziesiąt farm fotowoltaicznych. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do zmian na rynku, dostosowujemy się do nich i konsekwentnie realizujemy strategię firmy, dążąc do osiągnięcia czołowej pozycji wśród firm z branży OZE w Polsce.

Jak przedstawiają się plany spółki na najbliższe lata? Jakie stawiacie przed sobą wyzwania?

Strategia spółki 25Top3 zakłada plan na najbliższe lata. Do 2025 roku zamierzamy osiągnąć czołową pozycję w sektorze OZE oraz zanotować 3 krotny wzrost przychodów. Mamy ambicje oraz możliwości, aby stać się firmą nr 1 w biogazowniach oraz top 3 w fotowoltaice na polskim rynku. Rozpoczęliśmy również wdrażanie nowych usług komplementarnych takich jak magazyny energii. Zależy nam na tym, aby Polska stała się ekologicznym i świadomym wagi ochrony środowiska krajem. Robimy co w naszej mocy, aby wspierać ten proces.

Firma MDI Energia SA nieprzerwanie rozwija swoją działalność od ponad 20 lat. Z jakich dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa są Państwo najbardziej dumni?

Przede wszystkim jesteśmy dumni z organizacji jaką stworzyliśmy. MDI ENERGIA to długoletnia relacja związanych ze sobą ludzi nie tylko pod kontem biznesowym. Tworzymy więzi organizacyjne, a nie tylko struktury. Dzięki zgranej i przyjacielskiej atmosferze jesteśmy w stanie się rozwijać i osiągać kolejne sukcesy. Z zaangażowaniem wypełniając misję i wizję spółki. Osiągnęliśmy kluczową pozycję wśród firm budujących farmy wiatrowe i biogazownie. Odpowiadamy za pierwsze w Polsce stawiane wiatraki i elektrownie na biogaz. Ostatnio powiększyliśmy zakres naszych kompetencji o fotowoltaikę, co również było ważnym wydarzeniem w działalności spółki. Wykorzystujemy nasze doświadczenie we wszystkich obszarach OZE i realizujemy projekty hybrydowe łącząc biogazownie oraz fotowoltaikę. I to z czego zdecydowanie jesteśmy dumni to relacje z naszymi inwestorami, dla których realizujemy projekty. Wieloletnie kontrakty świadczą o zaufaniu jakim darzą nas inwestorzy. Wieloletnia współpraca z naszą firmą utwierdza nas w przekonaniu, iż spełniamy ich oczekiwania. Ciężko pracowaliśmy na renomę rzetelnej firmy, która stała się pożądanym partnerem profesjonalnego inwestora.

Działamy z energią!

fb button

grab my essay banner

logo jooble