magazine top

abc-czepczynski

ABC-Czepczyński to rodzinna firma, która od ponad 20 lat świadczy krajowe i międzynarodowe usługi spedycyjne. Firma posiada biura rozmieszczone w całej Polsce. O firmie opowiada Pan Damian Kupczyk – CSR Manager w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp. k., Prezes Czepczyński Family Foundation.

Proszę opowiedzieć o początkach firmy. Jakie były najważniejsze momenty w historii jej rozwoju?

Założycielem ABC-Czepczyński jest Pan Artur Czepczyński, który jednocześnie był jej pierwszym pracownikiem. Firma od samego początku rozwijała się bardzo dynamicznie, w związku z czym w krótkim czasie pojawiła się potrzeba zatrudnienia drugiego kierowcy oraz zakupu kolejnego auta. Podobnie jak w przypadku wielu przedsiębiorstw, obecna stabilna pozycja ABC-Czepczyński zbudowana została nie tyle na sukcesach, co na porażkach. To one nauczyły zarówno Założyciela, a potem pion decyzyjny, w jaki sposób radzić sobie z ryzykiem, trudnościami i na ich gruncie uczynić firmę silniejszą i stabilną. Przełomowych momentów w historii ABC-Czepczyński jest wiele, ale do najważniejszych należą: uzyskanie w 2003 r. certyfikatu ISO9001 oraz przeprowadzka do aktualnej siedziby w biurowcu przy ul. Wigury 20 w Międzychodzie w 2007 r. Kluczowy moment dla rozwoju firmy nastąpił w 2008 r., kiedy to decyzją Prezesa Zarządu zlikwidowano tabor i skupiono się wyłącznie na usługach spedycyjnych. Dla wielu decyzja ta była niezrozumiała i niezgodna z trendem branży TSL, ale to ona uchroniła firmę przed poważnymi trudnościami w momencie wystąpienia kryzysu ogólnoświatowego. W 2012 r. wprowadziliśmy, jako pierwsi w Polsce, rozwiązania oparte na usługach terminalowych przy współpracy z TimoCom. W tym samym roku ABC-Czepczyński wdrożył innowacyjny system kontroli i bezpieczeństwa łańcucha dostaw w oparciu o system TransEuroSec. Kradzieże ładunków spowodowały, że w tym samym roku wprowadzony został autorski system kontroli i weryfikacji przewoźników, a także monitorowania zleceń o nazwie SafeCarGo. W 2013 r. jako firma przystąpiliśmy do Family Business Network Poland, a w 2015 r. staliśmy się członkiem Konfederacji Lewiatan oraz uzyskaliśmy certyfikat IFS (International Food Standard). Rok 2016 minął w ABC-Czepczyński pod hasłem CSR i zaangażowania społecznego - utworzono dział CSR i opracowano politykę zaangażowania społecznego firmy. W tym samym roku pilotażowo zrealizowany został autorski projekt edukacji ekonomicznej i finansowej dzieci i młodzieży pn. ABC-Ekonomii. W 2017 r. udało nam się wdrożyć w pełni własny, autorski system obsługi transportu SafeCarGo TMS, który zrewolucjonizował naszą pracę i dziś umożliwia zagwarantowanie partnerom biznesowym usług najwyższej jakości zapewniających wysoki standard bezpieczeństwa. Bardzo ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy partnerskiej z UNICEF Polska, które miało miejsce w siedzibie głównej UNICEF w Nowym Jorku we wrześniu 2018 r. Staliśmy się wtedy pierwszym w Polsce partnerem UNICEF z ramienia sektora MŚP i Firm Rodzinnych. W lipcu tego roku utworzona została Fundacja Rodziny Czepczyńskich, która realizować będzie swoje cele statutowe w oparciu o działania edukacyjne i terapeutyczne.

Firma zarządzana jest przez specjalistów z obszaru logistyki, którzy o transporcie i spedycji wiedzą wszystko. Wiedza ta została wykorzystana do stworzenia profesjonalnie zarządzanej firmy spedycyjnej, która dla swoich klientów realizuje każdego rodzaju zlecenia transportowe, zachowując przy tym konkurencyjne warunki. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o możliwościach spedycyjnych i przewozowych firmy?

ABC-Czepczyński to dziś 10 oddziałów w całej Polsce zatrudniających prawie 200 osób. Spedytorzy pracują na własnym, dedykowanym i szytym na miarę naszych klientów systemie obsługi transportu. System ten, wraz z procesem weryfikacji i kontroli, gwarantuje bezpieczeństwo przewozu ładunków na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie możliwości integracyjne naszego systemu z systemami naszych klientów dają im pełną kontrolę nad całym procesem i pozwalają na szybką weryfikację wielu jego aspektów. Z roku na rok zwiększamy ilość świadczonych usług - w 2018 r. zrealizowaliśmy ponad 65.000 zleceń, których łączna waga wyniosła ponad 461.166 ton. Świadczymy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej. Obsługujemy ładunki całopojazdowe i drobnicowe w relacjach pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Gwarantujemy naszym klientom aranżację przeładunków oraz optymalizację tras przejazdu, nowoczesny tabor (EUR 5/6), obsługę zleceń ADR, dostępność aut od 1,5 t do 24 t, spersonalizowane „control desks” dla poszczególnych sektorów rynków, możliwość integracji własnego systemu z systemem SafeCarGo TMS oraz monitorowanie ładunków i przewoźników systemem bezpieczeństwa SafeCarGo. Obsługujemy głównie sektory FMCG, branżę budowlaną, przemysłową i automotive.

Współpraca z partnerami, dla których kwestie bezpieczeństwa i jakości obsługi stanowią kluczowy element doboru partnerów biznesowych, to dla Was priorytet. Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Naszym zdaniem kluczowe było doświadczenie oraz podejście do spraw gwarantowania bezpieczeństwa usług, od ich początku do samego końca. Bardzo uważnie wsłuchiwaliśmy się w potrzeby naszych partnerów biznesowych i staraliśmy się na nie odpowiadać. W ABC-Czepczyński powołano dział rozwoju, którego zadaniem jest optymalizacja i jeszcze bardziej profesjonalne przygotowanie naszych usług dla klientów. Dodatkowym atutem jest nasze podejście do dzielenia się dobrymi praktykami, dlatego mamy przygotowany szereg usług eksperckich, z których mogą skorzystać nasi partnerzy w ramach współpracy biznesowej. Wpływ na zaufanie i sukces naszych działań biznesowych mają również prowadzone przez ABC-Czepczyński działania CSR.

Rozwijacie Waszą firmę poprzez ciągłe doskonalenie procesów zarządzania i obsługi klientów. Dzięki ciągłej dbałości o jakość obsługi, mogą oni czuć się komfortowo i bezpiecznie powierzając Wam swoje ładunki. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Tak jak wspomniałem, kluczem do sukcesu jest po pierwsze - wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, a po drugie - kompleksowe podchodzenie do świadczonych usług. Tylko w ten sposób można budować ofertę atrakcyjną dla potencjalnego klienta jednocześnie optymalizując swoje wewnętrzne procesy, jednym słowem nie zatrzymując się.

Fundamentem firmy jest jej załoga. Czy może Pan opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień ciężką pracą budują jej renomę i sukces?

Zespół prawie 200 specjalistów to przede wszystkim kadra spedycyjna, która zajmuje się obsługą zleceń w ramach lądowej spedycji międzynarodowej. W firmie rozbudowane są także działania z zakresu CSR, dlatego - co warto podkreślić - zatrudniamy obecnie 5 nauczycieli, którzy zajmują się działaniami zaangażowania społecznego z zakresu edukacji. Firma zatrudnia też wyspecjalizowaną kadrę z dziedzin IT, marketingu, kontrolingu czy księgowości. Naszych pracowników cenimy nie tylko za ciężką pracę na wspólny sukces, ale także za zaangażowanie w wolontariat pracowniczy. Wolontariusze z ABC-Czepczyński angażują się m.in. w prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz wyjazdy do schroniska i wyprowadzanie psów.

Jakie inwestycje, związane z rozwojem firmy, były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Główną inwestycją było wybudowanie własnego, dedykowanego i szytego na miarę naszych potrzeb systemu obsługi usług SafeCarGo TMS. Firma rozrosła się o nowe oddziały i kolejnych liderów. Zainwestowaliśmy również w rozwój działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ostatnią inwestycją było założenie przez Właścicieli firmy fundacji, która będzie niezależnym podmiotem realizującym założenia polityki CSR firmy i wspierającym jej działania z zakresu zaangażowania społecznego.

Jak oceniają Państwo przyszłość branży, w której działa firma? Jakie są, w związku z tym, plany na najbliższe lata?

Branża TSL jest zmienna i w dużej mierze oparta na decyzjach zewnętrznych. To branża dynamicznie się rozwijająca i wymagająca dużej elastyczności. Naszym celem jest zapewnianie jakościowo najlepszej i w najwyższym stopniu holistycznej usługi w zakresie transportu i jego obsługi. Chcemy coraz bardziej dostosowywać nasze systemy do potrzeb klientów i możliwości integracji z ich systemami. Piorytetem na najbliższe lata są także działania z zakresu CSR i budowanie partnerstw na tym gruncie.

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Z sukcesów naszych projektów CSR. Projekt ABC-Ekonomii w pierwszym etapie objął swoimi działaniami ponad 80.000 uczniów w całej Polsce. Aktualnie mamy rocznie ponad 617 zgłoszeń do projektu, a w roku szkolnym 2018/2019 udało nam się wyposażyć ponad 400 placówek w materiały do edukacji ekonomicznej i finansowej. Obecnie przecieramy szlaki edukacji ekonomicznej najmłodszych i stanowimy przykład tego, że ograniczenia są jedynie w ludzkich głowach – nikt nie wierzył, że firma spedycyjna będzie edukować uczniów i wspierać nauczycieli! Warto podkreślić, że jako firma rodzinna z ramienia sektora MŚP jesteśmy pierwszym w Polsce partnerem UNICEF Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, na przykład w akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Nasza firma ma jasną politykę CSR – działamy projektowo. Oprócz wsparcia celowego inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego czy innych ośrodków lokalnych, działamy projektowo. Do takich działań należy chociażby realizowany już czwarty rok projekt ABC-Ekonomii (www.abc-ekonomii.edu.pl), którego celem jest edukacja finansowa i ekonomiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspieramy cele i działania UNICEF Polska, z którym wspólnie prowadzimy warsztaty i spotkania. Już czwarty rok ABC-Czepczyński patronuje klasie o profilu technik spedytor w lokalnym technikum. Jesteśmy zaangażowani w kwestie projektów związanych z osobami z niepełnosprawnościami przy współpracy ze Stowarzyszeniem “Homini” z Międzychodu. Tych działań mamy bardzo wiele, dlatego trudno wymienić je wszystkie. Więcej o naszych inicjatywach będzie można dowiedzieć się podczas najbliższych Targów CSR, które odbędą się w kwietniu 2020 r. w Warszawie.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością możecie gwarantować Waszym klientom stałą i wysoką jakość usług. Dowodem na to jest rosnąca z roku na rok ich liczba oraz nagrody i certyfikaty przyznane firmie. Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Od 5 lat uzyskujemy tytuł “Gazeli Biznesu”. Posiadamy również certyfikat “Rzetelnej Firmy”, Certyfikaty ISO 9001:2015 oraz IFS. Jesteśmy laureatem nagrody “Asa Odpowiedzialnego Biznesu” i nagrody “Dynamiczny Przedsiębiorca” Grant Thornton. Otrzymaliśmy także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

fb button

grab my essay banner

logo jooble