magazine top

Powstawanie nowych sieci energetycznych, stacji elektroenergetycznych czy linii napowietrznych wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Realizacja tego typu prac wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto przyłożyć dużą wagę do tego, komu powierzymy prace w tym sektorze. Czym jest budownictwo energetyczne i kto powinien realizować projekty z nim związane? Sprawdź!

Co to jest budownictwo energetyczne?

Budownictwo energetyczne polega na wznoszeniu konstrukcji przemysłowych oraz użyteczności publicznej, których głównym składnikiem są elementy elektroenergetyczne. Takie inwestycje mogą obejmować:

  • wznoszenie stacji elektroenergetycznych (obejmuje prace ziemne, napowietrzne oraz monterskie instalacji elektrycznych i gazowych);
  • wznoszenie linii elektrycznych napowietrznych i kablowych;
  • projektowanie i wznoszenie linii przesyłowych;
  • wykonawstwo instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
  • prace modernizacyjne ww. projektów;
  • konserwację i serwis inwestycji energetycznych.

Kto powinien wykonywać prace budowlane w sektorze energetycznym?

Najczęściej wybieraną opcją jest sięganie po generalnego wykonawcę lub podwykonawców. Budownictwo energetyczne jest sektorem niezwykle wymagającym pod względem wiedzy, doświadczenia, używanych technologii i spektrum umiejętności budowlanych. Dlatego przedsiębiorstwo zajmujące się realizacją projektów w budownictwie energetycznym powinno mieć spore doświadczenie w realizacji takich inwestycji. Bez tego trudno mówić o sukcesie na końcowym etapie prac. Wielu wykonawców specjalizujących się w takich inwestycjach informuje o tym na swoich stronach internetowych (np. https://www.erbud.pl/budownictwo-i-serwis-dla-przemyslu-oraz-energetyki)

Komu powierzyć realizację projektów budownictwa energetycznego?

Profesjonalne przedsiębiorstwo zajmujące się generalnym wykonawstwem ww. prac jest odpowiednim wyborem dla inwestora. Dlaczego? Budownictwo energetyczne wymaga posiadania know-how dotyczącego realizacji prac ziemnych, wznoszenia konstrukcji żelbetowych, stalowych, ale też prowadzenia rurociągów, gazociągów, czy projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych wysokich napięć. Przedsiębiorca, który zapewnia zaplecze technologiczne, wykonawcze i merytoryczne dla takiej inwestycji jest najlepszą opcją do przeprowadzania tego rodzaju prac. Inwestor nie musi zajmować się sprawami związanymi z realizacją projektu. Generalny wykonawca budownictwa energetycznego przejmuje wszystkie obowiązki związane z realizacją inwestycji.

Jak wybrać generalnego wykonawcę do projektu w branży energetycznej?

Kluczowych jest kilka kwestii. Pierwsza z nich to opcja kompleksowego wykonania prac. Przed powierzeniem inwestycji generalnemu wykonawcy należy sprawdzić, czy firma jest w stanie zrealizować projekt od A do Z. Warto wziąć pod uwagę doświadczenie firmy w branży budowlanej i dotychczasowe realizacje.

Gdy inwestor wybiera wykonawcę w sektorze budownictwa energetycznego, powinien uwzględnić powyższe wskazówki. Najważniejszym kryterium nie jest cena, ale jakość przeprowadzonych prac projektowo-wykonawczych.

fb button

grab my essay banner

logo jooble