magazine top

igloocar1IGLOOCAR jest liderem na krajowym rynku produkcji i sprzedaży samochodowych nadwozi specjalistycznych. Produkowane przez IGLOOCAR nadwozia opracowywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów przy współpracy z instytutami naukowymi uczelni wyższych oraz renomowanymi firmami z Niemiec, Włoch i Francji. Nadwozia chłodnicze, izotermiczne, lodownie, furgonowe, do przewozu i dystrybucji napojów montowane są na wszystkich markach i typach podwozi samochodów, przyczep i naczep. Tradycja, doświadczenie i rzetelność czynią z firmy niezawodnego partnera przy kompletacjach pojazdów z nadwoziami specjalistycznymi do transportu artykułów żywnościowych i innych towarów wymagających stabilnych lub regulowanych temperatur przewozu.

Ponad 30-letnia historia
Początki firmy sięgają 1975 roku, kiedy w strukturze byłego kombinatu Igloopol w Dębicy utworzono zakład mechaniczny produkujący pierwsze nadwozia chłodnicze. W 1992 roku
na bazie tego zakładu wyodrębniono samodzielne przedsiębiorstwo państwowe. W latach 1999 i 2003 nastąpiły kolejne przekształcenia formalno-prawne. Od 2003 roku firma jest własnością prywatną, której jedynym udziałowcem jest PODLASIE S.A. z siedzibą w Łukowie. IGLOOCAR jest więc firmą, która z powodzeniem przeszła proces transformacji własnościowej i dostosowania się do realiów gospodarki rynkowej. Ciągłość działania w nowych warunkach była możliwa dzięki sukcesywnemu doskonaleniu organizacji procesów produkcyjnych, innowacjom technicznym i technologicznym oraz udziale w zróżnicowanych programach badawczych. Duże znaczenie miał również fakt, że w firmie zatrudnieni są pracownicy związani z nią od wielu lat, nie obawiający się nowych wyzwań. Jednym z nich była organizacja firmy „od podstaw” w taki sposób, by nie utracić dobrej marki produktów, a jednocześnie zbudować solidne podstawy ekonomiczne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Główna działalność


Główną działalnością firmy od początku jej istnienia jest produkcja nadwozi, naczep i przyczep chłodniczych i specjalistycznych oraz ich remonty. Głównymi odbiorcami są przedsiębiorcy krajowi, dealerzy europejskich koncernów samochodowych oraz koncerny z branży spożywczej i piwnej. Nową grupą klientów są ponadto firmy leasingowe oraz zajmujące się wynajmem pojazdów specjalistycznych. Przedsiębiorstwo zauważa również rosnące zainteresowanie wyrobami ze strony odbiorców zagranicznych. Tym, co pomogło zdobyć zaufanie odbiorców, była wysoka jakość produktów, jak również silna orientacja na potrzeby i oczekiwania klienta. IGLOOCAR posiada wszystkie certyfikaty i świadectwa jakości, dzięki czemu produkty firmy spełniają wymagania krajowych i zagranicznych przepisów, w tym norm międzynarodowej umowy ATP. Ponadto, rodzaj, typ, parametry i kompletacje pojazdów specjalistycznych dobierane są według potrzeb i wymagań klienta. Dzięki temu otrzymuje on rozwiązania optymalne dla swojego systemu transportu.

Inne usługi


Oferta IGLOOCAR obejmuje nie tylko produkcję i sprzedaż samochodowych nadwozi specjalistycznych. IGLOOCAR zapewnia również serwis zakupionych produktów. Pozostałe usługi firmy obejmują:

- adaptację posiadanych komór, wyposażenie w półki, ścianki, haki, 
- modernizację komór - montaż: agregatów chłodniczych, grzewczych, burt samozaładowczych, drzwi bocznych, okienek i wyposażeń specjalnych, 
- naprawy powypadkowe, 
- śrutowanie elementów stalowych, 
- spawanie w osłonie gazów obojętnych blach i elementów chromoniklowych, aluminiowych i stalowych, 
- wykonywanie płyt izolacyjnych z poliuretanu w osłonie papierowej o dowolnej grubości, 
- izolację - spienianie poliuretanu w drzwiach, ścianach, podłogach, itp., 
- inne prace, jak cięcie, gięcie, toczenie i frezowanie. 

Warto dodać, że jako producent nadwozi IGLOOCAR posiada bardzo szybki dostęp do oryginalnych materiałów i części. Skutkiem tego, naprawy wykonywane są w bardzo krótkim czasie i w profesjonalny sposób. Ponadto, wszelkie naprawy nadwozi prowadzone są z zastosowaniem najnowszych technologii oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami potwierdzonymi uzyskaniem certyfikatu ISO 9001.

Na miarę klienta


IGLOOCAR sukcesywnie zwiększa możliwości techniczne i organizacyjne wykonywania nadwozi. Są one dostosowywane do różnorodnych wymagań klientów, tj. produkowane we wszystkich typach i rozmiarach oraz na wszystkich markach podwozi. Firma jest również w stanie wykonać nawet najbardziej skomplikowane remonty nadwozi wszystkich producentów. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo co do zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych najlepiej odpowiadających ich celom i potrzebom. Firma dała się również poznać jako solidny partner skutecznie konkurujący z firmami z Europy Zachodniej i oferująca wyroby w szerokim asortymencie, o najwyżej jakości i po atrakcyjnej cenie. Wyroby produkowane przez IGLOOCAR pozwalają użytkownikom na wieloletnią, bezproblemową eksploatację bez konieczności wykonywania częstych remontów. Wysokie standardy jakościowe firmy są potwierdzone poprzez certyfikat ISO 9001:2001 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Certyfikat ten jest dowodem na to, że wszystkie procesy – projektowanie, produkcja i sprzedaży nadwozi chłodniczych i specjalistycznych wraz z serwisem oraz usługi remontowe nadwozi pojazdów użytkowych – są systematycznie doskonalone i działają skutecznie, efektywnie oraz zgodnie z najwyższymi światowymi standardami jakości. Koncentracja na wysokiej jakości oraz dynamiczny rozwój IGLOOCAR zostały także dostrzeżone przez inne instytucje. Przedsiębiorstwo jest przykładowo laureatem Gazeli Biznesu, konkursu organizowanego przez Puls Biznesu. Honoruje on dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa z sektora MSP. Inne wyróżnienia trafiły do IGLOOCAR z Gazety Prawnej czy Nowin, lokalnej gazety w Rzeszowie.

Potencjał strategiczny


Przyszłość firmy opiera się na silnych podstawach technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz na kapitale ludzkim. W kwestii potencjału technicznego, duże znaczenie ma wyposażenie techniczne zapewniające wysoką jakość wyrobów z możliwościami wzrostu produkcji i poszerzania asortymentu. Ważna jest także duża kreatywność przy projektowaniu i konstrukcji rozwiązań, wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu różnych metod produkcji, ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadzanie innowacji technicznych i technologicznych. Przewaga konkurencyjna w kwestiach organizacji tkwi m.in. w płaskiej strukturze organizacyjnej, zestawie spisanych procedur postępowania, jawnym określeniu kompetencji i odpowiedzialności na każdym szczeblu kierowniczym, jak również zadaniowym systemie organizacji czasu pracy pracowników produkcyjnych. Potencjał ekonomiczny wynika z mierzalności celów, systematycznej ewidencji i analizy wyników, niskiego poziomu kosztów stałych, możliwości dostosowania kosztów do wahań wielkości produkcji, jak również powiązania systemu premiowania z indywidualnie osiągniętym wynikiem operacyjnym. Przyszłość firmy zależy również w dużej mierze od jej kapitału ludzkiego. Personel IGLOOCAR to zespół doświadczonych ludzi wzbogacany dopływem młodych pracowników. Satysfakcja pracowników jest regularnie monitorowana. W połączeniu z jasnymi zasadami wynagradzania skutkuje to niską fluktuacją kadr. Pracownicy mają ponadto możliwość przedstawienia swoich inicjatyw czy uwag poprzez Intranet. IGLOOCAR podejmuje wiele wysiłków, aby zaspokoić oczekiwania pracowników. Osiągnięcia poszczególnych osób są doceniane i honorowane premiami, które niejednokrotnie są dużo wyższe od płacy zasadniczej. Mechanizm waloryzacji płac zasadniczych dostosowany jest do tempa inflacji i wzrostu płac w gospodarce narodowej. Pracownicy korzystają również z funduszu socjalnego: imprez kulturalnych i sportowych, pożyczek mieszkaniowych czy wycieczek.

Cele na teraz i najbliższą przyszłość 


Bez wątpienia tym, co pomaga firmie w drodze do sukcesu są jasno sformułowane i mierzalne cele operacyjne. W perspektywie rocznej zakłada się określony wzrost produkcji i sprzedaży dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wymusza to dyscyplinę kosztową, konkretne wskaźniki jakościowe czy promocję określonych grup wyrobów. W procesie budżetowania określa się zarówno wielkości pożądane, jak i krytyczne. Każdy pracownik zna również cele, które powinny być realizowane każdego dnia. Obejmują one: utrzymanie i umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku nadwozi, powiększanie liczby lojalnych i zadowolonych klientów, dbałość o wysoką ocenę marki IGLOOCAR. Jeśli chodzi o cele strategiczne na najbliższą przyszłość, IGLOOCAR planuje rozwój sieci sprzedaży w kraju oraz poszukiwanie partnerów handlowych do współpracy za granicą.

Zmiany rynkowe


Dla branży, którą reprezentuje IGLOOCAR, okres kilku ostatnich lat był niezwykle dynamiczny. Olbrzymi popyt na środki transportu spowodował, że na rynek wkroczyło wiele nowych firm. Najprawdopodobniej jednak, nagły przyrost liczby graczy rynkowych zostanie wyrównany przez obecne spowolnienie gospodarcze – od końca 2008 roku popyt na nowe samochody wyraźnie wyhamował. Efektem tego może być skurczenie się rynku i zmniejszenie liczby producentów. Firmami, które przetrwają kryzys, będą jednostki przyzwyczajone do działania w niekorzystnym i pełnym wyzwań otoczeniu biznesowym. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich przedsiębiorstw jest IGLOOCAR.

fb button

grab my essay banner

logo jooble