magazine top

Polska Żegluga Morska to największy polski armator oraz jeden z największych w Europie. Przedsiębiorstwo posiada 71 statków o łącznej nośności ponad 2 mln dwt., w tym masowce, siarkowce oraz promy.

Podstawowym sektorem działalności firmy jest przewóz ładunków masowych takich jak węgiel, zboża itp. w żegludze nieregularnej o zasięgu globalnym, lecz poprzez swoją spółkę Unity Line, przedsiębiorstwo realizuje także żeglugę promową na Bałtyku. Polska Żegluga Morska z powodzeniem poszerza swój udział w rynku, wielkość floty oraz potencjał pracowniczy.

O firmie
Polska Żegluga Morska (PŻM) to jeden z największych w Europie przewoźników suchych ładunków masowych, którego udział w globalnym rynku przewozowym tego sektora wynosi ok. 1%, zapewniając tym samym firmie miejsce wśród największych armatorów na świecie. Ponadto dysponując flotą nowoczesnych, specjalistycznych zbiornikowców, PŻM jest również liderem w światowym transporcie siarki płynnej drogą morską. Statki Polskiej Żeglugi Morskiej przewożą ponad 20 mln ton ładunków rocznie, głównie suche ładunki masowe, takie jak węgiel, fosforyty, zboża itd. oraz ładunki płynne, w postaci płynnej siarki. W 95 proc. są to ładunki przewożone pomiędzy portami obcymi. Fakt ten czyni PŻM przedsiębiorstwem o charakterze międzynarodowym. Oprócz Polski, działa w dziewięciu krajach na czterech kontynentach. Wśród spółek krajowych dominują podmioty związane z transportem morskim (Żegluga Polska S.A, Polsteam Frachtowanie, Polsteam Shipping Agency, Unity Line), ale w Grupie PŻM znajdują się również podmioty świadczące usługi informatyczne (MediaLand), turystyczno-gastronomiczne (Polsteam Żegluga Szczecińska) czy medyczne (Marine Medical Services). W jej skład wchodzi także spółka Pazim, zarządzająca najatrakcyjniejszym kompleksem biurowo-handlowym w Szczecinie. Zagraniczne przedstawicielstwa PŻM zajmują się z kolei głównie działalnością agencyjną. Ich siedziby znajdują się w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, Szwecja, USA, Cypr, Chiny oraz Maroko. W Polsce głównymi kontrahentami PŻM są firmy związane z przemysłem chemicznym, a więc Zakłady Chemiczne „Police” oraz firma „Ciech”.

Obecnie Polska Żegluga Morska oferuje:


- przewóz ładunków masowych w trampingu światowym;
- transport płynnej siarki;
- serwis promowy w połączeniach bałtyckich;
- handlowy, operacyjny i techniczny zarząd flotą;
- usługi maklerskie;
- usługi agencyjne w polskich portach;
- usługi w zakresie kompleksowego technicznego zarządzania flotą;
- konsulting w zakresie morskich ubezpieczeń casco;
- obsadzanie statków załogami wywodzącymi się spośród naszej własnej, wysoko wykwalifikowanej kadry morskiej;
- poradnictwo oraz pośrednictwo w negocjowaniu warunków zatrudnienia marynarzy z uwzględnieniem wymogów ITF.

Flota
Aktualnie flota PŻM składa się z 71 jednostek, z których zdecydowana większość to masowce o wielkości od 11 tys. do 74 tys. dwt, oraz 4 promów tj. m/f „Polonia”, m/f „Gryf”, m/f „Wolin”, m/f „Skania”, które pływają w zarządzie operacyjnym szczecińskiej spółki córki PŻM – Unity Line. Najważniejszą częścią strategii rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej jest realizowany obecnie plan odnowy tonażu, który zakłada wybudowanie 34 nowych masowców za łączną kwotę ponad miliarda dolarów w okresie dekady lat 2005-2015. Pierwsze cztery statki zakupione w ramach programu zostały odebrane w ubiegłym roku. Były to m/s „Podlasie”, m/s „Pomorze”, m/s „Kaszuby” i m/s „Roztocze” (37.700 DWT), zbudowane przez stocznię Xingang w Tianjin (Chiny). W roku bieżącym spółka spodziewa się kolejnych 5 jednostek z tejże stoczni. Dotychczas odebrano statki m/s „Mazowsze”, m/s „Orawa” oraz m/s „Kurpie”, zaś w kolejnych miesiącach do floty PŻM wejdą także m/s „Kociewie” oraz m/s „Polesie”. Ponadto w czerwcu tego roku zwodowano pierwszy statek z serii ośmiu w ramach kontraktu ze stocznią Mingde w Nantong (Chiny). Był to masowiec typu „jeziorowiec” o nośności 30.000 dwt – m/s „Miedwie”. Wejdzie on do eksploatacji na przełomie 2009/2010 roku, natomiast odbiór kolejnych statków nastąpi w 2010 roku. Dwudziestego szóstego września w chińskiej stoczni New Times Shipyard niedaleko Szanghaju, odbyło się wodowanie najnowszego statku Polskiej Żeglugi Morskiej – m/s „Giewont”. Statek o nośności 80.000 ton, długości 230m i szerokości ponad 32m, będzie największym masowcem w historii Polskiej Marynarki Handlowej. Jego wielkość najlepiej obrazuje porównanie z transportem lądowym. Ładunek, jaki może przewozić, odpowiada pociągowi złożonemu z ok. 1330 węglarek o łącznej długości 32 kilometrów. M/s „Giewont” jest pierwszym z czterech tego typu masowców, które w latach 2010-2011 mają powstać dla PŻM w stoczni New Times Shipyard. Kolejne będą również nosić nazwy polskich szczytów górskich tj. m/s „Jawor”, m/s „Ornak” oraz m/s „Rysy”. Po zrealizowaniu całego programu odnowy tonażu flota PŻM będzie liczyć około 80 statków o średnim wieku poniżej 10 lat. Ambitny program odnowy tonażu pozwoli Polskiej Żegludze Morskiej – pomimo światowego kryzysu – utrzymać swoją mocną pozycję na międzynarodowym rynku przewozów masowych. Niezależnie od rozbudowy potencjału przewozów masowych, chcąc zróżnicować swoją działalność, PŻM stawia na żeglugę promową. W ciągu kilku ostatnich lat na potrzeby operacyjne spółki córki Unity Line armator zakupił na rynku jednostek używanych trzy promy towarowe i pasażerskie: m/f „Gryf”, m/f „Wolin” oraz m/f „Skania”. Pływają one – wraz z flagową jednostką operatora – m/f „Polonia” – na liniach ze Świnoujścia do Ystad i Trelleborga. Na wszystkich nowobudowanych statkach PŻM wprowadza najnowsze technologie, związane m.in. z ochroną środowiska. Jednostki PŻM używają na Bałtyku jedynie paliwa o zmniejszonej zawartości siarki, a w najbliższej przyszłości statki zostaną wyposażone w systemy pozwalające na całkowicie bezpieczną dla środowiska wymianę wód balastowych, co pozwoli rozwiązać problem przenoszenia szkodliwych organizmów morskich. Nowoczesne technologie wprowadzane są również na lądzie, w pracy biura armatora. Przykładowo w bieżącym roku w celu sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem zostanie wdrożone najnowsze oprogramowanie informatyczne dla działalności księgowo-rozliczeniowej.

Personel z górnej półki
Dzięki nowym inwestycjom Polska Żegluga Morska w czasach kryzysu nie tylko nie redukuje kadr, ale stale tworzy nowe miejsca pracy. W ciągu kolejnych pięciu lat firma zamierza zatrudnić od 300 do 500 pracowników morskich. Już dziś PŻM jest najbardziej cenionym i poszukiwanym przez kadry morskie pracodawcą w kraju. Aktualnie na statkach przedsiębiorstwa zatrudnionych jest około 2500 oficerów i marynarzy. Z myślą pozyskiwania najlepszych kadr, PŻM podpisała umowy o stałej współpracy z Akademiami Morskimi w Szczecinie i Gdyni oraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Dzięki tym porozumieniom, na statkach PŻM rocznie odbywa praktyki około 80 studentów wspomnianych uczelni. PŻM funduje również stypendia. Do tej pory wyróżnienia tego rodzaju odebrało ponad 50 studentów – przyszłych pracowników PŻM.

Dlaczego PŻM?
Polska Żegluga Morska to niezawodny partner handlowy dla rodzimych i zagranicznych kontrahentów, ale również filar polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstwo, z którego dumne jest społeczeństwo całego Pomorza Zachodniego. Spółka przez prawie 60 lat z powodzeniem rozwijała wszystkie filary swojej działalności: udział w rynku przewozów masowych, wielkość floty, potencjał pracowniczy. Aktualnie nazwa POLSTEAM, wymalowana na burtach statków PŻM, znana jest w większości najważniejszych portów świata, a pracownicy PŻM słyną wśród klientów przedsiębiorstwa z doświadczenia i wysokiej jakości wykonania pracy. Świadcząc usługi przewozowe ładunków masowych dla czołowych firm światowych, firma dociera ze swoją ofertą do najdalszych zakątków świata. Stawia również na rozwój przedsiębiorstwa, realizując ambitny plan inwestycyjny wartości ponad miliarda dolarów. Ponadto dla nowo budowanych statków prowadzi nabór najwyższej klasy specjalistów, absolwentów Akademii Morskich. Innymi słowy, działa na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego.

O tym, że PŻM jest partnerem godnym zaufania najlepiej świadczą fakty:
- SKALA – PŻM eksploatuje 63 masowce i 4 siarkowce, o łącznym tonażu 2,1 mln dwt. Wielkość statków plasuje się w przedziale od 11,700 do 73,505 dwt.
- ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA - Cała flota jest doskonałym, uniwersalnym narzędziem do świadczenia usług żeglugowych dla wszystkich klientów, również i tych będących dużymi przemysłowymi i handlowymi organizacjami o międzynarodowym charakterze.
- OGOLNOŚWIATOWY ZASIĘG – Statki PŻM realizują kontrakty handlowe w portach europejskich, portach Morza Śródziemnego i Czarnego, Atlantyku, Ameryki Północnej (łącznie z Wielkimi Jeziorami), Ameryki Południowej, Dalekiego Wschodu oraz wielu innych, wynikających z zapotrzebowania na rynku.
- DOSTOSOWANIE DO KLIENTA – Funkcjonując na międzynarodowym rynku frachtowym, PŻM zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie zapotrzebowania na różnego rodzaju tonaż. Dewizą armatora jest wysoki poziom świadczonych usług przewozowych, podejście tonażem zawsze w określone miejsce i we właściwym czasie – wszystko w cenie konkurencyjnej do propozycji innych armatorów.
- KOMPLEKSOWA OFERTA – Statki PŻM przewożą w swoich ładowniach szeroką gamę ładunków. Do podstawowych z nich należą: zboża i produkty zbożowe, nawozy sztuczne, fosforyty, węgiel, siarka, ruda żelaza, produkty stalowe, drobnica oraz minerały.
- WYKWALIFIKOWANA KADRA – Eksploatacja tak dużej floty wymaga dużej elastyczności działania i dobrej organizacji pracy. Gwarancją profesjonalnego poziomu obsługi floty są pracujący tu specjaliści, przygotowani do działania zarówno w sferze handlowej jak i technicznej.
- UNIKALNE USŁUGI - Oddzielną sferą działalności PŻM jest eksploatacja 4 zbiornikowców przystosowanych do przewozu płynnej siarki i kwasów. Jest to specyficzna nisza rynkowa, stąd armator jest największym przewoźnikiem tych surowców na świecie.

fb button

grab my essay banner

logo jooble