magazine top

2

Granice między państwami i kontynentami współcześnie nie są żadnym ograniczeniem dla rozwoju handlu i nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. To właśnie szybki rozwój środków transportu wraz z siecią internetową upowszechniły komunikację z odległymi kontrahentami oraz drogi importu i eksportu.

Kiedyś wystarczał „gołąb pocztowy” do przekazania informacji, dziś cały proces transportu jest bardzo sformalizowany oraz przyspieszony, a klient może na bieżąco śledzić swój towar „krok po kroku”. O tych najnowszych rozwiązaniach technologicznych wiele mogliby powiedzieć przedstawiciele firmy Langowski Shipping, która jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw na rynku logistycznym i transportowym.

Rozwój to ludzie

Langowski Shipping zostało założone w 2004 r. przez Halinę Langowską i ma swoją główną siedzibę w Gdyni. Firma od początku istnienia z każdym rokiem poszerza swój zakres działalności, co przynosi oczekiwane wyniki finansowe. Miniony rok osoby związane z Langowski Shipping mogą uznać za niezwykle udany, gdyż zanotowano 70% wzrostu przychodu w porównaniu z rokiem 2016. Na taki rezultat niewątpliwe wpływ miał rozkwit przewozu ładunków koleją z Chin. Przedsiębiorstwo zapewnia transport wszystkimi możliwymi sposobami tj. drogą morską, lądową i powietrzną. Klienci mogą korzystać również z atrakcyjnej oferty magazynowej. Założycielka firmy Halina Langowska bardzo mądrze i rozważnie prowadzi swój interes, który rozpoczęła od wprowadzenia obsługi celnej, ponieważ w tym sektorze posiadała największe doświadczenie zawodowe. Ponadto u progu działalności w propozycjach współpracy znalazł się także transport morski. Za sukcesem przedsiębiorstwa stoi wiele ludzi na czele z właścicielką i jej synami. Halina Langowska przed zostaniem bizneswoman, pracowała przez 15 lat jako agent celny na różnych stanowiskach: od agenta celnego, przez koordynatora aż do dyrektora spraw celnych. Zdobyte doświadczenie okazało się bardzo owocne, gdyż Halinie Langowskiej zaproponowano posadę wspólnika agencji celnej, którą piastowała przez pięć lat. Niewątpliwie bodźcem do tego, aby „przejść na swoje” stała się wskazówka klienta, dziś również przyjaciela, który zasugerował otwarcie własnej działalności gospodarczej skupionej na transporcie międzynarodowym. Jak sama założycielka wspomina, dużo zawdzięcza swoim synom – współtwórcom sukcesu. Pani Halina jest im bardzo wdzięczna za zaangażowanie w ten projekt, a co za tym idzie obdarza ich nieograniczonym zaufaniem. Właścicielka czuje się dumna z powodu tak dobrej relacji rodzinno-biznesowej i to uważa za swój, osobisty powód do satysfakcji jako matki i przedsiębiorcy. Lata prosperity doprowadziły do kolejnych inwestycji, którymi są m.in. otwarcie nowych oddziałów firmy w Warszawie i Poznaniu. Dzisiaj Langowski Shipping zatrudnia ponad 100 osób. Kluczowe zasady w firmie obejmują kilka istotnych zagadnień dotyczących relacji pracowników, m.in.: dzielenie się wiedzą z młodszym pokoleniem. 90% zatrudnionych to osoby młode, które chcą się uczyć, a poznawanie nowych obszarów idzie im bardzo szybko. Nie należy zapominać, że taka dynamika rozwoju stała się możliwa przy ich udziale i dobrze wykonanej pracy. Ponadto Pani Prezes pokłada ogromne nadzieje w studentach, gdyż jej przedsiębiorstwo nawiązało ścisłą współpracę ze szkołami wyższymi, dla przykładu można wymienić: Uczelnię Łazarskiego z Warszawy, Akademię Morską z Gdyni, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Wyższą Szkołę Bankową, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu. Absolwenci tych uczelni mogą stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej w Langowski Shipping, poznając na czym polega praca agenta celnego, handlowca, czy dowiadując się szczegółów z zakresu oferowanych usług. Studenci mają jasno wytyczoną ścieżkę swojej kariery zawodowej, co znacznie ułatwia im start w samodzielne, zawodowe życie. Funkcjonowanie na rynku międzynarodowym wymaga również posiadania silnego, wielojęzycznego zespołu. Do takich należy zaliczyć dział sprzedaży Langowski Shipping, w którym w gdyńskiej siedzibie pracuje kilkanaście osób. Znajomość wielu języków jest nieoceniona w pozyskiwaniu klientów oraz w głębokiej analizie ich potrzeb i oczekiwań. Na szczęście problemem dla handlowców nie jest rozmowa po niemiecku, angielsku, rosyjski, ukraińsku i włosku. Od 7 lat bardzo intensywnie rozwijany jest rynek wschodni - głównie ukraiński. Natomiast założeniem na ten rok jest ekspansja w głąb wschodu, tj. na Białoruś i Rosję. Działania międzynarodowe są wspierane przez przynależność do organizacji zrzeszających światowych spedytorów. Przedsiębiorstwo jest członkiem instytucji GLA i LogNetu, dzięki temu możliwe było wykonanie wielu ciekawych zleceń bez potrzeby otwierania własnych biur poza granicami Polski.

Kierunek Chiny

Langowski Shipping w ciągu ostatnich 4 lat znacznie rozszerzyło działalność o usługę transportu kolejowego do i z Chin. Ta forma jest doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem drogi lotniczej, ponieważ dostarczenie towaru jest o wiele tańsze oraz zajmuje od 10 do 16 dni. Opisany profil aktywności stał się nieco tańszy, dzięki zabiegom chińskiego rządu, popularyzującego ten rodzaj dostaw przez dotacje oraz dołączenie do projektu Nowego Szlaku Jedwabnego. Efektem tych procedur jest zwiększenie konkurencyjności, obniżenie cen, co przekłada się na wzrost współpracy z chińskimi klientami. Ponadto firma oferuje inne usługi, które są również zamawiane przez dalekowschodnich zleceniodawców. Rozwój tej działalności sprawił, że przedsiębiorstwo z Gdyni jest agentem 16 chińskich spedytorów. Transportując kontenery do magazynów przeprowadzana jest dekonsolidacja i odprawa celna. Po stronie pracowników Langowski Shipping może być także współpraca z polskimi firmami spedycyjnymi. Ponadto chińscy partnerzy są zainteresowani polskim eksportem, który ma mieć miejsce po dostarczeniu ich ładunku do naszego kraju. Między innymi w tym celu otwierana są kolejne biura z logo Langowski Shipping w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Dla tego przedsiębiorstwa spedycyjnego nie ma zleceń niewykonalnych, ponieważ dysponują bogatym sprzętem do przewozu ładunków nienormatywnych, które mogą się nie mieścić w kontenerach. Wśród „wyposażenia” znajdują się m.in.: platformy niskopodwoziowe, flatrack, open top. Bogate portfolio zrealizowanych usług zawiera np. transport czołgów na zagraniczną wystawę historyczną za Oceanem, przewóz ładunku nienormatywnego z Włoch do Kazachstanu za pośrednictwem różnych środków transportu od drogowego aż po morski.

Rozwój odmieniany przez wiele przypadków

Plany rozwojowe są zakrojone na szeroką skalę i obejmują kilka różnych sektorów. Jednym z nich jest transport lotniczy w którym tkwi ogromny potencjał. Potrzeba kompleksowej obsługi klientów których liczba sięga kilkuset wpłynęła na decyzję o otwarciu działu transportu lotniczego w firmie. Ponadto firma na fali współpracy z Dalekim Wschodem oferuje zakup i wynajem kontenerów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony chińskich spedytorów. Taka możliwość pozwala na upłynnienie kontenerów, które nie posiadają ładunków eksportowych z Polski, natomiast ich składowanie w terminalach generuje dodatkowe koszty. Zarządzający przedsiębiorstwem nie zapominają o nowoczesnych technologiach, które bardzo dobrze sprawdzają się w środowisku transportowym. W związku z tym został wprowadzony nowy system LSH Connect, który pozwala na śledzenie przesyłki w czasie drogi. Już z krótkiej perspektywy czasu kadra kierownicza zauważyła popularność tego rozwiązania i ogromy potencjał wspomnianego systemu funkcjonującego na programie operacyjnym PasCom.

Zasłużone wyróżnienia

Rozkwit Langowski Shipping nie zostaje nie zauważony przez instytucje przyznające najważniejsze laury gospodarcze w naszym kraju. Wśród wielu nagród można wymienić: Diamenty Forbesa 2014 za największy roczny przyrost wartości, Gazela Biznesu w 2015 r. za najdynamiczniejszy rozwój wśród małych i średnich firm w Polsce oraz Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Te tytuły napawają dumą, ale Halina Langowska wspomina również inne, ważne sukcesy w historii firmy. Jednym z nich jest przekroczenie „magicznej” kwoty 50 milionów złotych przychodu w sprzedaży, a kolejnym powodem do satysfakcji jest m.in. przekroczenie 25 tysięcy TEU (tj. dwudziestostopowego kontenera) jeśli chodzi o przewożony ładunek.

Prosta droga do pomocy

Na koniec warto wspomnieć również o społecznej odpowiedzialności biznesu, w której Halina Langowska prowadzi kilka ważnych projektów. Jednym z nich jest bycie Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet. Takie zaangażowanie pomogło innej młodej osobie w rozwoju własnego biznesu, która obecnie jest w fazie rozkwitu. Wsparcie Haliny Langowskiej oraz wzbudzenie pewności siebie i wiary w zawodowe umiejętności u młodej kobiety przyniosło oczekiwane rezultaty. Dzisiaj właścicielka firmy z ogromną dumą obserwuje jej działania. Właścicielka firmy jest w stanie dostrzec drzemiący potencjał u wielu ze swoich pracowników, w ostatnim czasie pomocy udzieliła młodemu grafikowi – Adamowi Kabatowi, posiadającemu talent artystyczny, aby mógł się rozwijać jako malarz. Pozostaje życzyć kolejnych zawodowych i prywatnych sukcesów.

www.lsh.pl


fb button

grab my essay banner

logo jooble