magazine top

Najpowszechniejszym typem ogrzewania, jakie jest stosowane w naszym klimacie, jest ogrzewanie wodne, którego nieodłącznym elementem jest kocioł grzewczy. W zależności od rodzaju wybranego paliwa kotły mogą być mniej lub bardziej ekologiczne, energooszczędne i zautomatyzowane.

Główną częścią centralnego ogrzewania każdego budynku jest kocioł grzewczy zasilany różnego rodzaju paliwami. Do jednej z tych kategorii zaliczamy paliwa płynne wykorzystywane na szeroką skalę w kotłach grzewczych. Kotły te najczęściej są całkowicie zautomatyzowane i bezobsługowe. Jednym z przedsiębiorstw zajmujących się ich produkcja jest firma Heiztechnik.

Kotły na paliwo gazowe

Kotły gazowe możemy podzielić na te zasilane gazem ciekłym oraz tzw. gazem ziemnym. W dalszej części opisano krótko dwa popularne modele, które do spalania wykorzystują różny typ gazu: kocioł kondensacyjny (na gaz ziemny – płyn ściśliwy), oraz kocioł na gaz ciekły (płyn nieściśliwy).

Kotły kondensacyjne – w przeciwieństwie do niskotemperaturowych kotłów grzewczych wykorzystują ciepło zawarte w parze wodnej gorących spalin, która jest doprowadzana do skroplenia. W tym celu spaliny kierowane są na wymiennik dużej powierzchni, wykonany z kwasoodpornej stali, gdzie następuje schłodzenie poniżej punktu rosy. W kotłach gazowych wykorzystuje się gaz ziemny dostarczany do instalacji dzięki przyłączu gazu do budynku. Takie rozwiązanie powoduje, iż użytkownik nie musi magazynować paliwa i ma do niego stały dostęp. Kotły gazowe cechują się dużą sprawnością spalania przy braku stałych odpadów.

Kotły na gaz ciekły należą do kotłów zautomatyzowanych oraz praktycznie bezobsługowych. Paliwo jest przechowywane w odpowiednio dostosowanych zbiornikach zlokalizowanych poza ogrzewanym budynkiem, które można podzielić na naziemne i podziemne. W przypadku zbiornika naziemnego powinien on być usytuowane na otwartej przestrzeni zapewniającej dobrą wentylację oraz płaskim, stabilnym terenie. Jeżeli chodzi o zbiornik podziemny, oprócz powyższych wymagań, powinien być również pokryty odpowiednio grubą warstwą ziemi. Ze względu na specyfikę stosowanego paliwa pomieszczenie, w których może być zainstalowany kocioł na gaz, musi być odpowiednio przystosowane.

Kotły na paliwo płynne – kotły olejowe

Kotły olejowe zaliczają się do grupy kotłów wykorzystujących paliwo ciekłe, którym w tym przypadku jest olej opałowy. Przy wyborze kotła tego typu należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni na montaż, uwzględniając także miejsce na wewnętrzny lub zewnętrzny zbiornik na paliwo. Zbiornik zlokalizowany na zewnątrz musi być umieszczony w odpowiedniej odległości od pozostałych budynków. Istotnym aspektem w kotłach olejowych jest typ zastosowanych palników nadmuchowych i w tym przypadku są to palniki z jedno lub dwustopniową regulacją. Podstawową różnicą pomiędzy palnikami jest to, iż w regulacji jednostopniowej palnik uruchamia się adekwatnie do zapotrzebowania na ciepło, natomiast w regulacji dwustopniowej na pierwszym stopniu kocioł pracuje z mniejszą mocą natomiast na drugim z normalną. W kotłach olejowych ważne jest również to, iż nie wytwarzają odpadów takich np. popiół.

fb button

grab my essay banner

logo jooble