magazine top

 businesswoman-career-communication-7898221

Wielu studentów z przerażeniem myśli o tym, jak zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Studia często są okresem poszukiwań swojej drogi, próbowania swych sił w różnych dziedzinach i weryfikowania własnych umiejętności oraz predyspozycji. To właśnie ten czas jest idealnym momentem, aby podjąć pierwsze próby sprawdzenia samych siebie i oceny, w jakim zawodowym kierunku chcemy zmierzać.

Praktyka i staż studencki szansą na zdobycie doświadczenia

Zarówno praktyki, jak i staże pozwalają sprawdzić swoją wiedzę weryfikując je poprzez realnie wykonywaną pracę. To również doskonały sposób, aby przekonać się, czy dany zawód lub specjalizacja będą dla nas satysfakcjonujące. To, czego uczymy się na studiach może być dalekie od realiów pracy na danym stanowisku. Dzięki uczestnictwu w programach stażowych i praktykach student będzie mógł szybko ocenić, czy wiedza, którą posiada, jest rzetelna oraz jakie kompetencje powinien jeszcze nabyć, aby móc pracować w danym zawodzie. Niewątpliwym atutem uczestnictwa w stażach i praktykach jest możliwość poznania kultury pracy w danej firmie, co może rzutować na przyszłe wybory studenta odnośnie ścieżki kariery.

W korporacjach panuje bowiem zupełnie inny model pracy niż na przykład w małych firmach tworzonych przez przedsiębiorców - pasjonatów. Korporacyjna organizacja pracy może przypaść do gustu osobom potrzebującym stabilności, określonych procedur oraz rutyny i jednocześnie nastawionym na awanse w pionowej strukturze firmy. Z kolei w małych, lokalnych firmach odnajdą się osoby, które cenią sobie pracę zespołową, oczekują ciągłych wyzwań, nie boją się brać odpowiedzialności za swoją pracę, chętnie utożsamiają się z firmą i chcą brać czynny udział w budowaniu jej kultury organizacyjnej. Nie mają z kolei potrzeby budowania pionowej ścieżki kariery, lecz cenią sobie możliwość awansu poziomego, dające im szansę na rozwój. Warto pamiętać, że wiele firm przyjmujących studentów na staż lub praktykę zapewnia im później zatrudnienie, jeśli wykazali się pożądanymi na danym stanowisku umiejętnościami oraz predyspozycjami.

Kursy i szkolenia

Bez wątpienia uczestnictwo w kursach doszkalających będzie ogromnym atutem studenta, który po opuszczeniu uczelni będzie musiał konkurować z wymarzone stanowisko z dziesiątkami innych kandydatów. Kursy pozwolą poszerzyć i utrwalić wiedzę zdobytą na studiach, a także wykorzystać ją w praktyce, co z pewnością dodaje pewności siebie tak istotnej podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto wyróżnienie się ukończonymi kursami będzie budowało naszą przewagę w stosunku do innych osób ubiegających się o stanowisko i pomoże nam dodatkowo zapunktować w oczach potencjalnego pracodawcy.

Oprócz kursów ściśle powiązanych z danym zawodem, warto zainteresować się szkoleniami pozwalającymi nabyć nam umiejętności miękkie, jak na przykład szkolenie z etyki w biznesie, organizacji czasu pracy, negocjacji handlowych, efektywnej komunikacji. Wybór odpowiedniego szkolenia powinien być podyktowany specyfiką danego zawodu i tym, co na danym stanowisku może być wymagane lub mile widziane.

Odbycie tego rodzaju kursów i szkoleń będzie również naszym atutem w oczach przyszłego pracodawcy, który będzie nas postrzegał jako osoby ambitne, nastawione na cel, skrupulatne i skłonne do zwiększonego wysiłku, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

Hackathony, konkursy, olimpiady

Rosnącą popularnością cieszą się obecnie hackathony, czyli swego rodzaju maratony skierowane zazwyczaj do programistów, grafików, twórców interfejsów czy managerów projektów, którzy mają za zadanie w określonym czasie rozwiązać zadany problem. Tego rodzaju wydarzenia organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Już samo uczestnictwo w nich pozwala studentom pokazać swoje umiejętności, co może zostać zauważone przez potencjalnego pracodawcę. Warto bowiem wiedzieć, że hackathony organizowane są przeważnie na zlecenie firmy, która w ten sposób chce wyłowić talenty. Podobnie jest z konkursami czy olimpiadami, które pozwalają zdobyć tytuł laureata i tym samym trafić do grona najlepszych. Taka adnotacja w CV z pewnością zwróci uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Produktywnie wykorzystany czas na studiach, który poświęcimy na inwestowanie w swój rozwój szybko zaprocentuje, ułatwiając nam start zawodowy po zakończeniu nauki. Warto skorzystać z każdej możliwości zdobycia nowego doświadczenia, gdyż dzięki temu będziemy mieć również możliwość szybkiego zweryfikowania, czy dany zawód jest dla nas właściwym kierunkiem.


Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Ignited oferującą nowoczesne usługi IT.

fb button

grab my essay banner

logo jooble