Skandynawskie korzenie, wysoka jakość - rozwiązania dla budownictwa i sieci zewnętrznych

Share

Uponor1

Firma Uponor jest czołowym międzynarodowym dostawcą systemów i rozwiązań do stosowania w budownictwie oraz sieciach zewnętrznych. W Polsce działalność Firmy jest prowadzona przez dwie odrębne spółki: Uponor Sp. z o.o. (instalacje wewnętrzne dla budownictwa) oraz Uponor Infra Sp. z o.o. (rozwiązania infrastrukturalne dla sieci zewnętrznych). Informacji o Firmie udzieliła pani Edyta Zalewska, Dyrektor Sprzedaży Uponor Infra.

Uponor Infra
UPONOR Infra jest spółką joint venture powstałą ze spółek KWH Pipe i Uponor Infrastructure, światowym liderem w produkcji i rozwoju rur termoplastycznych. W tym roku Firma obchodzi jubileusz 25-lecia działalności na polskim rynku, który zbiega się ze 100-letnią rocznicą istnienia Firmy na świecie. Uponor Infra jest jednym z największych w Polsce producentów systemów rur z tworzyw sztucznych dla gospodarki komunalnej, drogownictwa i przemysłu. W Polsce działa od 1993 r., zatrudnia niemal 200 osób, ma biura w Warszawie, Gliwicach i Kleszczowie oraz sieć przedstawicieli regionalnych w całym kraju. Fabryka w Kleszczowie k/Bełchatowa jest jedną z najnowocześniejszych w koncernie, a realizowane w niej procesy spełniają wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001. Firma nieustannie się rozwija, inwestuje w nowe technologie i rozszerza zakres produkcji. Jest jedną z nielicznych Firm na świecie produkujących rury o średnicy 3 m do przesyłów grawitacyjnych. Ważną częścią Przedsiębiorstwa jest Dział Prefabrykacji, w którym powstają wszelkie, nawet najbardziej skomplikowane kształtki, studzienki, zbiorniki i inne nietypowe elementy na zamówienie Klientów. Uponor Infra angażuje się także w proces projektowania i realizacji inwestycji. Doradztwo techniczne i udział w aplikacjach w zakresie oferowanych wyrobów są oparte o System Zarządzania Jakością ISO 9001. Firma dostarcza nie tylko systemy rurowe, ale również kompleksowe rozwiązania, zaawansowane technologicznie oraz wydajne energetycznie, bazujące na doskonałych właściwościach polietylenu. Elastycznie dostosowuje się do różnych warunków i potrzeb, a jej priorytetem jest zadowolenie Klientów.

Wysoka jakość
W ciągu 25 lat działalności w Polsce Firma Uponor budowała pozycję na rynku, stawiając na utrzymanie wysokiej jakości i nie poddając się presji cen. Uponor ma korzenie skandynawskie – gdzie jakość dostarczonych produktów musi nie tylko spełniać minimalne wymogi norm, ale także podwyższone wymogi wewnętrzne. To pozwoliło stać się Firmie liderem w segmencie przemysłowym, gdzie kwestie jakości są niezmiernie ważne. Technologia stosowana przez Uponor sprawdza się w ekstremalnie trudnych warunkach. Z tego względu od ponad 20 lat Firma jest głównym dostawcą np. dla KGHM Polska Miedź S.A. i od lat obsługuje inwestycje energetyczne, np. budowę nowych bloków w Bełchatowie, Kozienicach czy obecnie w Jaworznie (w tym ostatnim projekcie rurociągi biegną na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie). Od kilku lat Firma Uponor jest ważnym partnerem dla sektora chemicznego – obecnie realizuje m.in. dostawy dla Grupy Azoty Puławy (rurociągi wody chłodzącej na wydziale amoniaku). Przy większości tych prac początkowo inwestor rozważał inne, tańsze technologie, ale ze względu na ich większą zawodność wybrał technologię PEHD, jednocześnie parametryzując i skutecznie egzekwując wymaganą jakość.

Niezawodność
Jak mówi Edyta Zalewska: „większość naszych Klientów, zarówno inwestorów, jak i projektantów/konsultantów oraz wykonawców podkreśla wysoką jakość i niezawodność naszych rozwiązań. Wynika to z wyboru technologii opartej na systemach z PEHD. Pewnie niewielu uczestników rynku, w tym naszych kontrahentów, wie, że w dalekiej przeszłości nasza Firma, wówczas pod nazwą KWH Pipe, przez krótki okres produkowała w Finlandii również rurociągi GRP, jednak ze względu na pewne wady tych systemów odstąpiono od ich produkcji na początku lat 90. System PEHD uznano za bardziej perspektywiczny ze względu na właściwości mające wpływ na niezawodność i żywotność systemu: całkowitą odporność na korozję, najlepszą w porównaniu do wszystkich tworzyw sztucznych odporność na wycieranie, odporność na obciążenia dynamiczne oraz najlepszą w porównaniu do innych technologii zdolność do przenoszenia sił wzdłużnych (osiowych). To spowodowało tak duży udział naszych produktów w rynku instalacji przemysłowych, gdzie kwestie niezawodności uznane są za podstawowe kryterium wyboru. Potwierdzeniem tego faktu jest między innymi decyzja Inwestora (Tauron Wytwarzanie) o zamianie na etapie realizacji wcześniej zaprojektowanych rurociągów w technologii GRP na PEHD przy budowie rurociągów wody surowej na nowo budowanym bloku Elektrowni Jaworzno. Sam jednak wybór systemów PEHD nie daje inwestorowi 100% pewności, jeśli nie sprecyzujemy wymogów jakościowych, tj. kryteriów wykluczających produkty wykonane ze złej jakości surowców, w tym regranulatów. Myślę, że od innych producentów rur ciśnieniowych PEHD wyróżnia nas to, iż produkujemy w 100% z czystego, dobrej klasy surowca, nie dodając regranulatu. Efekty widać było np. w instalacji metodą swagelinigu w Łodzi, gdzie wcześniej dwukrotnie podjęto nieudane próby wykonania renowacji rurami PEHD innego producenta i finalnie inwestycja została zrealizowana z użyciem rur PEHD firmy KWH Pipe (obecnie Uponor Infra)”.

Technologie produkcji
Jak podaje Edyta Zalewska, Uponor jako jedna z trzech firm na świecie (i jedyna w Polsce) dostarcza rurociągi ciśnieniowe PEHD (najwyższej klasy) do średnicy 1,8 m. Szczególnie wyróżnia Uponor umiejętność produkcji rurociągów wysokociśnieniowych – Firma dostarczyła m.in. rurociągi 23 bary dla IKS Solino grupa Orlen. Inny producent musiał się poddać – nie udało mu się wyprodukować wymaganych rozwiązań. Umiejętność, która przeważyła o sukcesie Firmy Uponor, wynika z ponad 60-letniego doświadczenia. Uponor wcześniej jako KWH Pipe był prekursorem produkcji rur polietylenowych na świecie i w 1976 r. wyprodukował pierwsze rury ciśnieniowe DN1600 mm. Jednym z przełomów technologicznych w Uponor było wynalezienie rury strukturalnej PEHD Weholite do przesyłów grawiacyjnych i niskociśnieniowych. Dzięki specjalnej konstrukcji uzyskano rury o dużej sztywności i stosunkowo małej masie. Tego typu rurociągi Uponor stosuje w inwestycjach infrastrukturalnych (kanalizacja: rury, studnie), jako systemy retencyjne również w drogownictwie, w inwestycjach energetycznych (rurociągi derywacyjne w elektrowniach wodnych, rurociągi wody chłodzącej i wody surowej w elektrowniach). Uponor ma też na swoim koncie rozwiązania innowacyjne, np. kanał retencyjny – produkt wdrożony wspólnie z Politechniką Rzeszowską. Technologia kanału retencyjnego była wielokrotnie nagradzana, m.in. złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014. Pod względem innowacyjności Firmę Uponor wyróżniają również drenaże montowane metodą mikrotunelowania z wykorzystaniem VipLinera przeciskowego typu drenarskiego, za które w 2016 r. Przedsiębiorstwo otrzymało nagodę TYTAN 2016 w kategorii PRODUKT ROKU. Moduły przeciskowe VipLiner typu drenarskiego po raz pierwszy zastosowano do odwodnienia Elektrociepłowni Gdyńskiej.

Nowe produkty i technologie
Obecnie Firma pracuje nad dostosowaniem wyrobów i procesów zarówno serwisowych, jak i produkcyjnych do zmieniających się potrzeb rynku. Od pewnego czasu zyskują na znaczeniu, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, techniki bezwykopowe, co zmienia potrzeby rynku. Firma planuje temu sprostać, wprowadzając technologie do renowacji lub budowy nowych komór na sieciach kanalizacyjnych. Uponor stosuje już takie rozwiązania na świecie i chce wdrożyć je również w Polsce. Dzięki temu inwestor zyska niezawodny, długowieczny system, o najdłuższym czasie cyklu życia spośród dostępnych technologii – oczekiwana żywotność to 100 lat. Jak mówi Edyta Zalewska„w Polsce przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych powinniśmy częściej patrzeć nie na koszty inwestycji, lecz na koszty całego cyklu życia produktów (eksploatacji, awarii, wymiany). Pod tym względem dobrej jakości system polietylenowy jest bezkonkurencyjny”.

Powody do dumy
Jak podkreśla Edyta Zalewska: „jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z największymi graczami przemysłowymi na rynku. Od ponad 20 lat współpracujemy z PGE (zarówno w zakresie dostaw dla Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i Turowie, jak i dostaw na elektrownię Bełchatów) oraz od ponad 20 lat z KGHM – Uponor dostarczył tej Firmie ponad 60 km rurociągów ciśnieniowych wielkośrednicowych DN900-DN1500 mm. Bardzo dynamicznie rozwija się również współpraca w sektorze chemicznym. Skala naszego biznesu w sektorze przemysłowym jest znaczna jak na branżę, pomimo, że w ofercie mamy jedynie rurociągi do wody i kanalizacji, nie mamy gazu. Od 2010 r. do sektora przemysłowego sprzedaliśmy nasze systemy na wartość blisko 170 mln PLN. Ponadto jako nieliczni mamy wieloletnie (ponad 20-letnie) referencje bezawaryjnej pracy na naszych systemach w całej Polsce, nie tylko w przemyśle, ale też w inwestycjach infrastrukturalnych również eksploatowanych w trudnych warunkach gruntowo -wodnych. To są bardzo cenne referencje, wręcz unikatowe. W Polsce jest duży problem z jakością – zaczynamy naprawiać kanały po kilku latach pracy. Dlatego namawiam inwestorów, aby wymagali od dostawców przedstawienia referencji nie na ilość wykonanych prac, ale potwierdzających wieloletnią bezawaryjną pracę systemów na konkretnych inwestycjach”.

Akademia Uponor i praktyki
Firma Uponor od początku swojej działalności organizuje szkolenia. Początkowo były to szkolenia w biurach projektowych w zakresie projektowania, montażu i eksploatacji systemów z tworzyw sztucznych oraz szkolenia dla wykonawców na budowie, pokazy montażu modułów VipLiner czy spawania ekstruzyjnego systemów Weholite. Później Firma uzupełniła ofertę o szkolenia połączone ze zwiedzaniem fabryki i pokazem procesu produkcyjnego. Obecnie organizuje również dla wszystkich zainteresowanych grup (wykonawców, inwestorów, projektantów, uczelni i innych) profesjonalne seminaria zwane Akademią Uponor, na których poruszane są ważne dla branży tematy, zapraszając do współpracy różnych specjalistów i naukowców. Uponor Infra współpracuje ze szkołami i ośrodkami akademickimi. Oferuje studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązywania kontaktów na całym świecie. Od 2011 r. Uponor prowadzi programy międzynarodowych praktyk Build on Uponor, które są dużym sukcesem i cieszą się wielką popularnością. Wielu uczestników nadal pracuje w Firmie, już na stałe.

Nagrody i wyróżnienia
W ciągu 25-letniej działalności w Polsce Firma Uponor otrzymała wiele nagród. Jedną z najcenniejszych jest TYTAN – Oskar w branży bezwykopowej, przyznawany od 2003 r. podczas międzynarodowej konferencji przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i wybitne grono Jury złożone z przedstawicieli świata nauki oraz stowarzyszeń branżowych. Firma dwukrotnie otrzymała nagrodę TYTAN: w kategorii FIRMA ROKU za aktywny udział w rozwoju technologii bezwykopowych w Polsce oraz w kategorii PRODUKT ROKU za moduł VipLiner przeciskowy typu drenarskiego. Uponor wielokrotnie otrzymał tytuł Gazele Biznesu oraz Gepardy Biznesu. Nagradzane są również inwestycje, do których Firma dostarczała swoje produkty, co również potwierdza jakość i prestiż.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie