magazine top

stamps-1289074 19201

Dla większości znaczek kojarzy się raczej z opłatą, jaką ponosimy przy wysyłaniu listu. Jednak są tacy, dla których jest on synonimem najcenniejszego dzieła sztuki. To także forma alternatywnego lokowania kapitału. Czy wiesz w jaki sposób kolekcjonować znaczki i czy to hobby może być dla Ciebie opłacalne?

Najcenniejsze stają się błędy

Filatelistyka, choć to jedynie część jej obszaru, utożsamiana jest z kolekcjonowaniem znaczków pocztowych. Zbierane są zarówno egzemplarze i serie znaczków produkowane w celach kolekcjonerskich o różnej tematyce np. https://znaczkopol.pl/znaczki/straz_pozarna czy https://znaczkopol.pl/znaczki/samoloty, jak i te wykonane z przeznaczeniem czysto pocztowym. Jednak co ciekawe, do najcenniejszych znaczków zalicza się najczęściej takie, na których możemy odnaleźć błędy drukarskie.

Dzieje się tak, gdyż po wykryciu błędu zostały one wycofywane ze sprzedaży, a co za tym idzie ich emisyjna liczba była bardzo ograniczona. Wyróżniał je również fakt samej pomyłki, przez co stawały się wyjątkowe. Przykładem mogą być dwa znaczki wydane na Mauritiusie w 1847 roku, tak zwane Red i Blue Penny. Błąd polegał na tym, że zamiast wpisu Post Paid mają zapis Post Office. Nominalna ich cena to jeden, dwa pensy. Obecnie wartość przekracza okrągły milion dolarów.

Rynek inwestycji

Wartość niektórych znaczków pocztowych aktualnie jest na poziomie prawdziwych dzieł sztuki. Według obliczeń globalny rynek kolekcjonerski znaczków pocztowych sięga około dziesięciu miliardów dolarów. Dlatego też, z racji swoich rozmiarów oraz wartości, rynek filatelistyczny jest coraz bardziej popularny i dość często dokonuje się na nim inwestycji alternatywnych.

Jednak, aby rozpocząć inwestycje w znaczki nie wystarczy udać się do placówki Poczty Polskiej i zakupić arkusza znaczków. Inwestycja dotyczy ściśle określonych egzemplarzy na rynku. Co ciekawe, faktycznie jesteś w stanie zarobić, gdyż stopa zwrotu wynieść może nawet kilka tysięcy procent.

Specyfika rynku

Klucz do sukcesu na filatelistycznym rynku to przede wszystkim wiedza specjalistyczna oraz szczęście. Należy wiedzieć co kolekcjonować, które egzemplarze są warte zakupu i jaka ma ich być cena – kupna oraz sprzedaży. Najlepiej, gdy kolekcja jest spójna tematycznie np. policja – https://znaczkopol.pl/znaczki/policja czy podróże. Przyda się tu także minimum średnia wiedza z zakresu historii filatelistyki. Oczywiście znaczki pocztowe należy odpowiednio przechowywać oraz chronić m.in. przed upływem czasu. Bez odpowiedniej znajomości rynku oraz jego uczestników nie pozyskasz produktu.

Znaczki pocztowe kolekcjonerskie nie posiadają usystematyzowanego cennika, w związku z czym istnieje ryzyko zakupu znaczka po zawyżonej cenie. Z drugiej strony my także możemy sobie nie zdawać sprawy z jego potencjału finansowego. Cena znaczka częściowo jest uwarunkowana wiekiem, natomiast większy wpływ ma rzadkość występowania danego egzemplarza.

Z uwagi na wiele czynników zmiennych oraz ogromną wiedzę, jaką powinny posiadać osoby interesujące inwestycjami w znaczki pocztowe, inwestować w filatelistykę powinni tylko ci, którzy nie boją się ryzyka i dobrze znają tematykę.

fb button

grab my essay banner

logo jooble