LG Electronics Mława - Lider w technologii cyfrowej

Share

Innowacyjne technologie, niepowtarzalne wyroby i nowoczesne modele produktów LG Electronics to jednym słowem inwestycja w przyszłość. Firma jest światowej skali liderem i pionierem technologicznym w dziedzinie elektroniki, telefonii komórkowej oraz artykułów gospodarstwa domowego. LG to cieszący się międzynarodową renomą wiodący producent telewizorów plazmowych oraz ciekłokrystalicznych, monitorów komputerowych, sprzętu audio i wideo, telefonów komórkowych, klimatyzatorów oraz pralek. Swoim rozwojem i wkładem LG Electronics Mława Sp. z o.o. przyczynia się do budowania marki LG oraz maksymalizacji wzrostu dochodów koncernu. Obecnie według rankingów „Polityki” oraz „Rzeczpospolitej” Spółka jest największym zakładem elektronicznym w Polsce.

 

Złota dekada
LG Electronics Mława (LGEMA) została utworzona w Polsce przez koncern LG w 1999 roku. Przejęła ona oficjalnie zakład CURTIS Electronics (CE). Nowa firma przejęła grunty, budynki i istniejące wyposażenie produkcyjne działającej od 1990 roku fabryki telewizorów oraz zatrudniła w niej prawie wszystkich pracowników CE w Mławie, tj. 250 osób. Początkowo w LGEMA produkowano tylko telewizory konwencjonalne (CRT), lecz dzięki inwestycjom dokonanym w 2000 i 2001 roku firma mogła zmienić strukturę produkcji i rozpocząć produkcję telewizorów wyższej klasy tj. telewizorów z płaskim kineskopem/ Flatron, telewizorów panoramicznych oraz telewizorów o przekątnej 32”. Roczna produkcja w tych latach ustabilizowała się na poziomie niespełna 500 tyś. sztuk. Lata 2003 i 2004 były ważnym okresem w historii LGEMA. Firma utworzyła Centrum Produkcji Komponentów na gruntach po upadłym przedsiębiorstwie „PRIMEX”, pobudowała nowe hale produkcyjne i magazynowe. W LGEMA rozpoczęto produkcję odbiorników telewizyjnych LCD oraz PDP. Nowe wyroby miały powstawać wg technologii przyjaznych środowisku naturalnemu poprzez całkowitą eliminację bądź znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Aby osiągnąć obrany cel spółka opracowała i wdrożyła wielorakie procedury jak na przykład przygotowanie zaplecza technicznego dla nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych (wykorzystanie technologii wtrysku z azotem) czy przygotowanie zaplecza dla nowych technologii lakierniczych (lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi). Stworzono również podstawy Centrum Produkcji Komponentów oparte na zasadzie udostępnienia infrastruktury technicznej dla wyspecjalizowanych małych i średnich firm współpracujących z LGEMA na zasadzie „outsourcingu”. Polityka firmy była kontynuowana w roku kolejnym, kiedy to zrealizowano rozbudowę bazy produkcyjnej i logistycznej, a także wprowadzono do produkcji nowe i nowoczesne wyroby. Rok 2005 był kolejnym kamieniem milowym. Podpisano wówczas umowę inwestycyjną pomiędzy rządem RP a koncernem LG. Było to przełomowe wydarzenie w historii firmy, które pozwoliło na bardziej dynamiczny rozwój. Koncern postanowił zainwestować 110 mln USD w rozbudowę fabryki w Mławie. Na dodatkowym obszarze miały powstać nowe hale produkcyjne, zdecydowano również o utworzeniu ośrodka badawczego. Powiększony zakład miał oferować 2150 nowych miejsc pracy. Firma uzyskała też oficjalne zezwolenie na działalność w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co oznaczało uzyskanie ulg podatkowych do 2017 roku. Dzięki utworzeniu wokół zakładu strefy dla kooperantów możliwe było zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach kolejnych setek pracowników. Inwestycja LG Electronics była wyrazem konsekwentnego realizowania strategii rozwoju koreańskiego giganta elektronicznego w Europie. Również w 2005 roku decyzją kapituły, składającej się z przedstawicieli ambasad i izb przemysłowo-handlowych reprezentujących kraje o największym znaczeniu inwestycyjnym w Polsce, firma LG Electronics Mława otrzymała tytuł Inwestora Roku 2005. W tym samym czasie koreańska inwestycja, w której roczna skala produkcji wyniosła 1,2 mln szt. produktów, została uznana za najlepszą na Mazowszu. Początek roku 2006 to wielkie wydarzenie. Została oddana do użytku nowa fabryka MA2 wraz z dużym zapleczem logistycznym. Nowa hala produkcyjna powstała w zawrotnym tempie pięciu miesięcy. W styczniu 2006 roku nastąpił odbiór obiektu, zaś w sierpniu tegoż roku wyprodukowano pierwszy moduł plazmowy. Zatrudnienie wzrosło do ok. 2000 pracowników, a produkcja w roku 2006 przekroczyła poziom 3 mln sztuk. W niedługim czasie rozpoczęto budowę nowej fabryki MA3, która została oddana do użytku wiosną 2007 roku. Wraz z ukończeniem budowy nowego zakładu spółka weszła w etap stabilizacji działań w przedsiębiorstwie. Wdrożono programy Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw) oraz skoncentrowano się na zwiększeniu OTD („on time delivery”) – czyli dostaw na czas do klientów. Pozwoliły one na usprawnienie procesu logistyki produktów, jak i sprowadzanych materiałów. Produkcja roczna sięgnęła 4,3 mln telewizorów i monitorów. Rok 2008 zapisał się w historii firmy jako rok innowacji. Był to niewątpliwie dobry rok dla zakładu. Końcowe raporty i podsumowania pokazały, że LGEMA uzyskała najlepsze wyniki wśród zagranicznych oddziałów LG poza Koreą. Dotyczyło to wzrostu produktywności, wydajności, oszczędności oraz jakości wyrobów w skali roku.

Nowe tendencje
Obecnie spółka realizuje cztery kluczowe strategie: maksymalizację przepływu gotówkowego (realizowaną poprzez wdrożenie poziomowanego systemu ssącego w procesie produkcji, skrócenie czasu dostarczenia produktu finalnego i zredukowanie zapasów), konkurencyjność kosztową we wszystkich obszarach (obejmuje m.in. innowacje kosztów stałych, wzrost wydajności i produktywności, konkurencyjność kosztową dostawców oraz przekazanie im idei Eliminacji Strat), innowacje w zarządzaniu łańcuchem dostaw (dotyczące przede wszystkim wzrostu bezpośrednich dostaw na czas, zwiększenia udziału lokalnych dostawców, zwłaszcza płyt głównych i obudów) oraz poprawa zdolności organizacyjnych (głównie zastępowanie koreańskiej kadry menadżerskiej polską). Plany produkcyjne przewidują utrzymanie poziomu z roku 2008, jednak obecny prezes Jang Hyeu Lee podkreśla, że jego marzeniem możliwym do zrealizowania w bieżącym roku w Mławie jest wyprodukowanie 6 mln odbiorników i monitorów. Taki wynik oznaczałby kolejny milowy krok w dziejach firmy, a także potwierdził jej dynamikę w czasie światowego kryzysu ekonomicznego. Światowe gospodarki weszły w okres wstrząsów ekonomicznych, które objawiają się niestabilnością walut, rosnącym bezrobociem, generalnie malejącym popytem, spadającą konsumpcją, spadkiem cen produktów elektronicznych. Nawet jeżeli w Polsce nie będzie podręcznikowej recesji, to LGEMA może mieć trudności z utrzymaniem pozycji na europejskich rynkach. Nie znaczy to wcale, że jest to niemożliwe. Wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że zarząd firmy ma dobrą strategię na kryzys. Dyrektor ds. Korporacyjnych Daniel Kortlan podkreśla, że spółka postawiła na innowacyjność orz nowoczesne zarządzanie personelem. Daje to znakomite wyniki. Jest obecnie na samym szczycie rankingów zakładów elektronicznych, co potwierdzają także opinie urzędników. „Logo LG kojarzone jest z wysoką jakością produktów. Branża elektroniczna, której Koncern jest czołowym i znanym na świecie reprezentantem, należy do tzw. przemysłów „wysokiej techniki”, których wyznacznikiem jest ultra - nowoczesność o wysokiej dynamice rozwoju, także w obszarze badań i innowacji” – mówi starosta mławski Włodzimierz Wojnarowski. Obecnie mławska fabryka LG cieszy się silną pozycją rynkową, lecz od początku swojej działalności spółka pokonała długą drogę, by znaleźć się na najwyższym szczeblu w swojej branży. Każdy rok wnosił kolejną, niezbędną cząstkę energii, pracy, pomysłowości i nowych projektów do tej „budowli”. Zapytany o powody tak wielkiego sukcesu, zwłaszcza jeśli chodzi o dużą wydajność zakładu, Jang Hyeu Lee odpowiada: „Opracowaliśmy nowe metody oceny wydajności dotyczące wszystkich aspektów naszej działalności. Prace naszych zespołów są oceniane co tydzień, a najlepsi pracownicy wynagradzani (…) Zmieniliśmy także system produkcji. Dawniej linia montażowa była przesuwana przez pracownika po ukończeniu danej czynności (tzw. metoda przepychu). Obecnie linia przesuwa się z małą prędkością (tzw. metoda ciągnięcia), a pracownik może dostosować swoje tempo pracy do linii montażowej bez konieczności uruchamiania linii każdorazowo po ukończeniu czynności. Po wprowadzeniu indywidualnej ewaluacji pracowników poziom absencji, który jest niezwykle ważny dla podtrzymania pracy na szczeblu hal produkcyjnych, znacznie się obniżył – z 10% do 1%” – relacjonuje prezes Lee. „Musieliśmy znaleźć najzdolniejszych do obsadzenia pozycji kierowniczych i to nam się udało. Wysoki poziom profesjonalizmu polskich menadżerów w LG Electronics Mława, a także ich chęć podejmowania nowych wyzwań zapewniają mnie, że przyszłość spółki jest w dobrych rękach” – dodaje.

Klejnot w koronie
LG Electronics Mława jest szanowaną firmą nie tylko w środowisku biznesowym, ale także w otoczeniu władz lokalnych Mławy. Bilateralne relacje układają się pomyślnie. Wystarczy nadmienić, że dzięki LGEMA w znacznym stopniu poprawiła się sytuacja na rynku pracy poprzez zatrudnienie pracowników w LGEMA oraz u współpracujących kooperantów w Centrum Produkcji Komponentów oraz w bliższym i dalszym otoczeniu. Dodatkowo spółka pozyskała dla miasta nowych inwestorów np. Dong Yang Electronics. W lokalnym środowisku firma utrzymała dobrą współpracę z miejscowym samorządem oraz zapisała nową pozytywną kartę – wsparła starania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie o uruchomienie w roku akademickim 2008/2009 kierunku „elektronika i telekomunikacja” na nowo powstałym na kampusie mławskim Wydziale Elektroniki. Następstwem było podarowanie uczelni monitorów LCD oraz telewizorów jak również aparatury badawczej na wyposażenie pracowni. Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa przyznaje, że „rozpoczęcie kształcenia młodzieży na poziomie wyższym w zakresie elektroniki, telekomunikacji i informatyki byłoby niemożliwe bez pomocy i zaangażowania w to wspólne dzieło firmy LG Electronics”. Niemniej ważnym aspektem stała się dla LGEMA pomoc dobroczynna dla placówek i instytucji oświatowych, kulturalnych, różnych organizacji, związków, stowarzyszeń i inicjatyw, co stanowi pewną formę uwieńczenia sukcesu LG Electronics zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

http://polskabankowosc.com.pl
Sprawdź aktualny ranking kredytów samochodowych z 2016 roku na polskabankowosc.com.pl
polskabankowosc.com.pl