BELOS-PLP - Międzynarodowe powiązania, nowoczesne zarządzanie

Share

BELOS-PLP to największy polski producent osprzętu sieciowego dla linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Firma działa w branży elektroenergetycznej od ponad sześćdziesięciu lat. Od samego początku utrzymuje ścisłą współpracę z wiodącymi biurami projektowymi oraz instytutami naukowo-badawczymi. Dzięki temu wyroby przedsiębiorstwa spełniają wymagane normy i odpowiadają najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym. 

Powojenne początki…

Historia firmy sięga czasów powojennych i nierozerwalnie wiąże się z rozwojem elektroenergetyki w Polsce. Już w 1947 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję osprzętu sieciowego do napowietrznej linii wysokiego napięcia budowanej na trasie Śląsk - Łódź. W 1950 roku zakład stał się własnością państwową, a wielkością produkcji zaspokajał potrzeby rynku krajowego na osprzęt sieciowy. Pod koniec 1953 roku zapadła decyzja o rozbudowie przedsiębiorstwa. Profil produkcji został rozszerzony o zespoły zasilające elektrofiltry oraz szafy sterownicze i rozdzielcze. W 1969 roku uruchomiono halę powłok ochronnych.

...i potransformacyjny rozwój

Pod wpływem transformacji gospodarczej w Polsce firma uległa wielu przemianom. W 1994 roku zakład został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Rok później 33% akcji przedsiębiorstwa wniesiono do zachodniego Funduszu Inwestycyjnego, a 15% akcji trafiło w ręce pracowników. W 2001 roku wraz z nowym zarządem dokonali oni wykupu menedżersko-pracownicznego spółki. Najnowsze i najważniejsze wydarzenie w firmowej historii nastąpiło w 2007 roku. Po wejściu inwestora strategicznego firma stała się częścią grupy Preformed Line Products (PLP) - światowego wytwórcy i dostawcy produktów, technologii oraz rozwiązań dla systemów komunikacyjnych i energetycznych. Siedziba firmy PLP – założonej w 1947 roku i notowanej na NASDAQ – znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Cleveland w stanie Ohio. Wraz z innymi zakładami na terenie USA, PLP stanowi międzynarodową korporację, która dostarcza swoje wyroby klientom na całym świecie. Odbywa się to poprzez działalność podległych spółek w takich krajach jak: Australia, Brazylia, Chiny, Hiszpania, Indonezja, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, RPA, Tajlandia oraz Wielka Brytania. Z perspektywy trzech lat współpraca przebiega bardzo dobrze. Wejście do grupy otworzyło przed firmą nowe możliwości rozwoju. Dotyczy to zarówno oferty produktowej (rozszerzenie asortymentu o nowe grupy wyrobów), jak i rynków, na których prowadzona jest działalność (współpraca z innymi oddziałami, wymiana doświadczeń). Ponadto, PLP jest właścicielem, którego nie da się nie lubić. Firma dba o długookresowy rozwój BELOS-PLP i jej pracowników. Dowodem na to są liczne przedsięwzięcia inwestycyjne (rozbudowa laboratorium, zakup nowych maszyn), jak i inwestycje w samych pracowników (specjalistyczne szkolenia i kursy, studia podyplomowe). Strategiczne podejście PLP do oddziału w Polsce potwierdza również fakt, że do tej pory właściciel nie pobrał dywidendy od wypracowanych zysków.

Jakość, doświadczenie i orientacja na Klienta

Przedsiębiorstwo jest przekonane, że ważną rolę w osiągnięciu dzisiejszej pozycji rynkowej odegrały trzy czynniki: wysoka jakość produktów, rozbudowany know-how i wszechstronne doświadczenie oraz elastyczność w realizacji zamówień od klientów. O koncentracji na najlepszej jakości produktu świadczy certyfikat ISO 9001:2000, liczne wyróżnienia i nagrody branżowe oraz doskonałe referencje Klientów, którzy mogą być pewni, że wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i produkcji osprzętu sieciowego idzie w parze z pełną odpowiedzialnością za wyroby i skutki ich eksploatacji. Należy również podkreślić , że pomimo wieloletniej pozycji monopolisty, firma zawsze starała się, aby współpraca z Klientami opierała się na partnerstwie, a ich potrzeby były realizowane jak najpełniej. Zaufanie udało się więc zbudować na jakości i niezawodności produktów oraz elastycznym podejściu do Klienta. Zaufanie tak duże, że większość linii elektroenergetycznych w Polsce była i jest budowana z użyciem osprzętu BELOS-PLP.

Nowoczesne metody zarządzania

Duży wkład w rozwój firmy mieli pracownicy. Ich zaangażowanie było szczególnie ważne pod koniec lat 90-tych, kiedy firma borykała się z poważnymi trudnościami. To właśnie wtedy, dzięki kooperacji z pracownikami, udało się stworzyć organizację, która może konkurować na rynkach międzynarodowych, sięgać po coraz bardziej ambitne projekty i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Bez zaangażowania i wytrwałej pracy całego zespołu BELOS-PLP, osiąganie dobrych wyników byłoby bardzo trudne. Aktualnie firma zatrudnia 215 pracowników, z czego blisko 70% stanowią pracownicy produkcyjni. W przypadku zwiększonej liczby zamówień przedsiębiorstwo nawiązuje współpracę z pracownikami czasowymi. Strategia personalna firmy BELOS-PLP opiera się na indywidualnym podejściu do każdego pracownika. Osoby zatrudnione w BELOS-PLP mają szansę na samorozwój – przedsiębiorstwo finansuje udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach językowych, studiach podyplomowych i menedżerskich. Każdy pracownik podlega okresowej ocenie, której wyniki są omawiane z bezpośrednim przełożonym. Na podstawie tych rozmów opracowywane są indywidualne ścieżki rozwoju. Ich zarys powstaje w ścisłej konsultacji z pracownikami, których dotyczą. Dodatkowo firma stara się wyzwolić wśród pracowników inicjatywę i aktywność, oczekując nie tylko dobrego wykonywania swoich obowiązków, ale również innowacyjności i pomysłowości w działaniu. Podejmuje również starania, aby atmosfera pracy była przyjemna. Od wielu lat przedsiębiorstwo organizuje cykliczne imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin. Do tej pory odbyły się m.in.: wspólne wyjazdy na narty, kuligi, rajdy czy rodzinny piknik. Dzięki darmowym biletom pracownicy mogą również brać udział w różnych wydarzeniach ze świata kultury. Biorąc pod uwagę inne obszary działalności firmy, innowacyjne podejście do zarządzania jest również widoczne w działalności sprzedażowej. Zarządzanie sprzedażą opiera się m.in. na wyznaczaniu konkretnych celów i osób odpowiedzialnych za ich realizację. Natomiast w obszarze zarządzania organizacją duży nacisk kładzie się na poszukiwanie metod na bardziej efektywną i elastyczną pracę oraz optymalizację struktury organizacyjnej i kosztowej. Warto dodać, że od dwóch lat firma wdraża zasady filozofii Lean Manufacturing (LM). Wykorzystuje coraz więcej technik LM i zdobywa kolejne szczeble. Wszystko po to, aby zakład działał efektywniej i sprawniej.

Cztery jednostki

Działalność produkcyjna i usługowa firmy BELOS-PLP prowadzona jest obecnie w ramach czterech odrębnych jednostek, tzw. Business Units (BU). Są to: BU Osprzęt Sieciowy, BU Elektryczny, BU Cynkownia oraz BU Konstrukcje Stalowe. Od samego początku istnienia firmy dominującym obszarem działalności jest produkcja osprzętu sieciowego. Jak wspomniano już wcześniej, większość linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia w Polsce było i jest budowanych z wykorzystaniem osprzętu sieciowego produkcji BELOS-PLP. Firma jest jednym z głównych dostawców osprzętu dla całej grupy PLP oraz jej centrum badawczo-rozwojowym. W ramach tej grupy produktów oferta asortymentowa obejmuje ponad 2500 wyrobów i jest stale rozwijana. Obejmuje m.in.: osprzęt do linii z przewodami gołymi WN, SN i NN, osprzęt stacyjny (w tym osprzęt rurowy), osprzęt do linii napowietrznych z przewodami izolowanymi NN i SN, osprzęt do przewodów światłowodowych, osprzęt oplotowy, osprzęt kolejowy do sieci trakcyjnych oraz osprzęt telekomunikacyjny. BELOS-PLP specjalizuje się ponadto w produkcji urządzeń zasilających elektrofiltry. Oprócz głównego zespołu zasilającego, składającego się z szafy sterowniczej i wysokonapięciowego zespołu prostowniczego, oferuje urządzenia pomocnicze instalacji elektrycznej elektrofiltru. Oferta obejmuje m.in.: szafy pola zasilającego, rezystory tłumiące, przełączniki wysokiego napięcia, skrzynki sterowania lokalnego, zabezpieczeń i sygnalizacji oraz sterowania układem odpopielania. Na własne potrzeby oraz dla klientów zewnętrznych firma świadczy również usługi cynkowania ogniowego. Proces cynkowania przebiega w specjalnych halach (w przypadku większych elementów), a mniejsze elementy oraz elementy seryjne podlegają procesowi w koszykach transportowanych następnie do centryfugi. Proces cynkowania jest w pełni kontrolowany dzięki automatycznemu systemowi kontroli oraz ciągłemu zapisowi temperatury. Powłoki cynkowe nanoszone metodą zanurzeniową spełniają wymagania jakościowe określone w normie PN-EN ISO 1461. Wyposażenie cynkowni obejmuje wannę umożliwiającą ocynkowanie elementów o maksymalnych wymiarach 2500x1100x1500 mm. Firma przyjmuje zlecenia dotyczące: elementów infrastruktury drogowej, drobnych elementów seryjnych, elementów małej architektury oraz dowolnych elementów zgodnie z życzeniami klienta. Firma wykonuje ponadto konstrukcje przestrzenne w wyniku gięcia, cięcia i profilowania blach oraz ich łączenia.

Działalność eksportowa i wyzwania na przyszłość 

Sprzedaż eksportowa firmy zależy od koniunktury na rynkach zagranicznych, utrzymuje się na jednak na poziomie 20-40% ogólnej wartości sprzedaży. W 2009 roku – podobnie jak wiele innych firm z branży energetycznej – przedsiębiorstwo odczuło skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Wstrzymywane inwestycje ograniczyły liczbę zamówień napływających zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Cały czas rozwija się natomiast współpraca BELOS-PLP z innymi oddziałami PLP. Dzięki temu firma uczestniczy w dużych projektach, nie tylko w Europie (Anglia, Francja), ale też w Ameryce Północnej (USA, Kanada) i Południowej (Brazylia) czy Afryce (Maroko, RPA, Nigeria). To właśnie z tymi ostatnimi rynkami firma wiąże duże nadzieje. Cały czas stara się również zaistnieć na rynkach wschodnich sąsiadów (Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś). Co więcej, dalszy rozwój wychodzących z kryzysu gospodarek nie będzie możliwy bez coraz większej ilości energii, nawet pomimo wdrożonych programów efektywnościowych. Oznacza to, że przedsięwzięcia inwestycyjne w energetyce będą kontynuowane. Dla BELOS-PLP to duża szansa na pozyskanie nowych projektów. Bez wątpienia wyzwaniem będzie postępująca globalizacja, łączenie się dużych firm z branży oraz coraz większe znaczenie producentów z Azji. Pomimo tych utrudnień, firma jest gotowa stawić czoła przyszłości. Wejście do Grupy PLP umożliwiło jej bowiem pozyskiwanie nowych rynków. Dodatkowym plusem jest doświadczenie firm sióstr, które wzmacnia przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. 