magazine top

faktoring

W ofercie większości firm faktoringowych możemy znaleźć dwa podstawowe rodzaje faktoringu – faktoring z regresem i bez regresu, a czasem też tzw. faktoring mieszany będący połączeniem dwóch pierwszych. Na czym właściwie polegają te usługi, czym się od siebie różnią oraz jakie są ich wady i zalety w konkretnych sytuacjach?

Faktoring bez regresu
Nazywany bywa również faktoringiem pełnym. To najprostsza forma faktoringu polegająca na tym, że firma faktoringowa (faktor) finansuje fakturę wystawioną przez faktoranta (podmiot korzystający z usługi) kontrahentowi. Przekazana na rzecz faktoranta suma jest pomniejszona o odpowiednią opłatę. Po podpisaniu umowy faktor po prostu przejmuje wierzytelność wraz z całym ryzykiem – kontrahent faktoranta od tej chwili odpowiada wobec niego.

Faktoring bez regresu jest rozwiązaniem bardzo wygodnym, jednak znacznie droższym niż faktoring z regresem i, co za tym idzie, mniej popularnym.

Faktoring z regresem
Mechanizm w przypadku faktoringu z regresem jest nieco inny – po przekazaniu na rzecz faktoranta pieniędzy wobec faktora odpowiada nie jego dłużnik, ale on sam. Najpierw faktorant wystawia dłużnikowi fakturę. Następnie faktor finansuje ją przekazując na rzecz faktoranta odpowiednią sumę pomniejszoną o opłatę za usługę. Stosunek wierzytelności pozostaje tu jednak bez zmian – wierzycielem dłużnika nadal jest faktorant, natomiast faktor zostaje wierzycielem faktoranta. Faktoring z regresem jest dla firmy faktoringowej przedsięwzięciem znacznie mniej ryzykownym niż faktoring pełny, dlatego też jest mniej kosztowny i znacznie bardziej popularny.

Porównanie
Jeśli chodzi o cenę samej usługi, zdecydowanie wygrywa faktoring z regresem. Podobnie, jeśli chodzi o dostępność – usługa ta jest zazwyczaj dostępna dla wszystkich podmiotów, również tych niewielkich i nowych na rynku, które nie mają jeszcze zdolności kredytowej, a także zadłużonych, bez czystej historii kredytowej. W przypadku faktoringu pełnego będziemy nie tylko dłużej czekać na decyzję, bo proces weryfikowania opłacalności pożyczki potrwa znacznie dłużej, ale również więcej zapłacimy i nie możemy wykluczyć, że otrzymamy odmowę. Z punktu widzenia faktoranta faktoring z regresem opłaca się zawsze wtedy, gdy kontrahent któremu wystawił fakturę jest pewny i nie trzeba obawiać się problemów ze spłatą. Zawierając umowę faktoringu pełnego w przypadku transakcji bardziej ryzykownej pozbywamy się problemu, choć kosztuje to więcej. Dodatkową zaletą faktoringu z regresem jest możliwość skorzystania z faktoringu tajnego, w którym kontrahent nie otrzymuje żadnej informacji o udzieleniu usługi. W faktoringu bez regresu, ze względu na zmianę stosunków wierzytelności, informacja taka musi do niego trafić.

To, z którego rodzaju faktoringu najlepiej będzie skorzystać, zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji – nie da się jednoznacznie określić który jest lepszy. Powyższe informacje powinny jednak pomóc określić, które z rozwiązań będzie najbardziej odpowiednie dla naszej firmy.

fb button

grab my essay banner

logo jooble