magazine top

small-business-erp-solutions01

W Polsce działa ponad 70 tysięcy biur rachunkowych, które świadczą usługi księgowe i kadrowe dla blisko 2 milionów przedsiębiorców. Z roku na rok liczba biur zwiększa się, ponieważ stale wzrastające koszty utrzymywania pracowników etatowych, skłaniają właścicieli firm do poszukiwania outsourcingu księgowego.

Okazuje się, że to nie tylko tańsze, ale często i bardziej efektywne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Specyfika funkcjonowania biura rachunkowego, wymaga od zatrudnianych w nim księgowych, nierzadko obsługi kilku podmiotów. Tylko w ten sposób biuro rachunkowe może zaoferować swoje usługi w atrakcyjnych dla przedsiębiorców cenach i skłonić ich do postawienia na outsourcing. Olbrzymia ilość dokumentów finansowych i kadrowych, a także potrzeba śledzenia dynamicznie zmieniających się przepisów prawno-podatkowych – sprawia, że pracownicy biur rachunkowych są mocno dociążani. Sprzyja to przemęczeniu, przez co wzrasta ryzyko popełnienia błędów, poza tym znacząco spada wydajność pracy.

Na szczęście zapobiegliwe i operatywne biura rachunkowe, korzystają z różnych udogodnień, m. in. systemu Comarch ERP Optima. Oprogramowanie to zyskuje na funkcjonalności i efektywności dzięki zindywidualizowanym schematom księgowym, we wdrażaniu których na uwagę zasługuje oferta firmy eITC.online.

- Proponowane przez nas schematy księgowe, dedykowane są dla wszystkich prowadzących pełną księgowość, ze szczególnym uwzględnieniem biur rachunkowych. Podstawowym założeniem jest ułatwienie pracy poprzez minimalizację liczby ręcznych przeksięgowań i towarzyszących temu ewentualnych pomyłek. Innowacyjne i „skrojone” na miarę potrzeb biura schematy księgowe, to oszczędność czasu, a w efekcie uwolnienie potencjału, który można spożytkować na inne cele, np. obsługę dodatkowego klienta czy aktualizację wiedzy podatkowej – zachwala rozwiązania oferowane przez eITC.online – Tomasz Rejmer, współwłaściciel firmy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w księgowości.

Wydajne schematy księgowe w praktyce
Aplikacja Comarch ERP Optima, wsparta zintegrowanymi schematami księgowania, to w efekcie odciążenie operatora odpowiedzialnego za kompleksową obsługę rachunkowo-kadrową klienta. W tradycyjnej formule, zaksięgowanie niemal każdego dokumentu, poprzedzone jest szeregiem ręcznych i żmudnych czynności. Łatwo przy tej okazji popełnić błąd, który może mieć przykre konsekwencje i stać się przedmiotem czasochłonnej korekty. Wśród przykładowych modułów i schematów księgowych automatyzujących pracę, można znaleźć takie zagadnienia jak: amortyzacja, rejestry sprzedaży i zakupu, deklaracje VAT, a nawet różnice kursowe – dla podmiotów trudniących się handlem zagranicznym. Bardzo przydatnymi i praktycznymi schematami księgowymi są również „Listy płac”, skorelowane z modułem „Kadry i Płace”, które pomogą w poprawnym rozksięgowaniu wszystkich składowych firmowych wynagrodzeń. Inteligentne schematy księgowe eITC.online precyzyjnie identyfikują też wydatki/obciążenia stanowiące i niestanowiące koszt uzyskania przychodów.

Precyzyjna identyfikacja i eliminacja czasochłonnych oraz nieproduktywnych działań, to klucz w optymalizacji, a także zwiększaniu efektywności księgowania. Szybko i logiczne uporządkowane dane, mogą być podstawą do generowania raportów rachunkowości zarządczej oraz optymalizacji rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorstwa.