Szkolenia okresowe BHP – także przez internet

Share

szkolenie

Samo szkolenie wstępne w dziedzinie BHP nie wystarczy. Koniczne jest również regularne uczestniczenie w szkoleniach okresowych, których głównym celem jest aktualizacja i ugruntowanie posiadanej już wiedzy o bezpieczeństwu higieny i pracy. Teraz z takich szkoleń można skorzystać również przez internet!

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie swoich pracowników w zakresie BHP. Bez szkolenia wstępnego pracownik nie może rozpocząć pracy na swoim stanowisku, nie może go też kontynuować, gdy nie będzie posiadał ważnych szkoleń okresowych. Zostały one wprowadzane po to, aby informować pracowników o tym, z jakim ryzykiem i zagrożeniami związana jest praca na zajmowanym stanowisku.

W przeciwieństwie do szkoleń wstępnych szkolenia BHP okresowe nie wymagają już uczestnictwa w tak zwanym instruktażu stanowiskowym. Obejmują one ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą danego typu stanowiska zajmowanego przez pracownika.

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 3 lata
- pracownicy na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż 1 raz w roku
- osoby będące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami, w tym kierownicy, mistrzowie, brygadziści – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 5 lat
- pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 6 lat
- pracownicy inżynieryjno-techniczni, między innymi technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 5 lat
- pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – szkolenie powinno być wykonane nie rzadziej niż raz na 5 lat

Warto wskazać, że pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych wykonuje się w czasie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Forma szkoleń okresowych BHP
Przepisy wskazują, że szkolenie okresowe w zakresie BHP może być wykonane w kilku formach – kursu, samokształcenia kierowanego lub seminarium. W związku z tym szkolenie możemy wykonać również przez internet w formie e-learningu. Jest to wygodniejsza forma nauki dla pracowników oraz tańsza dla pracodawców. Do wykonania szkolenia potrzebny jest tylko komputer oraz dostęp do internetu. Szkolenie najczęściej ma formę prezentacji przedstawiającej informacje z dziedziny BHP.

Ze szkoleń okresowych można skorzystać w Krakowie w firmie HSEC, która posiada w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i prowadzi szkolenia BHP w szerokim zakresie.