magazine top

00056576

Jeszcze do niedawna wszystko wrzucało się do jednego worka i nikt nie zastanawiał się nad tym, co potem dzieje się z takimi śmieciami. Wiele zmieniło się od momentu, kiedy zmienił się system gospodarowania odpadami i wiele rodzin podjęło się segregacji śmieci. W jaki sposób to robić i na jakie kategorie dzielić wyprodukowane odpady?

Segregacja nie musi być trudna, ale warto wypracować sobie odpowiedni system

Zazwyczaj to firma, która odbiera od nas śmieci dostarcza nam odpowiedni pojemnik, gdzie w czarnych workach umieszczamy odpady zmieszane. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, jak segregować niektóre odpady, możemy sprawdzić w sieci to, gdzie je umieszczać, albo też umieścić je właśnie w czarnym worku. Osobno natomiast segregujemy szkło, a także plastik. Najczęściej do segregacji tych śmieci nie otrzymujemy już specjalnych pojemników, a same worki, w które pakuje te śmieci, które z definicji powinny być dość czyste.

- Worki i pojemniki w kolorze niebieskim to śmieci makulaturowe, a więc wszelkiego rodzaju papier, tektura czy też kartony, czasopisma, zeszyty.
- Pojemniki żółte dedykowane są na tworzywa sztuczne, a więc opakowania plastikowe, butelki oraz metalowe puszki.
- Pojemniki białe i zielone przeznaczone są na szkło.
- Pojemnik na bioodpady ma kolor brązowy. Bioodpady to wszelkie pozostałości żywnościowych produktów roślinnych, obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy, trawa, liście i inne tego rodzaju odpady, z których szybko może wytworzyć się kompost.

Bioodpady - nowa kategoria śmieci

Być może dla wielu osób bioodpady są czymś nowym. Przede wszystkim chodzi o to, aby wydzielać z innych śmieci te odpady, które bardzo szybko mogą zostać rozłożone przez przyrodę - na rozłożenie takich śmieci potrzeba zaledwie kilku miesięcy. Aby takie śmieci gromadzić konieczny jest specjalny pojemnik na bioodpady - takich śmieci nie pakujemy w żadne foliowe worki, a w momencie, kiedy w takie worki je gromadzimy to zawsze trzeba je potem przesypać do specjalnego, dedykowanego do tego celu pojemnika, w którym będzie wytwarzał się kompost.

Pojemniki na bioodpady - https://abrys-technika.pl/pojemniki-na-bioodpady-2/

fb button