magazine top

home-office-2452806 1920

Wpływ na wysokość odszkodowania z OC sprawcy ma przede wszystkim typ poniesionej szkody, a także przybliżone koszty jej naprawy. Elementy te oceniane są przez rzeczoznawcę na podstawie zdjęć lub oględzin uszkodzonego pojazdu po zgłoszeniu szkody. Warto pamiętać, że osoba poszkodowania ma prawo zarówno do rekompensaty finansowej, jak i do bezgotówkowego rozliczenia szkody z OC.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, chroniącym wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Likwidacja szkody z OC sprawcy
Właściciele pojazdów mechanicznych mają obowiązek wykupić polisę OC w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. W celu zminimalizowania kosztów zaleca się zakup OC przez internet. Za brak ważnej polisy grożą wysokie kary finansowe (nawet do kilku tysięcy zł). Jeśli sprawca wypadku nie ma wykupionego OC, może narazić się nawet na odpowiedzialność karną. W takim przypadku osobie poszkodowanej wypłacana jest rekompensata z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W celu likwidacji szkody z OC sprawcy należy spisać oświadczenie na miejscu zdarzenia, a także wezwać rzeczoznawcę, który dokona oględzin uszkodzonego pojazdu. Jeśli doszło do drobnej stłuczki lub kolizji, wystarczy wykonać kilka zdjęć samochodu i miejsca zdarzenia. Osoba poszkodowana ma aż trzy lat na ubieganie się o swoje prawa i zlikwidowanie szkody z OC sprawcy. Wynika to z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ocena szkody przez ubezpieczyciela
Po złożeniu oświadczenia i oględzin auta przez rzeczoznawcę, towarzystwo ubezpieczeniowe wystawia kosztorys, który stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Bardzo często przybliżone koszty naprawy samochodu są mocno zaniżone przez ubezpieczycieli. Jednakże osoba poszkodowana ma prawo negocjować wysokość odszkodowania. Przy sporządzaniu kosztorysów firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj podają minimalne koszty naprawy samochodu, np. posiłkują się cenami części zamiennych, zamiast oryginalnych.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody z OC sprawcy
Warto pamiętać o tym, że szkodę można zlikwidować w sposób bezgotówkowy. W praktyce polega to na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza koszty naprawy z wybranym warsztatem w ramach wykupionego ubezpieczenia samochodu. Do rozliczenia dochodzi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez serwis naprawy samochodów. Jest to rozwiązanie korzystne, ponieważ osoba poszkodowania nie musi martwić się o to, że odszkodowanie nie pokryje kosztów naprawy.

fb button