Łosoś Ustka - 60 lat w służbie morza

Share

Od tysięcy lat morza i oceany zapewniały dwie, niezwykle istotne dla rozwoju ludzkości rzeczy: zdrową żywność i bezkres marzeń. Pragnienie zdobywania nowych szlaków handlowych, powiększania wiedzy o świecie, sięgania tam, gdzie nie sięgnął żaden człowiek, zadecydowały w dużej mierze o rozwoju nauki, technologii, a wybitni żeglarze zajęli poczesne miejsce na kartach historii. Dziś, gdy na mapach brak już białych plam, morza i oceany nie kuszą już tak, jak kiedyś, choć wciąż są dzikim, nieujarzmionym żywiołem. Ich rola zmieniła się na przestrzeni wieków. Obecnie zapewniają pracę milionom ludzi, są podstawą gospodarek wielu krajów świata, ale jednocześnie nadal dostarczają najzdrowszej żywności znanej człowiekowi.  

W ostatnich latach, na fali globalnego wzrostu świadomości ekologicznej, człowiek zaczyna rozumieć, że dbałość o czyste, nieskażone morze zwróci się tysiąckrotnie nie tylko w księgowym rachunku zysków i strat, ale także w świadomości pokoleń, które przyjdą po nas. Przybywa firm, które zdają sobie sprawę, iż połączenie najwyższej jakości oferowanego produktu i troski o środowisko naturalne, gwarantuje zarówno wzrost wartości przedsiębiorstwa w oczach klientów i akcjonariuszy, jak i zwyczajną, ludzką satysfakcję z otoczenia opieką naszego wspólnego dobra, jakim jest przestrzeń morska. Jedną z takich firm, firm, które osiągnęły najwyższy poziom świadomości biznesowej, jest Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku pod Słupskiem.

Historia

Już w momencie założenia firmy, w 1954 roku, Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Łosoś”, wtedy zlokalizowana w usteckim porcie pozytywnie wyróżniała się na tle innych państwowych przedsiębiorstw okresu wczesnego PRL’u niezwykłym rozmachem i wszechstronnością działalności. Nie tylko zajmowała się połowami ryb, ich przetwórstwem i sprzedażą, oraz produkcją konserw rybnych, ale także pomagała przy remontach kutrów, produkcji sieci rybackich i lodu, a przy tym nie zapominała o działalności socjalnej: partycypowała przy budowie bloków mieszkalnych, a dzieciom swoich pracowników zapewniała opiekę przedszkolną. Okres transformacji ustrojowej i dynamicznej prywatyzacji w latach 90. spowodował wyspecjalizowanie się działalności firmy: Spółdzielnia „Łosoś” postawiła na produkcję konserw rybnych i rozpoczęła proces wieloletnich inwestycji, mających na celu dostosowanie posiadanych środków trwałych do standardów nowoczesnego przetwórcy. Przemyślane inwestycje okazały się wielkim sukcesem firmy, która stała już jednak w obliczu nowych wyzwań. W 2000 roku nastąpiło długo przygotowywane przekształcenie Spółdzielni w spółkę prawa handlowego, co było niezbędnym warunkiem zachowania pozycji konkurencyjnej firmy i ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju organizacji. Tak powstała, globalnie dziś rozpoznawalna firma Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o., w której znaleźli zatrudnienie wszyscy pracownicy Spółdzielni – razem 280 osób. Następne lata to już nieprzerwany rozwój przedsiębiorstwa: nowe zakłady produkcyjne, wzrost kapitału, zwiększenie zatrudnienia do poziomu ponad 380 Pracowników, najnowocześniejsze maszyny i doskonałe umiejęstności zarządcze pozwoliły na rozpoczęcie globalnej ekspansji firmy, znaczne poszerzenie asortymentu, wypracowanie najwyższych standardów obsługi Klienta i zbudowanie cieszącej się szacunkiem i zaufaniem marki sygnującej świeżość, doskonały smak i najwyższą jakość oferowanych produktów. Dziś Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o. jest niekwestionowanym liderem w produkcji konserw rybnych w Polsce, firmą, której produkty są znane i cenione na czterech kontynentach, choć działalność eksportowa obejmuje około 15 % produkcji, osiągającej dzięki najnowocześniejszym technologiom poziom ponad 250 tysięcy sztuk konserw rybnych dziennie. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie, olbrzymi potencjał Pracowników firmy, codzienne zaangażowanie i ciężka praca w trosce o dobro Klienta i czystość środowiska naturalnego powodują, że „Łosoś” jest na fali i zapewne nie spadnie z niej szybko.

Polityka jakości

Sekret sukcesu Przetwórstwa Rybnego „Łosoś” tkwi w stałej dbałości o najwyższą jakość oferowanych produktów. Współczesny Konsument – obywatel kraju rozwiniętego charakteryzuje się bardzo wysokimi wymaganiami jakościowymi w odniesieniu do kupowanych produktów i usług, szczególnie jeśli chodzi o zakupy żywnościowe. Produkty z tej branży muszą spełniać szereg najbardziej surowych standardów, zarówno w zakresie ich walorów zdrowotnych, jak i smakowych. Klient usatysfakcjonowany pierwszym kontaktem z danym produktem nie musi koniecznie stać się Klientem lojalnym, przywiązanym do tylko jednej marki. To wszystko powoduje, iż firma działająca we wrażliwym sektorze przetwórstwa rybnego jest zobowiązana do podejmowania codziennych starań w celu ciągłego podwyższania jakości własnych produktów. Przedsiębiorstwo „Łosoś”, które perfekcyjnie rozpoznaje i odpowiada na ciągle zmieniające się potrzeby Klienta, odniosło sukces na tej płaszczyźnie dzięki efektywnej realizacji komplementarnych założeń w różnych obszarach działalności firmy. Po pierwsze „Łosoś” przeprowadził szereg inwestycji, które spowodowały, iż firma może się pochwalić najnowocześniejszym parkiem maszyn, najbardziej zaawansowanymi technologicznie specjalistycznymi urządzeniami przetwórczymi, oraz elastycznymi możliwościami produkcyjnymi dzięki posiadaniu niezwykle wydajnych linii produkcyjnych. Pracujący przy nich, świetnie przygotowani do swoich obowiązków Pracownicy organizacji, są najważniejszym ogniwem działalności produkcyjnej. Firma stale pracuje nad podnoszeniem kwalifikacji Pracowników dzięki organizowanym szkoleniom i kursom rozwijającym także umiejętności miękkie, aby wszystkie działania każdego Pracownika podporządkowane było osiągnieciu najważniejszego celu firmy – satysfakcji Klienta. Warto także zwrócić uwagę na rozbudowaną infrastrukturę organizacji: „Łosoś” może być dumny z innowacyjnych zakładów produkcyjnych, własnej chłodni i doskonale przystosowanych do potrzeb przetwórstwa rybnego magazynów, ale szczególną atencją firma otacza własną oczyszczalnię ścieków, gdyż w trosce o dobro środowiska naturalnego, żadne nakłady nie wydają się zbyt duże. Po drugie firma zwraca baczną uwagę na zmieniające się gusta Klientów, aby perfekcyjnie dopasować swoją ofertę asortymentową do zapotrzebowania rynkowego. Służy temu doskonale rozwinięta sieć profesjonalnie przygotowanych przedstawicieli handlowych, najwyższe standardy w zakresie precyzji i terminowości dostaw oraz szerokiego wachlarza usług posprzedażowych, a także ciągle poszerzana paleta produktów firmy, skupionych pod dwiema markami, „Łosoś” i „Pirat”, wśród których możemy znaleźć między innymi szproty, śledzie, makrele i łososie w różnorodnych postaciach: w sosie pomidorowym, koperkowo – musztardowym, pieczarkowym, meksykańskim, w olejach aromatyzowanych i sosie własnym, różnego rodzaju sałatki i paprykarze, oraz filety „Po gdańsku” i wiele innych. Wszystkie produkty charakteryzują się doskonałym smakiem, przygotowywane są w poszanowaniu wieloletniej tradycji przetwórczej, bez udziału konserwantów. Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów, Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o. nawiązało współpracę ze wszystkimi wielkimi sieciami handlowymi w Polsce, a doskonałe konserwy rybne firmy obecne są nawet w takich krajach, jak Kanada i Australia. Po trzecie wreszcie, firma „Łosoś” przykłada wielką wagę do zachowania najwyższych standardów w zakresie procedur produkcyjnych i norm jakościowych, czego wyrazem są, zakończone sukcesem, starania firmy w celu pozyskania najbardziej prestiżowych Certyfikatów jakościowych, takich jak dokument International Food Certificate przyznawany przez rozpoznawalną globalnie organizację TUV Nord – Cert i Certyfikat BRC, certyfikujący między innymi procesy kontroli produktu i samej produkcji. Organizacja spełnia także najsurowsze wymogi stawiane przez system HACCAP. Ponadto, firma „Łosoś” ze szczególną starannością monitoruje jakość dostarczanych surowców, co gwarantuje, iż firma podejmuje współpracę tylko z najlepszymi dostawcami.

Nagrody i wyróznienia

Pełna sukcesów, wieloletnia działalność firmy „Łosoś” zaowocowała powszechnym szacunkiem i podziwem wielu organizacji prowadzących rankingi najlepszych przedsiębiorstw w Polsce. Dzięki ciężkiej pracy wszystkich Pracowników firmy, „Łosoś” jest laureatem wielu prstiżowych nagród i wyróżnień, między innymi trzykrotnym zdobywcą „Gazel Biznesu” i „Gepardów Biznesu”, nagród przyznawanych nabardziej dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom, posiadaczem certyfikatu „Rzetelna Firma” – nagrody za transparentność finansową i terminowe regulowanie zobowiązań. Firma została także uhonorowana znakiem „W pełni zaradni” w 2007 roku, promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, oraz nagrodą „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Warte odnotowania są także bardzo wysokie miejsca firmy w różnorodnych kategoriach Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii „Lojalność Klientów” a także wielu innych nagród i wyróżnień w zakresie jakości, dyscypliny finansowej, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Podsumowanie

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o. jest doskonałym przykładem na to, że aby osiągnąć sukces rynkowy, należy bezustannie podejmować odpowiedzialne decyzje w wielu obszarach działalności firmy. Trzeba posiadać doskonałe kompetencje, silne zaplecze technologiczne, oddanych i lojalnych Pracowników, ale przede wszystkim trzeba mieć wizję. Wizję, która konsekwentnie realizowana, pozwala nie tylko na zbudowanie silnej, liczącej się globalnie firmy produkcyjnej, ale także na rozwój świadomości ekologicznej w kontekście utrzymania czystości mórz i oceanów. Olbrzymie wysiłki prowadzone przez firmę „Łosoś”, aby zrealizować wszystkie założenia tej wizji powinny być dla wszystkich przedsiębiorców wzorem i nauką, albowiem gra toczy się o stawkę większą, aniżeli tylko o wzrost przychodów w corocznych sprawozdaniach finansowych. Chodzi o cały szereg wartości pozafinansowych, takich jak posztrzeganie naszego otoczenia w kategoriach ekologicznych, wybieganie myślą daleko w przyszłość w trosce o przyszłe pokolenia. Jeśli przykład firmy „Łosoś” zainspiruje innych do traktowania kwestii odpowiedzialności na wielu płaszczyznach do wejścia na wyższy poziom świadomości biznesowej, wtedy uczynimy kolejny krok na drodze do stanu poszanowania natury, a nie tylko brania z niej tego co najlepsze. 