Producent obiektów suszarniczo-magazynowych. Nowoczesność i innowacyjność dla rolnictwa

Share

ferrum

FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (województwo dolnośląskie) jest wiodącym producentem kompleksowych obiektów suszarniczo-magazynowych, przeznaczonych dla różnego rodzaju produktów rolnych (zbóż, w tym kukurydzy, roślin strączkowych i oleistych oraz pasz). To dynamicznie rozwijająca się, nowoczesna firma, obecna w Polsce, Niemczech, Rumunii, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Czechach  i w Mongolii.

Specjalizacja
FEERUM specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają najlepszą pielęgnację, ochronę i bezpieczeństwo przechowywanego ziarna, zgodnie z prawem do właściwej żywności i osiągania odpowiednich dochodów zrównoważonego rolnictwa. Producent oferuje kompleksowe zespoły suszarniczo-magazynowe oparte na unikalnych, innowacyjnych rozwiązaniach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego i dokonaniach wiodących ośrodków naukowych, z uwzględnieniem doświadczenia wieloletniej współpracy z producentami zbóż w Europie, Azji i Afryce. Dba o zachowanie najwyższej jakości i wartości odżywczych przechowywanego ziarna przy możliwie najniższych kosztach.

Kamienie milowe w rozwoju FEERUM
Historia FEERUM sięga 2002 r. Firma – wówczas jednoosobowa – założona przez Daniela Janusza, jej obecnego prezesa i głównego udziałowca, początkowo zajmowała się przygotowaniem dokumentacji projektowej suszarni zbożowych. W 2004 r. nastąpił przełom: powstała spółka cywilna FEERUM s.c., która przy udziale podwykonawców zajmowała się produkcją i sprzedażą suszarni zbożowych, podnośników kubełkowych, przenośników taśmowych i połączeń technologicznych. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło wielkie możliwości przed polskim rolnictwem i obsługującym je przemysłem. Pokaźne dotacje dla rolników i przedsiębiorców rolnych oraz przedsiębiorstw takich jak FEERUM umożliwiły im nowe inwestycje. Łączna kwota unijnego dofinansowania dla FEERUM przekracza 24 miliony złotych. Dzięki dotacjom sfinansowano w części budowę nowych zakładów produkcyjnych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz powołano Centrum Badawczo-Rozwojowe, pokrywając częściowo koszt prac badawczych, które zaowocowały przyznaniem wielu patentów, wykorzystywanych dzisiaj w unikalnych rozwiązaniach FEERUM. Kolejnym ważnym momentem była trudna, ale trafna decyzja o skupieniu we własnych rękach niemal całości produkcji kluczowych elementów kompleksów suszarniczo-magazynowych. Wymagało to rozbudowy oraz unowocześnienia zaplecza produkcyjnego. „W efekcie dzisiaj aż 85% części i urządzeń stosowanych w oferowanych przez FEERUM kompleksach suszarniczo-magazynowych projektujemy i produkujemy sami. Dzięki temu stale wzbogacamy naszą ofertę o innowacyjne, unikalne rozwiązania, często chronione patentami” – mówi Daniel Janusz, prezes FEERUM S.A. Ważnym momentem dla firmy była uwieńczona sukcesem decyzja o debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2013 r. Firma pozyskała środki na dalszy rozwój i stała się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem. W ciągu 15 lat od rozpoczęcia działalności FEERUM rozwinęło się w imponującym tempie i nadal odnosi sukcesy.

Wejście na rynek afrykański
W ostatnich latach w FEERUM podjęto decyzję o wejściu na rynek afrykański. Jak podaje Dawid Pokrywka, dyrektor eksportu FEERUM S.A. „w Afryce średnio 40% rocznych zbiorów zbóż marnuje się z braku odpowiedniej infrastruktury do przechowywania ziarna. My wiemy, jak ważne dla zapewnienia prawa do właściwej żywności jest odpowiednie przechowywanie ziarna. Chcemy dzielić się tą wiedzą, budując w Afryce nowy przemysł. W grudniu 2016 r. zawarliśmy umowę na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych o łącznej wartości 33,1 mln USD. Prowadzimy prace przygotowawcze w Tanzanii i w Polsce”. W maju 2017 r. FEERUM było uczestnikiem misji gospodarczej w Etiopii, organizowanej pod patronatem Prezydenta RP. Brało udział w podobnych misjach w Rwandzie, Egipcie, Zambii, Algierii, Senegalu, Angoli i Wybrzeżu Kości Słoniowej. „Mamy nadzieję, że nasza praca na rzecz realizacji prawa do żywności i rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Afryce otworzy także nowy etap w rozwoju FEERUM” – podsumowuje Dawid Pokrywka

Innowacyjne kompleksy suszarniczo-magazynowe
Innowacyjne rozwiązania FEERUM gwarantują bezpieczeństwo przechowywanego ziarna tak, aby zachowało wysoką jakość i pełnię wartości odżywczych. FEERUM jest producentem urządzeń, które połączone w technologię przez specjalistów z działu projektowego firmy tworzą nowoczesne kompleksy suszarniczo-magazynowe. Firma oferuje kilka typów nowoczesnych suszarni, czyszczalni, silosów, magazynów płaskich, systemów transportu i zasypywania ziarna, a także monitorowania jego stanu wewnątrz silosów poprzez system monitoringu temperatury i zintegrowane systemy nawiewu. „Sami projektujemy i produkujemy najważniejsze urządzenia i części zespołu suszarniczo-magazynowego. Mamy kilka patentów, w tym dotyczących sposobów suszenia ziaren (kluczowy moment procesu). Dążymy do jak największej wydajności naszych zespołów suszarniczo-magazynowych, jak najmniejszego zużycia energii i prostoty w obsłudze, a także, dbając o środowisko, zmniejszamy poziom hałasu i zapylenia towarzyszący suszeniu” – opisuje Piotr Sobkowicz, kierownik działu projektowego FEERUM S.A. Dzięki systemowi automatycznego sterowania jeden operator wystarczy do nadzorowania procesów przyjmowania, czyszczenia, suszenia i magazynowania ziarna. Ich przebieg można monitorować także w smartfonie. System monitoringu on-line jest pomocny przy diagnozowaniu usterek: kilka minut przed komputerem w Chojnowie z reguły wystarcza, aby wskazać rozwiązanie problemu.

Centrum Badawczo-Rozwojowe
FEERUM S.A. to jedyna w Polsce (być może także w Europie) firma z tej branży z własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Tworzą je w większości młodzi, zdolni inżynierowie, wspierani przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowe rozwiązania są najpierw wprowadzane i testowane w zespole suszarniczo-magazynowym o pojemności 20 tysięcy ton, przy zakładzie produkcyjnym w Chojnowie na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Punktem wyjścia do prac badawczych są potrzeby Klientów oraz własne pomysły. Dzięki temu powstają chronione patentami innowacyjne rozwiązania doskonale sprawdzające się w praktyce.

Technologiczny lider
„Pod względem nowoczesności oraz wyjątkowości technologii stosowanych w naszych zakładach produkcyjnych i kompleksach suszarniczo-magazynowych należymy do liderów w Europie, a nawet na świecie” – mówi Piotr Daniel, dyrektor operacyjny FEERUM S.A. Pracochłonne wprowadzenie zintegrowanego systemu projektowania i przygotowania oraz realizacji produkcji w wyniku połączenia systemów ERP z systemem CAD/PDM/CAM było prawdziwą rewolucją. Tak opisuje ją nasz rozmówca: „proces projektowania zespołów suszarniczo-magazynowych pod indywidualne zamówienie skrócił się z dziewięciu miesięcy do dwóch-trzech tygodni. Wspomniany system działa tak, że w praktyce eliminowane są błędy i braki. To, co powstało w pracowniach projektantów i konstruktorów, jest przez system tłumaczone na język poleceń dla robotów, które dzięki temu wiedzą, co mają robić. Mamy obecnie sześć zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych. Roboty nie popełniają błędów i nie wypuszczają braków. Ponadto system ewidencjonuje wszystkie elementy: wiemy, gdzie w magazynie znajdują się poszczególne części i jak został skompletowany materiał do wysyłki. Jeden silos to ponad 1300 elementów, w jednym kompleksie suszarniczo-magazynowym jest ich zawsze kilka (w dużych obiektach nawet kilkanaście), nie mówiąc o innych urządzeniach. Jesteśmy pewni, że kontenery, które będziemy przygotowywać do Afryki, będą zawierały wszystkie konieczne elementy”.

Potrzeby Klienta na piedestale
FEERUM jest rzetelnym, lojalnym i godnym zaufania partnerem, który troszczy się o jakość i wartości odżywcze przechowywanego ziarna. Swój biznes opiera nie tylko na rachunku ekonomicznym, ale także na tych wartościach. Podstawową grupę Klientów FEERUM stanowią właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 300 ha, firmy zajmujące się skupem płodów rolnych, browary, a także przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak: zakłady tłuszczowe, produkujące pasze i biopaliwa oraz młyny. FEERUM nie różnicuje Klientów: równie ważni są indywidualni rolnicy i duże przedsiębiorstwa rolne; tak samo ważni są Klienci z Polski, jak i z zagranicy. Strategicznym potencjałem FEERUM jest ogromna wiedza i doświadczenie, zdobywane we współpracy z producentami zbóż w Europie, Azji i Afryce. „Świetne pomysły i projekty rodzą się w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów. Umiemy ich słuchać i im doradzać, aby w efekcie wspólnie zaprojektować optymalny kompleks suszarniczo-magazynowy. Często zapraszamy naszych Klientów do Chojnowa, gdzie w kompleksie doświadczalnym mogą zapytać o wszystko naszych inżynierów i zobaczyć nasze rozwiązania w praktyce. To buduje zrozumienie i zaufanie. Klienci doceniają nasze zaangażowanie, pasję, odpowiedzialność i dbałość o minimalizację strat oraz kosztów i nakładów w rolnictwie” – stwierdza Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy FEERUM S.A.

Pracownicy i firmy współpracujące
FEERUM stwarza pracownikom bardzo dobre warunki do pracy i rozwoju. Stawia także na robotyzację produkcji, dzięki czemu dwieście osób z powodzeniem pracuje przy kilkudziesięciu skomplikowanych projektach rocznie. Ponadto bezpośrednią realizacją inwestycji u Klienta zajmują się współpracujące z FEERUM sprawdzone firmy budowlano-montażowe, które każdego roku muszą przejść proces recertyfikacji, aby pozostać podwykonawcą FEERUM.

Innowacyjność
Dla FEERUM innowacyjność jest koniecznością i znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej. Celem prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami jest: dalsza poprawa jakości przechowywanego ziarna i jego wartości odżywczych, zmniejszenie zapotrzebowania kompleksów na energię, zwiększenie ich sprawności, bezawaryjności i wydajności, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne (zmniejszenie hałasu i zapylenia), dalsza automatyzacja procesów oraz zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji. Przy części tych projektów FEERUM współpracuje z zespołami doświadczonych naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W najbliższych miesiącach firma chce wyposażyć swoje zespoły suszarniczo-magazynowe w urządzenia o większej wydajności i mniejszym zapotrzebowaniu na energię.

Inwestycje wczoraj i dziś
Każdego roku firma realizuje wiele projektów o różnej skali. W 2014 r. zakończono realizację trzyletniego planu inwestycyjnego o wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży w kraju i zagranicą oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów, które zapewniły technologiczną przewagę rynkową i pozwoliły na obniżenie kosztów produkcji. W czerwcu 2014 r. oddano do użytku halę magazynowo-produkcyjną o powierzchni 8,2 tys. m²,zakupiono nowe maszyny i urządzenia, w tym zrobotyzowane gniazda produkcyjne oraz wdrożono zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwem. Na finansowanie tych projektów pozyskano wsparcie z funduszy europejskich – blisko 13 mln zł. Dzięki tym inwestycjom FEERUM podwoiło swoje moce produkcyjne. W rezultacie dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze. W 2014 r. podpisano umowy na kolejne dotacje unijne (na prawie 10,8 mln zł). Przeznaczono je m.in. na opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych oraz dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych o linię do walcowania profili. W tym samym roku firma otrzymała kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na inwestycje w strefie od 2014 r. do końca 2018 r. planuje wydać ok. 20 mln zł. FEERUM nie spoczywa na laurach. Planuje rozbudowę parku maszynowego (zakup maszyn i urządzeń). Nowoczesne linie produkcyjne zapewnią wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. W planach jest też modernizacja hali produkcyjnej optymalizująca procesy produkcyjne tak, by zapewnić krótkie terminy dostaw przy rosnącej skali produkcji. Zaawansowane technologicznie urządzenia i linie produkcyjne wymagają precyzyjnej konfiguracji stanowisk w celu eliminacji zbędnych kosztów niewykorzystanych mocy przerobowych. Na te inwestycje firma planuje przeznaczyć 3 mln zł ze środków własnych.

Działalność pozabranżowa
FEERUM sponsoruje lokalnych sportowców, konferencje branżowe oraz m.in. Forum Ekonomiczne w Krynicy czy Europejski Kongres Gospodarczy. Obecnie firma poświęca uwagę głównie edukacji młodzieży. Od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół w Chocianowie w zakresie kształcenia w zawodzie technika mechatronika i technika logistyka. FEERUM przyjmuje uczniów na praktyki, staże itp., wdrażając przyszłych absolwentów do pracy. Pomaga rozwijać uzdolnienia uczniów; czasem tworzy indywidualne programy praktyk. Najlepszym stażystom oferuje dodatkowy staż i zawiera z nimi umowy przedwstępne. W miarę możliwości FEERUM organizuje dla uczniów wycieczki i zajęcia dydaktyczne w zakładzie. Uczniowie mogą korzystać z laboratorium i obiektu badawczego wybudowanego za 0,5 mln złotych na terenie szkoły.

Sygnały uznania
FEERUM posiada Certyfikat Innowacyjności wydany po badaniu przez Sieć Naukową MSN przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jako jedyna firma z regionu Europy Środkowo-Wschodniej FEERUM zdobyło w 2014 r. tytuł Most Innovative Newcommer w konkursie European Small and Mid-Cap Awards, organizowanym przez Federation of European Securities Exchanges i European Issuers we współpracy z Komisją Europejską. Gazele Biznesu oraz Diamenty Forbesa są wyrazem uznania dla szybkości rozwoju FEERUM. Szczególnie ważny dla FEERUM jest certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, ponieważ firma przywiązuje ogromną wagę do etyki w biznesie.

„Podsumowując, jesteśmy dumni z tego, że doskonale znamy się na wszystkich aspektach opiekowania się ziarnem. To nasza największa przewaga” – stwierdza Daniel Janusz. 

    span class f mar silosy middot studnie usługi zbiorniki na jedną z specjalizacji grupy skand tech jest montaż silosów zbożowych

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie