Wrobis - Wrocławski filar przemysłu budowlanego

Share

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. jako niekwestionowany lider branży na Dolnym Śląsku plasuje się również w czołówce

firm budowlanych w Polsce. Jednak ambicje przedsiębiorstwa sięgają daleko poza region i kraj – zyskało ono status uznanego wykonawcy w Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji i Norwegii. Wszechstronność, wykorzystanie najnowszych technologii, wykwalifikowana kadra oraz własne zaplecze sprzętowe to tylko kilka powodów, dla których firma wygrała prestiżowy przetarg na budowę piłkarskiej areny Euro 2012 we Wrocławiu.


Początki i punkty zwrotne
WROBIS S.A. może pochwalić się ponad sześcioma dekadami udokumentowanej działalności, powstał bowiem 19 maja 1948 roku jako przedsiębiorstwo należące do skarbu państwa. I choć trudno dziś z całą pewnością ustalić, kto i w jakich okolicznościach je założył (źródła podają, że firmę utworzono, oddzielając ją albo od Warszawskiej Spółdzielni Budowlanej, albo od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 działających wtedy na Dolnym Śląsku), to w czasie swojego wieloletniego istnienia zyskało niepodważalną renomę. Wśród kilkuset inwestycji oddanych przez WROBIS do użytku wymienić można imponujące skalą projekty przemysłowe takie jak: kopalnie, koksownie, cementownie, magazyny, hale fabryczne, obiekty ochrony środowiska, ale też gmachy użyteczności publicznej – szpitale, szkoły, obiekty socjalne i administracyjne oraz drogi i budynki mieszkalne. Firma przyjmowała również zamówienia renowacji zabytków. Większość wymienionych zleceń realizowała w systemie generalnego wykonawstwa. 1 lutego 1992 WROBIS przestał być zakładem państwowym i przekształcił się w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Dla zakładu oznaczało to nowy etap rozwoju – jako wolnorynkowy gracz zerwał ostatecznie więzy ręcznie sterowanej gospodarki. Na efekty nie trzeba było długo czekać – firma wkrótce postanowiła nawiązać biznesowe sojusze. I tak w lipcu 1998 WROBIS S.A. został członkiem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A., której strategicznym partnerem jest hiszpański koncern budowlany ACCIONA. Alians ten otworzył firmie drogę do kontraktów zarezerwowanych tylko dla branżowych gigantów. Bez niego niemożliwe byłoby zwycięstwo w przetargu na budowę areny Euro 2012 we Wrocławiu, która pomieścić ma 44 tysiące ludzi, zaś kosztować 730 mln złotych. Inwestycje wspólnymi siłami realizować będą właśnie WROBIS, Mostostal, grecka spółka J&P Avax S.A. oraz poznański projektant Modern Construction Design. Słuszność podjętych w latach 90-ych decyzji potwierdza również to, że dziś spółka należy do elitarnego klubu Gazel Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Liczba zamówień realizowanych przez firmę stale wzrasta, dlatego też powiększa ona zatrudnienie – tylko w 2006 roku przybyło jej 18 % nowych pracowników.

Bogata gama usług
WROBIS oferuje kompleksową realizację projektów (także w systemie „pod klucz”) w dziedzinie budownictwa ogólnego oraz przemysłowego. Stosując innowacyjne i wydajne technologie, korzystając z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz dysponując własną bazą sprzętu specjalistycznego i środków transportu, firma wypełnia zlecenia jako generalny wykonawca, podwykonawca lub inwestor zastępczy. Za dowód jej wszechstronności niech posłuży długa lista segmentów rynku budowlanego, w których potwierdziła własną renomę. Są to tak różnorakie branżowe specjalności jak: budownictwo przemysłowe, handlowo-usługowe, mieszkaniowe, oświatowe, inżynieryjno-drogowe oraz budownictwo służby zdrowia i ochrony środowiska. Jako Wrobis Developer Sp. z o. o., podmiot wydzielony ze spółki matki w marcu 2006, przedsiębiorstwo zajmuje się działalnością deweloperską, samodzielnie projektując i realizując inwestycje mieszkaniowe. W szerokim wachlarzu oferowanych przez WROBIS usług znajdziemy z kolei: przygotowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, konserwacja i renowacja zabytków, przygotowanie opracowań projektowych, samodzielne realizacja całościowych robót budowlano-montażowych oraz usługi sprzętowo-transportowe.

Krajowy sukces i pierwsze kroki za granicą
W początkach działalności WROBIS uczestniczył w wyczerpującym procesie rekonstrukcji i rozbudowy zdewastowanej w czasach wojny infrastruktury przemysłowej na Dolnym Śląsku, w tym zakładów chemicznych i kopalń. Praca ta zaowocowała w latach 50-ych zleceniami, które z czasem okazały się mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Wtedy to bowiem firma rozpoczęła budowę Zakładów Górniczych „KONRAD”, które dały początek polskiemu Zagłębiu Miedziowemu. W latach 60-ych i 70-ych firma przyczyniła się jako główny wykonawca do tego, że panorama Wrocławia i Dolnego Śląska zyskała obiekty tak nieodzowne dla funkcjonowania miasta i regionu jak: Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej „Dolmed” i Wojewódzki Szpital Zespolony, odbudowaną fabrykę wagonów „Pafawag”, Ośrodek Telewizji Polskiej oraz Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego POLAR we Wrocławiu, a także Hutę Szkła w Wałbrzychu. Ciesząc się uznaniem w regionie, firma rozszerzyła działalność na całą Polskę, zaś w latach 70-tych rozpoczęła także eksport usług. Podejmowała się wówczas realizacji zamówień w krajach bloku wschodniego: dawnej Czechosłowacji (później w Czechach), na Węgrzech i w ówczesnym Związku Radzieckim. Na liście zleceń wykonanych wówczas przez WROBIS znajdziemy m. in.: Ośrodek Sportów Zimowych w Harrachowie, Zakłady Mięsne w Hroznetinie, Kladnie i Lokeci, rekonstrukcja zabytkowych zamków w Libercu i Wielkiej Bystricy (Czechy), zakłady wapiennicze w Bremend (Węgry), roboty żelbetowe w przepompowni ropy w Noworosyjsku (Rosja). W 2004 roku na terenie Federacji Rosyjskiej powstała Spółka Wrobis R będąca oddziałem Wrobis S.A., który posiada także osobne przedstawicielstwo w stolicy kraju. Otrzymawszy licencję na budowę obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej, spółka rozpoczęła budowę Pakowni Glutenu w Efremowie pod Moskwą. Zakres robót objętych kontraktem zawierał przygotowanie projektu wykonawczego oraz roboty żelbetowe.

Międzynarodowe uznanie
Posiadając mocne przyczółki na terenie Rosji, po roku 1989 WROBIS poszerzył teren ekspansji także o Wielką Brytanię, Szwecję i Norwegię,. Wypełniając zobowiązania w sposób rzetelny i zgodnie z harmonogramem, firma zyskuje przychylne referencje, podpisuje kolejne umowy oraz nawiązuje nowe liczne kontakty. Na zlecenie niemieckiego kontrahenta GB Schneider WROBIS wykonał aluminiowe ściany kurtynowe apartamentowców Battersea Reach i Walwyn Garden City oraz biurowca Roche w Londynie. Przed rozpoczęciem robót pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zdali egzamin, zdobywając kartę CSCS, która poświadcza znajomość surowych przepisów BHP obowiązujących w Wielkiej Brytanii. W Norwegii na przekór ekstremalnej pogodzie i temperaturze przekraczającej –20 stopni Celsjusza blisko 400 pracowników oraz 30 inżynierów WROBIS zdołało na czas ukończyć roboty żelbetowe dla huty Elkem Aluminium w Moesjen. Kontrakt ten spółka podpisała z głównym wykonawcą inwestycji amerykańskim koncernem Bechtel International Ltd, który podobnie jak brytyjscy kontrahenci zobowiązał firmę do przeprowadzenia systemu szkoleń BHP opartych na wytycznych amerykańskich OSHA. Inne warte uwagi umowy, z jakich WROBIS bez zarzutu wywiązał się na terenie Skandynawii to Płuczka Gazowa dla firmy Alstom, budowa biurowców Helsfyr Atrium w Oslo dla norweskiego lidera w branży AF Skandianavia (w ramach kontraktu firma wykonała konstrukcje żelbetowe oraz stropy typu bubble-deck) oraz prace wykończeniowe w budynkach mieszkalnych w nadbałtyckim Malmö (ułożenie płytek ceramicznych wraz z izolacjami przeciwwodnymi oraz wykonanie klatek schodowych, holi i tarasów) dla znanego szwedzkiego dewelopera ByggVesta.

Dążyć do doskonałości
Dynamiczny rozwój oraz status lidera branży na Dolnym Śląsku oraz uznanego kontrahenta w kraju i za granicą nie byłyby możliwe, gdyby nie jasno określone i konsekwentnie realizowane strategiczne cele. Pragnąc utrwalić renomę nowoczesnej firmy kompleksowo realizującej roboty budowlano-montażowe oraz w trosce o klienta i wymagania rynku budowlanego, WROBIS stale doskonali ofertę. Aby zapewnić możliwości dalszego rozwoju oraz odpowiednio wynagrodzić udziałowców, opracowano stabilny system zarządzania kontraktami, ofertami, budżetem, produkcją i kontrolingiem. Ma to pomóc w dalszej ekspansji na rynki zagraniczne, m. in. na terenie Bliskiego Wschodu. Z myślą o pracownikach wprowadzono skuteczne metody kierowania kadrą własną i sprawdzonych dostawców. Warto również nadmienić, że firma nie zamierza iść po trupach do sukcesu. Dlatego też zlecenia realizuje w sposób zrównoważony, dbając o to, by nie wyrządzić szkód dla środowiska oraz troszcząc się o zachowanie przepisów i bezpieczeństwo uczestników procesu budowlanego.

Po pierwsze klient
WROBIS zarządzany jest w taki sposób, aby w pełni wyjść naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom klienta oraz spełniać jego wymagania. To właśnie w trosce o zadowolenie odbiorców, firma uznała doskonalenie się za swój nadrzędny cel. Dziś spółka stawia na szybkie i elastyczne działanie, dbając przy tym o właściwy poziom technologiczny i jakościowy świadczonych usług. Skuteczności i efektywności działań służy certyfikowany system zarządzania, który firma regularnie weryfikuje i ulepsza. WROBIS potrafi też skutecznie zarządzać ryzykiem, eliminując je bądź sprowadzając do minimum Równie umiejętnie motywuje pracowników, by wykorzystać ich zdolności i umiejętności dla dobra spółki. Również system kwalifikacji dostawców materiałów i usług oraz ustalone zasady współpracy pozwalają wspólnie generować zyski.

Silni ludźmi
Sukces firmy oraz popularność jej usług nie byłyby również możliwe bez wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania pracowników. Dla WROBIS pracuje obecnie ponad 3000 fachowców,. Wśród nich wymienić należy wysoko wykwalifikowanych cieśli, zbrojarzy, murarzy, tynkarzy, malarzy oraz innych specjalistów. Nad ich pracą na budowach czuwają doświadczeni inżynierowie i majstrowie, których wspierają ponadto ludzie z zaplecza administracyjno-technicznego. WROBIS świadom jest tego, że nie będzie się rozwijać, jeśli nie zadba o rozwój pracowników. Dlatego też zapewnia im udział w licznych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz kursach językowych. Tworząc optymalne warunki i środowisko pracy, dostarcza odpowiednie wyposażenie, w tym systemy komunikacji. Kierownictwo rozumie doskonale, że inwestycje w kapitał ludzki są równie ważne jak infrastruktura. Zyskuje na tym konkurencyjność przedsiębiorstwa, które dzięki temu zdolne jest sprostać wyzwaniom kapryśnego rynku.

Certyfikaty i wyróżnienia
Zgodnie ze strategią, której nadrzędnym punktem jest doskonalenie oferowanych usług, WROBIS wprowadza nowe metody zarządzania jakością. Aby sprostać normom rynku budowlanego, wdrożono m. in. systemy PN-EN ISO 9001, DIN EN ISO 9001:2000 oraz NATO – AQAP2120. Ich zastosowanie potwierdzone zostało osobnymi dokumentami, do których dołączyły również Certyfikat Systemu Jakości wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej oraz certyfikat legalności oprogramowania agencji Hetman. Ponadto firmie przyznano Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 0847H, nadano tytuł Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz uhonorowano wyróżnieniem przyznanym w konkursie Bezpieczna Budowa 2008.