magazine top

boz

F.H. BOZ S.A. to jedna z największych w Rejonie Polski Południowo - Wschodniej firm, specjalizujących się w handlu materiałami budowlanymi, artykułami wykończeniowymi oraz armaturą i ceramiką łazienkową. O firmie opowiadała kadra zarządzająca BOZ.

Początek Firmy
Początek lat 90-tych XX wieku to okres przemian polskiej gospodarki oraz gwałtownego rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Na fali tych przemian, trzej przyjaciele powołali do życia spółkę cywilną, której nadali nazwę BOZ, od pierwszych liter swoich nazwisk. Jako profil swojej działalności, spółka określiła handel materiałami budowlanymi. Brak konkurencji w tym segmencie rynku (w tamtym okresie na terenie Rzeszowa działała właściwie tylko jedna duża hurtownia materiałów budowlanych) pozwalał optymistycznie patrzeć na przyszły rozwój firmy.

Kamienie milowe w historii rozwoju Firmy
Swoją działalność firma rozpoczęła od handlu stalą, a pierwszym strategicznym dostawcą stała się Huta Sędzimira. Z czasem właściciele firmy poszerzali swoją działalność o kolejny asortyment, niewymagający szczególnego eksponowania, tj. szkło, pustaki, wełnę mineralną, styropian, blachę itp. Specyfika handlu tamtego okresu, polegająca na szybkim obrocie gotówką, zarówno zakupy u producentów, jak i sprzedaż odbywały się niemal wyłącznie za pomocą gotówki, pozwoliły na szybkie uzyskanie nadwyżki finansowej, niezbędnej do dokonania koniecznych inwestycji w rozwój firmy. Już w pierwszym roku działalności zostały zakupione 3 samochody ciężarowe i wózek widłowy, ponadto zostały wydzierżawione kolejne hale magazynowe od Polmozbytu. Spółka rozpoczęła także nabór pracowników, obok zajmujących się dotychczas wszystkim właścicieli, w firmie pojawiły się pierwsze fakturzystki, kierowcy i magazynierzy. Stały i dynamiczny rozwój spółki sprawiał, że z roku na rok liczba pracowników wzrastała (w roku 1995 BOZ zatrudniał już 77 osób). Prawdziwy rozwój firmy nastąpił wraz z poszerzeniem oferty handlowej o płytki ceramiczne i stolarkę okienną. Początkowo głównymi kontrahentami firmy byli dostawcy krajowi, w sferze płytek – Opoczno i Przysucha, a stolarki okiennej Stolbudy: Wołomin, Włoszczowa i Sokółka. Z czasem polskie płytki ceramiczne zaczęły być uzupełniane, a nawet zastępowane, płytkami zagranicznymi, głównie z Włoch i Hiszpanii. Nowy asortyment wymusił na właścicielach BOZ konieczność poszukiwań nowych rozwiązań organizacyjnych. W roku 1993 spółka zakupiła grunty przy ul. Geodetów 3 w Rzeszowie i rozpoczęła prace inwestycyjne w celu dostosowania miejsca do prowadzonej działalności handlowej. Tu też została przeniesiona siedziba firmy. Równocześnie, BOZ systematycznie powiększał bazę transportową. Rok 1994 zapisał się w historii BOZ, jako rok ekspansji poza Rzeszów i województwo, został oddany do użytku nowy salon handlowy przy ul. Kochanowskiego w Tarnowie. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad powołaniem do życia spółek, z udziałem kapitałowym właścicieli BOZ, w Krakowie i Przemyślu.

Centrum budowlane o najwyższym standardzie
Mimo, iż tak dynamiczny rozwój firmy zaskoczył samych właścicieli, to właśnie ten fakt sprawił, że pojawiło się nowe marzenie i cel – stworzenie centrum budowlanego o najwyższym standardzie, zapewniającego kompleksową obsługę klientów hurtowych i detalicznych. Pierwsza część inwestycji została zrealizowana w roku 1996. W sierpniu tego roku otwarto nowoczesne Centrum Ceramiki, o powierzchni ekspozycyjnej 1600 m2, przy ul. Geodetów. W ten sposób powstał jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce salonów sprzedaży płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Kolejnym krokiem było stworzenie podobnego standardu dla sprzedaży materiałów ogólnobudowlanych. Centrum Budowlane zostało przekazane do użytku w październiku 1997 roku. Obok funkcji handlowej pełni on również rolę zaplecza technicznego i bazy transportowej dla całej firmy. Znajdująca się na jego terenie stacja paliw stanowi nie tylko bazę paliwową dla firmy, ale też uzupełnienie oferty handlowej dla klientów. Kolejne inwestycje przypadają już na pierwsze lata XXI wieku. 29.02.2000 roku oddano do użytku nową halę magazynową, o nowoczesnej konstrukcji, przy ul. Geodetów. W 2003 roku nastąpiło otwarcie nowej, największej w Polsce, liczącej 1300 m2, ekspozycji płytek ceramicznych. Wraz z jej otwarciem, wybudowany 6 lat wcześniej budynek, przejął rolę salonu sprzedaży wyposażenia łazienek. 30.04.2004 roku nastąpiło połączenie obu spółek pod firmą Firma Handlowa BOZ S.A.

Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie obsługi sprzedażowej
Oprócz działalności handlowej BOZ rozpoczął także działalność usługową w zakresie niezbędnym do obsługi sprzedaży. Szczególne znaczenie działalność ta miała i ma do dzisiaj, w sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej. Do obsługi tego segmentu zostali zatrudnieni nowi ludzie, wyposażeni w nowoczesny sprzęt montażowy oraz umiejętności nabyte w trakcie licznych szkoleń autoryzacyjnych. Zmieniające się przepisy prawa podatkowego, różnicujące stawki podatku VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych i świadczeniu usług budowlanych, spowodowały nie tylko wzrost liczby ekip montażowych stolarki otworowej, ale i rozszerzenie działalności na inny asortyment, szczególnie montaż wyposażenia łazienek. Aktualnie Firma Handlowa BOZ S.A. jest jedną z największych firm zajmujących się handlem materiałami budowlanymi w woj. podkarpackim. Ofertę handlową firmy stanowią krajowe i zagraniczne materiały budowlane najwyższej jakości. Dostawcami BOZ są największe i uznane na całym świecie marki w liczbie kilkuset. Coraz liczniejsze składy budowlane, znajdujące się praktycznie w każdej miejscowości, a co za tym idzie mniejszy napływ klientów indywidualnych, spowodował większą koncentrację firmy na obsłudze hurtu. Tendencja ta widoczna jest już od roku 2002 i z roku na rok wzrasta. Spowodowało to konieczność zwiększenia bazy transportowej oraz zmiany w strukturze zatrudnienia objawiające się głównie w liczebności Działu Obsługi Hurtu.

Właściwa polityka zakupowa oraz postęp technologiczny
Wpływ dostawców na działalność firmy przejawia się praktycznie w zapewnieniu ciągłości dostaw. Firma BOZ współpracuje z kilkuset dostawcami z kraju i Unii Europejskiej, głównie z Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Głównym kryterium wyboru dostawców jest jakość oferowanych wyrobów, dlatego też dostawcami materiałów budowlanych są producenci o uznanych markach w kraju i na świecie. Taki dobór dostawców powoduje potencjalne ryzyko „zatorów” w dostawach w razie wzmożonego popytu lub kłopotów surowcowych. Dlatego też, w celu uniknięcia tego typu problemów, BOZ współpracuje również z innymi, mniejszymi firmami oferującymi podobny asortyment. Kooperacja z dużymi dostawcami determinuje ponadto zmiany na płaszczyźnie technologicznej firmy. Postęp w produkcji przekłada się również na coraz nowsze rozwiązania w dziedzinie pakowania, składowania oraz systemów składania zamówień i kontaktów z producentem. Wprowadza to konieczność dostosowania firmy do obsługi nowych rozwiązań. Wiąże się to z nakładami zarówno w niezbędny sprzęt, oprogramowanie, jaki i szkolenie pracowników do obsługi tych innowacji.


Obserwacja rynku i właściwa reakcja kluczem do sukcesu
Sektor społeczno-kulturowy to rzeczywistość, w której funkcjonuje firma. Na działalność BOZ wpływa poprzez mentalność klientów, ich zwyczaje, preferencje i przekonania, normy etyczne obowiązujące w firmie i w społeczeństwie. Wpływ tego sektora to także struktura społeczeństwa i jej zmiany. Pogłębiający się niż demograficzny to potencjalny spadek popytu, malejąca liczba małżeństw to potencjalny spadek liczby nowych domów i remontów. Wzrost dochodów ludności to z kolei wzrost wydatków na cele remontowo – budowlane. Obserwacja i właściwa reakcja na wszystkie te zmiany jest podstawą właściwego funkcjonowania firmy, pozwala na dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb klientów oraz pomaga długookresowemu określaniu celów i formułowaniu strategii działania na przyszłość. Wpływ otoczenia może wpływać na firmę różnorako. Może stać się dla niej zarówno „trampoliną” do sukcesu, jak i przyczyną upadku. Tylko uznanie zmienności otoczenia, właściwe interpretowanie symptomów zmian oraz szybkie i właściwe decyzje dostosowawcze, mogą zminimalizować jego wpływ na firmę.

Jakość produktów najważniejszym kryterium dostaw
Współpraca z dostawcami opiera się na kontakcie z czołowymi i renomowanymi producentami w ramach każdego z asortymentów, który oferuje firma. Ponieważ różne są potrzeby klientów firma współpracuje z bardzo wieloma dostawcami. Najważniejszym kryterium doboru dostawców jest jakość dostarczanych przez nich produktów. Wśród firm instalacyjno – budowlanych ciężko wymienić kilka, gdyż jest to uzależnione od potrzeb. Dostawcy płytek to liderzy w branży i czołowi producenci płytek we Włoszech (Imola, Marazzi/Ragno, Piemme) i Hiszpanii (Porcelanosa, Keraben, Azteca) oraz najnowocześniejsze technologicznie polskie fabryki. Dostawcy armatury to wyznaczający jakościowe normy producenci niemieccy tacy jak Kludi, Grohe czy Hansgrohe. Podobnie jest w obszarze ceramiki i wyposażenia łazienek gdzie oferowanie produktów takich dostawców jak Villeroy&Boch, Duravit, Roca/Laufen, Sanswiss, Huppe, Kermi jednoznacznie wskazuje, że sprzedawane produkty firmy BOZ należą do najlepszych na rynku.

Dodatkowe czynniki suksesu
Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP – TETA Constellation jest jednym z dodatkowych czynników sukcesów. Inne to bieżące nakłady marketingowe i organizacyjne. Firma również mocno inwestuje w personel i jego organizację – m.in. wzmocnienie działu inwestycji, rozbudowę obszaru współpracy z architektami, ujednolicenie zarządzania magazynami, czy też reorganizację transportu w obszarze obsługi klientów hurtowych.

Kompleksowość kluczem do sukcesu w przyszłości
Branża płytek i wyposażenia łazienek z każdym rokiem staje się coraz bardziej nasycona konkurującymi ze sobą firmami – nie tylko lokalnymi, ale również z racji globalizacji rynku również tymi z innych regionów kraju, nie zapominając o ofertach internetowych. W związku z tym kluczowe może okazać się z jednej strony wyróżnienie swojej oferty na tle rynku, z drugiej – optymalizacja kosztów działalności. Firma skupia się na poszukiwaniu wysokiej jakości, wyróżniających się oryginalnością produktów oferowanych wraz z bardzo dobrym serwisem w postaci projektów, doradztwa, logistyki czy nawet np. wykonawstwa łazienek. Ważna jest też dbałość o opłacalność działań, a w tym zakresie szczególnej uwagi wymaga m.in. monitoring rentowności powierzchni ekspozycyjnej, logistyki czy też zaangażowania magazynowego w dane produkty. Generalnie jednak to właśnie kompleksowość opieki nad inwestycją klientów będzie w najbliższych okresach kluczowa do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Bardzo podobnie ma się sytuacja z materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, jakość nie tylko produktu, ale również obsługi i jej kompleksowość to klucz do sukcesu w przyszłości.

Kompetentna kadra oraz jakość produktów i usług
Od 30 lat BOZ istnieje na rynku i w tym czasie nieustannie rozwijał się i dostosowywał się do zmieniającego się otoczenia i oczekiwania klientów. Zawsze jednak głównym celem firmy była jakość produktów i usług. Wracający klienci indywidualni i współpracujący od lat odbiorcy hurtowi pozwalają sądzić, iż cele przyświecające F.H. BOZ S.A. są realizowane. Dużą zaletą i mocną stroną firmy są pracownicy. Ich doświadczenie wynikające ze szkoleń oraz długoletniej pracy i zaangażowanie pozwalają być nadal wiodącą w regionie firmą sprzedającą materiały budowlane. Fakt, iż BOZ jest polską, lokalną firmą - pozwala łatwiej zrozumieć potrzeby klienta. Czasami jest to związane z dłuższym okresem oczekiwania na towar, gdyż firma nie posiada sieci dystrybucji jak duże koncerny, ale dzięki temu każdy klient jest traktowany wyjątkowo i indywidualnie.

Wsparcie akcji charytatywnych i działalności sportowej
F.H. BOZ S.A. bierze udział w akcjach charytatywnych, ale nie afiszuje się z tym. W tym roku firma współpracuje z przedstawicielami Szlachetnej Paczki. F.H. BOZ S.A. była również wieloletnim sponsorem Asseco Resovi Rzeszów.

fb button