Fideltronik - Pasja tworzenia

Share

Wszechstronność, innowacyjność, nieprzerwany rozwój. Zapewnienie kompleksowej obsługi Klienta w we wszystkich fazach cyklu życia produktu. Najwyższa jakość i profesjonalizm działań w fazie koncepcyjnej, testów i produkcji. Lista partnerów biznesowych, wśród których znajdują się firmy rozpoznawalne w każdym kraju, na każdym kontynencie. Pięć spółek wchodzących w skład grupy, ponad tysiąc zatrudnionych Pracowników, wzrastające z roku na rok przychody, liczone w dziesiątkach milionów euro. Wiodąca w regionie pozycja producenta najbardziej zaawansowanych technologii w zakresie produkcji hardware’u i software’u, a to tylko jeden z wielu obszarów działania firmy. Wbrew pozorom ta charakterystyka nie dotyczy jednego z japońskich gigantów przemysłu elektronicznego, bądź wiodącego projektanta podzespołów i aplikacji komputerowych ze Stanów Zjednoczonych, choć z obiema takimi organizacjami firma, o której mowa ma wiele wspólnego. Też jest liderem. Też w wielkim stopniu kształtuje rynek. Tyle, że jest firmą polską, krakowską. Panie i Panowie, mamy zaszczyt przedstawić Państwu grupę FIDELTRONIK.

Prezentacja firmy

Firma FIDELTRONIK została założona w 1986 roku przez Pana Zbigniewa Fidelusa i przez pierwsze trzy lata działalności zajmowała się projektowaniem i produkcją zaawansowanych systemów pomiarowych dla aplikacji wykorzystywanych w środowisku akademickim. W 1989 roku ruszyła, z dużym powodzeniem, działalność zorientowana wokół projektowania i wytwarzania zasilaczy awaryjnych typu UPS. Dzięki sukcesowi, jaki odniosła organizacja, możliwe było uruchomienie w 1995 cyklu produkcyjnego podzespołów elektronicznych na zasadzie outsourcingu dla polskich odbiorców, takich jak Optimus IC ( obecnie Novitus). Był to kolejny właściwy krok w rozwoju firmy, który zaowocował zainteresowaniem ze strony Klientów zagranicznych i podjęciem współpracy z brytyjską firmą SEVCON. Szlaki europejskie zostały przetarte, marka FIDELTRONIK stała się szanowana i rozpoznawalna. Od 2003 roku firma znajduje się na drodze niezwykle dynamicznego wzrostu. Ekspansja asortymentowa spowodowała konieczność przekształcenia się w grupę, zrzeszającą w chwili obecnej pięć spółek: Fideltronik IMEL odpowiedzialną za produkcję podzespołów elektronicznych i usługi optymalizacji aplikacji biznesowych z siedzibą w Suchej Beskidzkiej i biurem projektowym w Krakowie, NOTEFideltronik zajmującą się także produkcją podzespołów elektronicznych w Krakowie, Fitech projektującą i wdrażającą nowe narzędzia do testów produkcyjnych w Suchej Beskidzkiej, IMEL, produkująca transformatory w fabryce krakowskiej, oraz Fideltronik Inigo Sp. z o.o., zajmująca się sprzedażą systemów zasilania awaryjnego UPS, z siedzibą w Warszawie. W chwili obecnej FIDELTRONIK zajmuje się produkcją pakietów elektroniki (PCBA), montażem i konfiguracją urządzeń elektronicznych ( box building & configuration).

Wizja

„Satysfakcja Klienta jest dla nas najwyższą wartością” – to banalne hasło powtarzane jest jak mantra w folderach reklamowych praktycznie wszystkich organizacji na świecie, działających w każdym obszarze produkcyjnym i usługowym. Jest ono wyrazem klientocentrycznej polityki, która od wielu już lat dominuje w globalnej gospodarce, oraz strategicznych planach rozwoju przedsiębiorstw na wszystkich kontynentach. Wiele firm zatrzymuje się jednak tylko i wyłącznie na powtarzaniu hasła, nie idą za tym jednak odpowiednie działania, które zbliżyłyby stan faktyczny w organizacji do obietnic serwowanych przez działy marketingu. FIDELTRONIK od początku swego istnienia koncentruje się przede wszystkim na dobru swojego Klienta, jednak w odróżnieniu od wielu innych firm, stara się stale pogłębiać dobre relacje z Klientem, rozpoznawać jego potrzeby, a następnie dostosowywać produkcję do Jego wymagań, modyfikować procedury obsługi, ciągle podwyższać firmowe standardy jakościowe. Wynika to z wizji działania FIDELTRONIK, której najważniejszym celem jest nie jednorazowa sprzedaż, ale stworzenie długofalowej relacji z Klientem, zdobycie Jego zaufania poprzez odpowiedzialne działania w celu osiągnięcia najwyższej jakości produktów i usług, oraz głębokie zaangażowanie w fazie posprzedażowej: pakiety gwarancyjne, serwis. FIDELTRONIK nie rzuca słów na wiatr, nie powiela bezmyślnie banalnych haseł, ale przedstawia konkretne liczby i działania, przedstawione poniżej, które udowadniają, że wsparcie Klienta nie odbywa się wyłącznie na papierze.

Misja

Firma FIDELTRONIK ma ambicję stania się największym w Europie Środkowo – Wschodniej dostawcą podzespołów elektronicznych. Aby osiągnąć ten cel, prowadzi działania w dwóch, uzupełniających się wymiarach. Po pierwsze wykonuje wszystkie czynności związane z produkcją tychże systemów, począwszy od prac koncepcyjnych, przez procesy produkcji i kontroli gotowych wyrobów, aż po dostawy i implementację aplikacji i podzespołów. Firma utrzymuje zatem stały kontakt z Klientem i wspiera Go na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Wszechstronność działalności firmy jest najlepszą receptą na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Po drugie, organizacja zbudowała odpowiedzialny system obsługi Klienta i warunków realizacji zamówień, które obejmują między innymi z góry określony czas oczekiwania dla produktów forecastowanych, wynoszący 10 dni, pełną elastyczność, oraz rozsądne i uczciwe ceny produktów. Wszystkie te i inne działania umacniają pozycję rynkową firmy, konsekwencja w postępowaniu i pewność dostaw wpływają na zwiększanie się zaufania Klientów i ułatwiają pozyskiwanie nowych, a to z kolei przekłada się na sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa, które nieustannie, z roku na rok (z wyjątkiem roku 2006), notuje stały wzrost przychodów.

Silne strony

Starania firmy FIDELTRONIK zorientowane na pełnię satysfakcji Klienta, o których mowa była powyżej, oraz elastyczność i wszechstronność produkcji, a także niezwykle szeroki asortyment, to jednak nie wszystko. Nawet najlepsze plany strategicznego rozwoju organizacji nie powiodłyby się bez odpowiednich ludzi je realizujących. Największym kapitałem przedsiębiorstwa są Pracownicy, a z tych FIDELTRONIK jest szczególnie dumny. Zdecydowana większość członków kadry zarządzającej pracuje w organizacji już ponad 10 lat, co udowadnia, że FIDELTRONIK jest stabilnym i dbającym o swoich Pracowników miejscem zatrudnienia. Bezcenne doświadczenie menedżerów firmy przekłada się na efektywność pozostałych Pracowników przedsiębiorstwa, tworzących zgrane i świetnie zmotywowane zespoły doskonale wykształconych młodych ludzi. Profesjonalnie przeszkoleni i kompetentni inżynierowie firmy FIDELTRONIK mają dostęp do najnowocześniejszych narzędzi projektowych, i, podobnie jak zespoły serwisantów, otrzymują pełne wsparcie organizacyjne, choćby poprzez podporządkowanie im osobnych działów administracyjnych w organizacji. Każdy aspekt obsługi Klienta w firmie FIDELTRONIK musi być na najwyższym możliwym poziomie. Ludzie stanowią najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie organizacji, ale, choć największa, to nie jedyna przewaga firmy nad konkurencją. Kolejną jest sama struktura firmy FIDELTRONIK, która, dzięki rozsądnej i dobrze zaplanowanej drabinie hierarchii w organizacji, zapewnia istnienie przejrzystego systemu odpowiedzialności za podejmowane decyzje, co zasadniczo skraca i upraszcza proces decyzyjny, a to z kolei umożliwia elastyczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ciągle zmieniających się wymogów rynkowych. Kolejną siłą firmą FIDELTRONIK jest żelazna dyscyplina finansowa. Oparta na polityce zapobiegania marnotrawstwu, powoduje znaczną redukcję kosztów, co oczywiście w pozytywny sposób odbija się na cenie produktów, a to z kolei zwiększa satysfakcję Klienta. Ważne w tym kontekście jest także zminimalizowanie nakładów na marketing w firmie. Najwyższej jakości, niezawodny produkt jest najlepszą reklamą firmy FIDELTRONIK. Dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii i wspaniałej kadrze Pracowników, udało się także maksymalnie obniżyć koszty pracy w FIDELTRONIK, co jest także zgodne z realizowaną konsekwentnie od ponad 20 lat wizją firmy. Naturalnie, najwyższe standardy w zakresie jakości wykonywanych produktów, higieny i bezpieczeństwa pracy, są poświadczone odpowiednimi certyfikatami (ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 18000 ).

Podsumowanie

FIDELTRONIK to firma kompletna, już silnie umocowana na rynku europejskim. Doskonała realizacja założeń organizacji, perfekcjonizm w każdym aspekcie działalności, kreatywność Pracowników: te wszystkie czynniki pozwalają z całą pewnością stwierdzić, iż przyszłość firmy rysuje się w jak najlepszych barwach. Z taką konsekwencją i zaangażowaniem FIDELTRONIK ma szansę stać się nie tylko liderem w Europie Środkowo - Wschodniej, ale i w całej Europie Zjednoczonej. 