Jak gospodarować pieniędzmi na koncie oszczędnościowym, by rzeczywiście zaoszczędzić? Krótki poradnik

Share

piggy-bank-1056615 1280

Polacy oszczędzają coraz chętniej i coraz więcej. Większość osób deklaruje gromadzenie środków na kontach oszczędnościowych (ponad 30%). To dobry krok w stronę tzw. poduszki finansowej. Posiadając ją można zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Warto jednak pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu pieniędzmi, by faktycznie zaoszczędzić.

Konto oszczędnościowe to, obok lokat, jeden z najczęściej wybieranych produktów, które pozwalają na gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Wynika to przede wszystkim z gwarancji bezpieczeństwa odkładanego kapitału oraz pewności zysków. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy oszczędzanie na koncie jest tylko pozorne. Należy więc rozsądnie gospodarować środkami, by rzeczywiście "pracowały" na zysk.

Ważne oprocentowanie
Konto oszczędnościowe pozwala na osiągnięcie zysków, których wysokość jest nieodłącznie związana z oprocentowaniem. Im jest ono wyższe, tym wyższe wypracowane odsetki. Dlatego już przy wyborze rachunku oszczędnościowego należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania.

Sprawdź, jaka jest maksymalna kwota objęta korzystnym oprocentowaniem
Bardzo często zdarza się, że konto oszczędnościowe oferuje atrakcyjne oprocentowanie – wyższe niż standardowe. Przed założeniem takiego rachunku trzeba sprawdzić, jaka maksymalna kwota ulokowana na koncie objęta jest promocyjnymi odsetkami. Przykładowo, w Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym w Toyota Bank, koncie typowym do lokowania oszczędności, oprocentowanie 2,23% dotyczy środków do 100 000 zł. Indeksowane Konto Oszczędnościowe w Toyota Bank zostało uznane za najlepsze w Rankingu Kont Oszczędnościowych.

Ustal dzień miesiąca, w którym będziesz dokonywać wpłat na konto oszczędnościowe
Oszczędzanie ma sens tylko wtedy, gdy prowadzone jest systematycznie. Jeśli chcesz faktycznie odłożyć pieniądze, wpłacaj środki na konto oszczędnościowe w wyznaczonym terminie, np. jeden raz w miesiącu. By zmotywować się do regularnych wpłat, warto ustawić stałe polecenie zapłaty – ze standardowego konta będzie pobierana automatycznie kwota, która zostanie wpłacona na wskazany rachunek konta oszczędnościowego.

Nie wypłacaj środków bez potrzeby
Konto oszczędnościowe ma to do siebie, że istnieje możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie. Wypłata, w przeciwieństwie do lokaty, nie wiąże się z całkowitą utratą wypracowanych odsetek – dlatego może to zachęcać do "podbierania" pieniędzy. Jeśli będziesz tak postępować, oszczędzanie okaże się tylko pozorne.

Chcąc uniknąć wypłaty środków bez pilnej potrzeby, warto założyć takie konto oszczędnościowe, na którym będą pobierane opłaty za przelewy z rachunku oszczędnościowego. Dobrym rozwiązaniem jest Indeksowane Konto Oszczędnościowe w Toyota Bank – pobierana prowizja za prowadzenie konta w wysokości 30 zł jest zwracana wówczas, gdy posiadacz w danym miesiącu nie dokona wypłaty środków. Taka opcja stanowi skuteczny motywator do oszczędzania.

Większą kwotę oszczędności zdeponuj na lokacie
Chcąc racjonalnie korzystać z gromadzonych oszczędności, warto większą uzbieraną kwotę zdeponować na lokacie. Dobrym rozwiązaniem jest przy tym posiadanie takiego rachunku bankowego, z poziomu którego można dokonać wpłaty.

Jeśli skorzystasz z powyższych wskazówek, oszczędzanie na koncie oszczędnościowym pozwoli ci wypracować oczekiwane zyski.